Växling

Hur du växlar

När Model S är i parkeringsläget måste du trycka på bromspedalen för att växla.

För växelväljaren uppåt eller nedåt för att växla till olika körlägen.

Växelväljare med pil, linje, pillinje som pekar uppåt och upprepande gånger pekar nedåt

Om du försöker aktivera ett körläge som inte kan användas med den aktuella körhastigheten, hörs en tonsignal och körläget ändras inte.

Back

För växelväljaren hela vägen upp och släpp. Du kan bara lägga in backväxeln när Model S står stilla eller rör sig i en lägre hastighet än 5 mph (8 km/h).

Neutral

I neutralläge rullar Model S fritt om du inte trampar ned bromspedalen:

  • I parkeringsläge växlar du till neutralläge genom att lätt föra växelväljaren uppåt eller nedåt till det första läget.
  • I körläge växlar du till neutralläge genom att lätt föra växelväljaren till det första läget. Om autostyrning eller Trafikmedveten farthållare (i förekommande fall) är aktiv måste du föra växelväljaren uppåt till det första läget och hålla kvar den där i mer än 1 sekund. När du gör det avaktiveras autostyrning eller trafikmedveten farthållare.
  • I backläge växlar du till neutralläge genom att lätt föra växelspaken nedåt till det första läget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste trycka ned bromspedalen för att växla ur neutralläget om du kör långsammare än cirka 5 mph (8 km/h)

Om Model S är i parkeringsläget och du använder pekskärmen till att lossa parkeringsbromsen (Reglage > Säkerhet > Parkeringsbroms) växlar Model S till neutralläget (se Parkeringsbroms).

Körning

För växelväljaren hela vägen ner och släpp. Du kan lägga in körväxeln när Model S står stilla eller rör sig i lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) i backläget.

Parkering

Tryck in änden på växelväljaren medan Model S står stilla.

En pil som pekar mot en knapp på änden av växelväljaren

Model S lägger automatiskt i parkeringsläget när du ansluter en laddkabel eller om två eller fler av följande villkor uppfylls samtidigt medan du kör saktare än cirka 1,5 mph (2 km/h):

  • Om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt.
  • Om passagerarsensorn i förarsätet inte upptäcker en person.
  • Om förardörren öppnas.

För att göra det enkelt att hämta upp passagerare kan man även när som helst låsa upp alla dörrar och/eller fälla ut dörrhandtagen genom att lägga i parkeringsläget och därefter trycka en andra gång på parkeringsknappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste trycka ned bromspedalen för att växla ur läget Park.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Förhållandena ovan återspeglar inte en omfattande lista över orsaker till varför Model S automatiskt lägger i parkeringsläget eller inte och i vissa scenarier är det möjligt att ditt fordon lägger i parkeringsläget om bara ett av villkoren ovan uppfylls.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om bromsarna inte fungerar på rätt sätt i nödsituationer trycker du på och håller in parkeringsknappen på växelväljaren för att stoppa Model S. Använd inte den här metoden för att stoppa fordonet om det inte är absolut nödvändigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Föraren ansvar alltid för att säkerställa att fordonet är i parkeringsläge innan urstigning. Lita aldrig på att Model S automatiskt lägger i parkeringsläget åt dig; det kanske inte sker under vissa förhållanden (till exempel om krypkörning eller en sluttning gör att fordonet flyttas längre än cirka 1,5 mph (2 km/h)).