Omejitve in opozorila

Ta tema vključuje opozorila, previdnostne ukrepe in omejitve, ki se nanašajo na naslednje funkcije avtopilota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Od tržne regije, konfiguracije vozila, naročene dodatne opreme in različice programske opreme je odvisno, ali je vozilo opremljeno z vsemi zgoraj navedenimi funkcijami ali pa katera od funkcij morda ne deluje tako, kot je opisano.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pred uporabo avtopilota natančno preberite naslednja opozorila in omejitve. Neupoštevanje vseh opozoril in navodil lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pred vsako vožnjo in pred uporabo funkcij avtopilota se prepričajte, da so vse kamere čiste in niso zastrte (glejte Čiščenje kamere). Umazane kamere ter senzorji (če so v opremi vozila) in okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota. Če je kamera zakrita ali zastrta, instrumentna plošča vozila Model S prikaže sporočilo in funkcije avtopilota morda ne bodo na voljo. Za več informacij o določenih opozorilih preglejte Opozorila glede odpravljanja težav.

Aktivni tempomat

Med uporabo aktivnega tempomata s spremljanjem prometa mora voznik poskrbeti, da ostane pozoren, vozi varno in ohrani nadzor nad vozilom v vsakem trenutku. Med vožnjo vedno spremljajte cesto in bodite pripravljeni, da po potrebi ukrepate.

Poleg tega je voznik odgovoren, da vozi z varno hitrostjo in vzdržuje varno razdaljo glede na razmere na cesti in veljavne omejitve hitrosti. Ko je aktivni tempomat s spremljanjem prometa vklopljen, upoštevajte naslednje omejitve.

