Stekla

Odpiranje in zapiranje

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaša odgovornost je, da se prepričate, ali so okna zaprta, ko zaklenete vozilo.

Pritisnite stikalo, če želite odpreti z njim povezano steklo. Stikala za pomik stekel delujejo na dveh ravneh:

  • Če želite steklo popolnoma odpreti, pritisnite stikalo do konca in ga takoj sprostite.
  • Če želite steklo delno odpreti, rahlo pritisnite stikalo in ga sprostite, ko je steklo v želenem položaju.
Puščice, usmerjene proti štirim stikalom za pomikanje stekel na voznikovih vratih

Na enak način privzdignite stikalo, če želite zapreti z njim povezano steklo:

  • Če želite steklo popolnoma zapreti, privzdignite stikalo do konca in ga takoj sprostite.
  • Če želite steklo delno zapreti, rahlo privzdignite stikalo in ga sprostite, ko je steklo v želenem položaju.

Če ste pomotoma pustili odprto steklo, lahko vozilo, Model S pošlje obvestilo mobilni aplikaciji (dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Vozilo > Obvestila za odprto vozilo, nato pa izberite možnost Vrata in stekla).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za informacije o pripravi stekel na hladno vreme si oglejte Najboljše prakse ob hladnem vremenu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Zaradi preprečitve poškodb se stekla samodejno rahlo spustijo, ko odprete ali zaprete vrata. Če ročno dvignete steklo, ko so vrata odprta, poskrbite, da ga nekoliko spustite, preden zaprete vrata.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pred zapiranjem stekla se mora voznik prepričati, da nihče od potnikov, zlasti otrok, ne izteguje katerega od delov telesa skozi odprto steklo. V nasprotnem primeru lahko pride do hude poškodbe.

Zaklepanje zadnjih stekel

Če želite potnikom preprečiti uporabo stikal za pomik zadnjih stekel, pritisnite stikalo za zaklep zadnjih stekel. Lučka na stikalu zasveti. Za odklepanje zadnjih stekel znova pritisnite stikalo.

Puščica, usmerjena proti stikalu za zaklep zadnjih stekel na voznikovih vratih
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Priporočljivo je, da vedno zaklenete stikala za pomik zadnjih stekel, ko na zadnjih sedežih sedijo otroci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Otrok v vozilu Model S nikoli ne puščajte brez nadzora.

Vrednost UV-indeksa

Streha, stekla in okna v vozilu Model S so odlični za zaščito pred UV (ultravijoličnimi) žarki. Steklene komponente na lestvici UV-indeksa dosežejo manj kot 2. Za več informacij preglejte podatke o UV-indeksu za svojo regijo. Sami ste odgovorni za izvajanje potrebnih ukrepov za zaščito pred soncem.