Deli in dodatki

Deli, dodatki in prilagoditve

Uporabljajte le originalne dele in dodatke Tesla. Tesla na delih izvaja stroga testiranja, s katerimi zagotavlja njihovo ustreznost, varnost in zanesljivost. Te dele kupite od družbe Tesla, kjer so strokovno nameščeni in kjer lahko dobite strokovni nasvet glede prilagoditev za vozilo Model S. Dodatke lahko kupite v trgovinah Tesla ali prek spleta na naslovu www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
nekateri dodatki morda ne bo na voljo v vaši regiji.

Družba Tesla ne more oceniti delov, ki jih proizvajajo drugi distributerji, in zato ne prevzema nobene odgovornosti, če na svojem vozilu Model S uporabljate dele, ki jih ne proizvaja družba Tesla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nameščanje neodobrenih delov in dodatkov oziroma izvajanje neodobrenih prilagoditev lahko vpliva na zmogljivost vozila Model S in varnost potnikov v vozilu. Garancija ne pokriva škode, ki jo povzroči uporaba ali namestitev neodobrenih delov oziroma izvajanje neodobrenih prilagoditev.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Družba Tesla ne prevzema odgovornosti za smrt, osebne poškodbe ali škodo, povzročeno zaradi namestitve neodobrenih dodatkov ali izvajanja neodobrenih prilagoditev.

Popravila karoserije

Če je bilo vaše vozilo Model S vključeno v trku, se obrnite na družbo Tesla oziroma na avtokleparsko delavnico, pooblaščeno s strani družbe Tesla, ter tako poskrbite, da bo vozilo popravljeno z originalnimi deli družbe Tesla. Družba Tesla je izbrala in odobrila avtokleparske delavnice, ki zadovoljujejo strogim zahtevam glede usposabljanja, opreme, kakovosti in zadovoljstva strank.

Nekatere delavnice in zavarovalnice vam bodo morda zaradi prihrankov svetovale uporabo neoriginalne opreme ali rabljenih delov. Vendar tovrstni deli ne ustrezajo visokim standardom družbe Tesla glede kakovosti, prileganja in odpornosti na rjo. Poleg tega garancija ne krije neoriginalne opreme in rabljenih delov (in vsakršne morebitne škode ali okvare, ki bi jih ti lahko povzročili).

Uporaba oddajnikov RFID

Vetrobransko steklo vozila Model S je premazano s kovinskim slojem, ki lahko vpliva na signale oddajnikov RFID, ki jih uporabljajo številni sistemi za cestninjenje. Večina modelov Model S, kar je sicer odvisno od datuma proizvodnje, ima na vetrobranskem steklu območje, kjer je kovinski sloj izrezan in ki je namenjen za pritrditev oddajnikov. To območje, ki ga najdemo na desni strani vzvratnega ogledala, je najboljše mesto za pritrditev oddajnika. Če vaše vozilo nima tega izrezanega območja, oddajnik namestite na zadnje steklo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Oddajnik, zaščiten pred vremenskimi vplivi, lahko namestite tudi na sprednjo registrsko tablico.
Priporočeno mesto za namestitev oddajnika – označen je del vetrobranskega stekla desno od vzvratnega ogledala.