 • V nekaterih primerih se hitrost vožnje ob spremembi omejitve hitrosti morda ne bo spremenila.
 • Aktivni tempomat ne prilagaja hitrosti vožnje cestnim in voznim razmeram. Aktivnega tempomata ne uporabljajte na zavitih cestah z ostrimi ovinki, poledenelih ali spolzkih cestnih površinah ali v primerih, ko je zaradi vremenskih pogojev (močnega deževja, sneženja, megle ipd.) neprimerno voziti s stalno hitrostjo.
 • Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ohranjal natančno ali ustrezno varnostno razdaljo.
 • Aktivni tempomat morda ne bo uspel ustrezno nadzirati hitrosti zaradi omejenih zaviralnih zmožnosti in klancev. Prav tako lahko napačno oceni varnostno razdaljo do vozila pred vami. Med vožnjo po klancu navzdol se lahko hitrost poveča, zaradi česar vozilo Model S prekorači nastavljeno hitrost (in potencialno tudi omejitev hitrosti).
 • Aktivni tempomat lahko občasno zavira vozilo Model S, ko to ni potrebno ali ko tega ne pričakujete. Do tega lahko pride zaradi tesnega sledenja vozilu, zaznavanja vozil ali predmetov na sosednjih pasovih (zlasti v ovinkih) itd.
 • Zaradi omejitev, povezanih z vgrajenim globalnim sistemom za določanje položaja (GPS), se lahko zgodi, da Model S upočasni zlasti v bližini avtocestnih izvozov, kjer zazna ovinek, in/ali ko aktivno krmarite do cilja, pri tem pa ne sledite načrtovani poti.
 • V nekaterih primerih (če na primer ni na voljo dovolj podatkov) aktivni tempomat morda ne bo samodejno znižal nastavljene hitrosti na večnivojskem križišču ali na izvozu z avtoceste.
 • Aktivni tempomat s spremljanjem prometa morda ne bo zaznal vseh predmetov zlasti pri hitrosti višji od 80 km/h, morda ne bo zaviral/upočasnil, ko je vozilo ali predmet samo delno na voznem pasu ali ko vozilo, za katerim vozite, zapelje z vaše vozne poti in je pred vami mirujoče ali počasi premikajoče se vozilo.
 • Aktivni tempomat s spremljanjem prometa se lahko odzove na vozila ali predmete, ki ne obstajajo ali niso na njegovi poti, kar povzroči, da vozilo Model S po nepotrebnem ali neprimerno upočasni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat v naslednjih situacijah verjetno ne bo deloval, kot je predvideno:
 • Cesta ima ostre zavoje ali znatne spremembe nadmorske višine.
 • Prometni znaki in signalizacija so nejasni, dvoumni ali slabo vzdrževani.
 • Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, toče itd. ali slabo osvetljenih cest ponoči).
 • Vozite v predoru ali ob avtocestni pregradi, ki moti pogled kamer.
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje aktivnega tempomata. Aktivni tempomat se lahko kadar koli nepričakovano izklopi zaradi nepredvidenih razlogov. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat je zasnovan za udobno in praktično vožnjo in ni namenjen temu, da bi vas opozarjal na trčenje oziroma se mu izognil. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Čeprav lahko aktivni tempomat zazna pešce in kolesarje, se ne zanašajte na to, da bo zanje ustrezno upočasnil vozilo Model S. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Samodejno krmiljenje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje deluje na podlagi ročnega dotika. Ves čas imejte roke na volanu in pozorno spremljajte razmere na cesti in promet v okolici, da boste vedno pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje lahko uporablja samo popolnoma pozoren voznik na avtocestah z nadzorovanim dostopom. Ne uporabljajte samodejnega krmiljenja na gradbiščih ali na območjih, kjer so lahko prisotni kolesarji ali pešci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo samodejno krmiljenje določilo ustrezno vozno pot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Samodejno krmiljenje in povezane funkcije verjetno ne bodo delovali v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:
 • Samodejno krmiljenje ne more natančno zaznati oznak voznih pasov. Oznake voznih pasov so na primer preveč obrabljene, vidijo se predhodne oznake, oznake so prestavljene zaradi del na cesti ali pa se hitro spreminjajo (vozni pasovi se ločijo, križajo ali združijo), objekti ali pokrajina mečejo močne sence na oznake voznih pasov ali pa cestna površina vsebuje spoje ali druge visokokontrastne črte.
 • Vidljivost je slaba (močno deževje, sneg, megla itd.) ali pa vremenske razmere ovirajo delovanje senzorja.
 • Kamere ali senzorji so zastrti, prekriti ali poškodovani.
 • Vožnja po klancih.
 • Približevanje cestninski postaji.
 • Vožnja po cesti, ki je preveč neravna ali ima ostre zavoje.
 • Močna svetloba (na primer neposredna sončna svetloba) vpliva na pogled kamer.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Ko vklopite smernik, je v vašem mrtvem kotu zaznano vozilo.
 • Model S vozi v neposredni bližini vozila pred njim, kar blokira pogled kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Mnoge nepredvidene okoliščine lahko ovirajo delovanje samodejnega krmiljenja. Vedno imejte to v mislih in upoštevajte, da samodejno krmiljenje zaradi tega morda ne bo pravilno krmililo vozila Model S. Vedno vozite pozorno in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Samodejno krmiljenje ni zasnovano tako, da bi vozilo Model S usmerjalo okoli predmetov, ki so delno na voznem pasu, in ga v nekaterih primerih morda ne bo ustavilo zaradi predmetov, ki zasedajo celoten vozni pas, ter tega ne omogoča. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Samodejna menjava voznega pasu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pri menjavi voznega pasu z uporabo samodejne menjave voznega pasu mora voznik ugotoviti, ali je menjava voznega pasu varna in primerna. Pred začetkom menjave voznega pasu zato vedno preverite mrtve kote, oznake voznih pasov in okoliško cesto, da se prepričate, da je premik na ciljni vozni pas varen in primeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pri uporabi samodejne menjave voznega pasu upoštevajte naslednje omejitve.
 • Ne zanašajte se na to, da bo samodejna menjava voznega pasu določila ustrezno vozno pot. Vozite pozorno ter glejte cesto in promet pred seboj, preverjajte okolico in spremljajte opozorila na zaslonu na dotik. Vedno bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.
 • Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na cestah, kjer se prometne razmere nenehno spreminjajo in kjer so prisotni kolesarji ter pešci.
 • Delovanje samodejne menjave voznega pasu je odvisno od tega, ali lahko kamere prepoznajo oznake voznih pasov.
 • Ne uporabljajte samodejne menjave voznega pasu na vijugastih cestah z ostrimi zavoji, na poledenelih ali spolzkih cestah ali v vremenskih razmerah (močno deževje, sneg, megla itd.), ki lahko ovirajo pogled iz kamer ali senzorjev (dodatna oprema).
 • Pospeševanje med prehitevanjem se lahko izklopi zaradi mnogih nepredvidenih razlogov poleg zgoraj navedenih (na primer zaradi pomanjkljivih podatkov sistema GPS). Ostanite pozorni in se ne zanašajte na to, da bo sistem prehitevanja med pospeševanjem povišal vašo hitrost vožnje.
 • Pospeševanje med prehitevanjem poviša vašo hitrost vožnje, ko vklopite ustrezni smernik, in pospeši vozilo Model S, da se približa vozilu pred njim. Čeprav aktivni tempomat ohranja razdaljo do vozila pred vami, je pomembno, da se zavedate, da je vaša izbrana varnostna razdalja krajša, ko je sistem pospeševanja med prehitevanjem aktiven, zlasti v primerih, ko nimate namena prehiteti vozila, za katerim vozite.

Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP potrebuje dostop do zemljevidov, saj na tak način dobi informacije o posameznih semaforjih ali znakih STOP. V nekaterih primerih so kartografski podatki netočni ali zastareli in morda ne vključujejo vseh semaforjev ali znakov STOP. Zato funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne zavira in ne zmanjšuje hitrosti vozila Model S in morda ne bo zaznala vseh semaforjev in znakov STOP. Funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP je zasnovana samo za potrebe usmerjanja in ne nadomešča zbrane vožnje ter trezne presoje. Med vožnjo ohranjajte pogled na cesti in se ne zanašajte na to, da vas bo funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP dejansko opozorila na rdečo luč ali znak STOP.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Opozorilo za rdečo luč in za znak STOP vas opozori, samo ko se približujete vidnemu rdečemu znaku STOP, rdeči luči ali rumeni luči, ki že nekaj časa sveti. Ne bo vas opozorilo na križišča z utripajočimi semaforji in na znake za neprednostno cesto oziroma začasne znake STOP in znake za neprednostno cesto (kakršne postavijo na primer med delom na cesti). Poleg tega vas funkcija opozarjanja na rdečo luč in znak STOP ne opozori ob približevanju rdeči luči ali znaku STOP, če pritiskate stopalko za plin ali zavorno stopalko (s čimer onemogočite samodejno krmiljenje).

Navigacija z avtopilotom

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo navigacija z avtopilotom določila ustrezen vozni pas pri izvozu. Ostanite pozorni in vizualno preverite, ali je vozni pas varen in primeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če izklopite možnost Zahtevaj potrditev za menjavo voznega pasu, vas navigacija z avtopilotom obvešča o bližajočih se menjavah voznih pasov in izvozih, a ostaja vaša odgovornost, da spremljate okolje in ves čas ohranjate nadzor nad vozilom Model S. Menjave voznih pasov se lahko izvedejo hitro in nenadno. Ves čas imejte roke na volanu in s pogledom spremljajte vozno pot pred sabo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom ne omogoča avtonomne vožnje. Pozorno spremljajte cesto, imejte roke ves čas na volanu in bodite seznanjeni z načrtovano potjo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Kot velja tudi za običajno vožnjo, bodite posebej previdni v nepreglednih zavojih, na avtocestnih večnivojskih križiščih in izvozih, saj se lahko ovire pojavijo hitro in kadar koli.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Navigacija z avtopilotom morda ne bo prepoznala ali zaznala bližajočih se vozil, mirujočih objektov in posebnih voznih pasov, kot so tisti, ki se uporabljajo izključno za kolesarje, vozila z več potniki, interventna vozila itd. Ves čas bodite pozorni in pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do škode, telesnih poškodb ali smrti.

Samodejno parkiranje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Učinkovitost samodejnega parkiranja je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) določijo razdaljo med vozilom in robniki, objekti ter drugimi vozili. Pred in med uporabo sistema za samodejno parkiranje upoštevajte naslednja opozorila:
 • Sistema samodejnega parkiranja ne uporabljate, če je na vlečno kljuko nameščen kateri od priključkov, na primer krogelna vlečna kljuka, nosilec za kolo ali prikolica. Sistem samodejnega parkiranja morda ne ustavi na primerni razdalji za kljuko pri parkiranju pred ali med vozili.
 • Ne zanašajte se na to, da bo samodejno parkiranje našlo parkirno mesto, ki je skladno s predpisi, ustrezno in varno. Samodejno parkiranje morda včasih ne bo zaznalo predmetov na parkirnem mestu. Vedno vizualno preverite, ali je parkirno mesto primerno in varno.
 • Ko samodejno parkiranje aktivno krmili vozilo Model S, se volan premika v skladu s prilagoditvami samodejnega parkiranja. Ne ovirajte premikanja volana, saj s tem prekličete samodejno parkiranje.
 • Med postopkom parkiranja nenehno preverjajte okolico. Bodite pripravljeni, da zaradi izogibanja vozilom, pešcem ali objektom aktivirate zavore.
 • Ko je samodejno parkiranje vklopljeno, opazujte zaslon na dotik, da boste seznanjeni z navodili samodejnega parkiranja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR

