Podatki o poti

Prikaz podatkov o poti

Podatki o poti se prikažejo na zaslonu na dotik ko pritisnete Upravljalni elementi > Potovanja. Za trenutno pot lahko prikažete razdaljo, trajanje in povprečno porabo energije. Razdaljo, skupno in povprečno porabo energije lahko prikažete tudi od zadnjega polnjenja vozila in za dodatne poti.

Če želite poimenovati pot, se dotaknite imena poti, vnesite novo ime za pot, nato pa pritisnite Shrani. Če želite ponastaviti števec kilometrov določene poti, se dotaknite gumba Ponastavi za ustrezno pot.

Na instrumenti plošči lahko prikažete podatke za največ tri poti. S potrditvenimi polji določite poti, ki jih želite prikazati. Nato pa z drsnim kolescem na desni strani volana prikažite izbrane poti (glejte Uporaba desnih gumbov na volanu).

Števec prevoženih kilometrov

Za prikaz števca prevoženih kilometrov in ogled števila prevoženih kilometrov vozila storite nekaj od naslednjega:

  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema.
  • Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Potovanja.
  • Odprite mobilno aplikacijo in se pomaknite na dno glavnega zaslona.