Zmanjkalo je dosega

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vaša odgovornost je, da spremljate stanje visokonapetostne baterije in preostali doseg vozila. Ne predvidevajte, da je doseg na voljo, če je na instrumentna plošča prikazan doseg 0 km (ali 0 %). Garancija ne krije poškodb baterije nizka napetost, ki so posledica tega, da vam je zmanjkalo dosega.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se slučajno zgodi, da vašemu vozilu med vožnjo zmanjka dosega, ga zaustavite na varnem mestu in stopite v stik s Pomočjo na cesti Tesla ali priljubljeno vlečno službo.

Če vozilu Model S zmanjka dosega, baterija nizka napetost nima več podpore – in če nizka napetost nima podpore, vozila ni mogoče polniti. Zato je treba baterijo nizka napetost podpreti z zunanjim virom napajanja, ki omogoča polnjenje visokonapetostne baterije (HV). Ko se vozilo začne polniti, zunanji vir napajanja ni več potreben.

Če vozilu zmanjka dosega daleč proč od polnilnice, mora vlečna služba prepeljati Model S do najbližje polnilne postaje in ga raztovoriti v dosegu polnilnega kabla. Ko vozilo stoji poleg polnilnice, sledite naslednjim navodilom:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je bilo vozilo prepeljano do polnilnika, poskrbite, da vlečna služba ne odide, dokler nimate potrditve, da se visokonapetostna baterija vozila uspešno polni.
  1. S premostitvenimi kabli zaženite nizkonapetostni sistem (glejte Zagon s premostitvenimi kabli). S premostitvenimi kabli je treba zagnati nizkonapetostni akumulator, ki podpira visokonapetostno baterijo.
  2. Počakajte nekaj minut. Ko se zaslon na dotik vklopi, priključite polnilni kabel v Model S, da se začne visokonapetostna baterija polniti.
  3. Ko se začne vozilo Model S polniti, odklopite zunanji vir napajanja iz nizka napetost baterije.

Pred prevozom do polnilnice, ki ne pripada družbi Tesla, se prepričajte, da je vaše vozilo opremljeno z adapterjem, ki podpira poseben tip polnilne postaje, ki jo boste uporabljali. Tudi pri polnilnici, ki ne pripada družbi Tesla, boste morali s premostitvenimi kabli zagnati sistem nizka napetost, preden začnete polniti vozilo.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vedno preverite, ali ima vozilo Model S dovolj dosega za načrtovano vožnjo ali za daljše mirovanje. Ne zanašajte se na oceno dosega, ki je prikazana na zaslonu na dotik ali v mobilni aplikaciji, saj se lahko doseg zaradi temperature okolice, voznih navad, vetra, nastavitev vozila (kot je način Sentry Mode) itd. zmanjša hitreje od prikazanega.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Garancija ne krije vleke vozila, ki je posledica tega, da vam je zmanjkalo dosega.