Samodejno parkiranje verjetno ne bo delovalo v skladu s pričakovanji zlasti v naslednjih primerih:

 • Cesta ima naklon. Samodejno parkiranje deluje samo na ravnih cestah.
 • Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
 • Robnik ni izdelan iz kamna, ampak iz drugega materiala, ali pa ni mogoče zaznati robnika.
 • Ciljno parkirno mesto leži neposredno ob steni ali stebru (na primer zadnje parkirno mesto v vrsti v podzemni parkirni hiši).
 • Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema).
 • Na senzorje (če so v opremi vozila) vpliva druga električna oprema ali električna interferenca.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Mnoge nepredvidene okoliščine lahko ovirajo samodejno parkiranje vozila Model S. Imejte to v mislih in upoštevajte, da samodejno parkiranje zaradi tega morda ne bo pravilno krmililo vozila Model S. Bodite pozorni med parkiranjem vozila Model S in ostanite pripravljeni na takojšen prevzem nadzora.

Funkcija Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Učinkovitost funkcije Summon je odvisna od tega, ali lahko kamere in senzorji (dodatna oprema) zaznajo razdaljo od vozila do objektov, ljudi, živali in drugih vozil. Funkcija Summon v naslednjih situacijah verjetno ne bo delovala, kot je predvideno:
 • Pot vožnje ima naklon. Funkcija Summon deluje samo na ravnih cestah (do 10-odstotnega naklona).
 • Sistem zazna betonski rob. Funkcija Summon ne premakne vozila Model S prek robnika, ki je višji od približno 2,5 cm.
 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Model S je v načinu Trailer Mode ali pa je pritrjena dodatna oprema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje funkcije Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Bodite zelo pozorni, ko funkcija Summon aktivno premika vozilo Model S, in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Model S ne more zaznati ovir, ki so nižje od odbijača, zelo ozke ali pa visijo s stropa (na primer kolesa). Poleg tega lahko mnoge nepredvidene okoliščine ovirajo premikanje na parkirni prostor ali z njega in posledično lahko funkcija Summon na neustrezen način premakne vozilo Model S. Zato morate premikanje vozila in njegovo okolico nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni takoj zaustaviti vozilo Model S.

Funkcija Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Smart Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo Smart Summon uporabljati odgovorno in v skladu z nameni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkcija Smart Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozih, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva. Funkcije Smart Summon ne uporabljajte na javnih cestah.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Funkcija Smart Summon je onemogočena, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte Valet Mode).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR

Funkcija Smart Summon v spodnjih primerih verjetno ne bo delovala, kot bi morala:

 • Podatki GPS niso na voljo zaradi slabe pokritosti s signalom.
 • Vozna pot je pod nagibom. Funkcija Smart Summon je zasnovana le za delovanje na ravnih cestah (do 10 % nagiba).
 • Ko je zaznan dvignjen betonski rob. Funkcija Smart Summon morda ne bo usmerila vozila Model S preko betonskega roba, kar je sicer odvisno od višine roba.
 • Ena ali več kamer ali senzorjev (dodatna oprema) je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema) ali kamere.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
 • Model S je v načinu Trailer Mode ali pa je pritrjena dodatna oprema
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgornji seznam ne predstavlja izčrpnega seznama primerov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje funkcije Smart Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Budno spremljajte vse gibe vozila Model S, ko z njim upravlja funkcija Smart Summon, in bodite pripravljeni hitro ukrepati. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcijo Smart Summon je dovoljeno uporabljati le na tlakovanih površinah.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (zlasti ne pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na promet. Funkcija Smart Summon ne prepoznava smeri prometa, ne vodi mimo praznih parkirnih mest in ne predvideva udeležencev v prometu, ki prečijo cesto.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko uporabljate funkcijo Smart Summon, morate imeti vozilo Model S nenehno v vidnem polju in biti v vsakem trenutku pripravljeni, da ga zaustavite, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko spustite gumb, da se vozilo Model S zaustavi, pride do majhne zakasnitve, preden se vozilo zaustavi. Zato je ključnega pomena, da ste v vsakem trenutku zelo pozorni na vozno pot vozila in da dejavno predvidevate ovire, ki jih vozilo morda ne bo uspelo zaznati.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri uporabi funkcije Smart Summon bodite zelo previdni v okoljih, kjer so premiki ovir lahko nepredvidljivi. Na primer na območjih, kjer so prisotni ljudje, otroci ali živali.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (še posebej pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na prihajajoči čelni ali stranski promet. Bodite pozorni in v vsakem trenutku pripravljeni na zaustavitev vozila Model S, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.