Förarprofiler

När du först justerar förarsätet, positionen för ratt eller de utvändiga sidospeglarna visas ett meddelande på pekskärmen som uppmanar dig att skapa en förarprofil för att spara justeringarna. I din profil sparas även de olika preferenser du skapar när du gör dina anpassningarModel S.

en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Lägg till en ny förarprofil genom att trycka på förarprofilsikonen högst upp på pekskärmen. Tryck sedan på Förarprofilinställningar > Lägg till ny förare, ange förarens namn och tryck på Skapa profil. Följ anvisningarna på skärmen.

Markera kryssrutan Använd instigningshjälp om du vill spara (eller använda befintliga) inställningar för Instigningshjälp. Då ställs förarsätet och ratt in automatiskt för att göra det enklare att stiga in i och ut ur Model S.

Om du ändrar positionen för förarsätet, ratt eller de utvändiga sidospeglarna efter att du har sparat eller valt en förarprofil uppmanar pekskärmen dig att Spara den nya positionen eller Återställa den tidigare sparade positionen (övriga inställningar sparas automatiskt). Om du vill ändra en inställning utan att spara eller återställa, kan du ignorera uppmaningen.

Om du vill ta bort en förarprofil trycker du på förarprofilsikonen längst upp på pekskärmen, trycker på Inställningar för förarprofil och väljer den förarprofil du vill ta bort. Radera förarprofilen när du har valt den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Assistentläge är en inbyggd förarprofil som begränsar hastigheten samt åtkomsten till vissa funktioner i Model S (se Assistentläge).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum och de valda alternativen vid inköpstillfället är vissa Model S-fordon inte utrustade med funktionen för förarprofil. Även i de fall där fordonet är utrustat med förarprofiler, kan det hända att vissa funktioner inte sparas och justeras baserat på förarprofil (till exempel spegelinställning).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tryck på Stoppa på rullgardinsmenyn Förarprofil för att avsluta automatiska justeringar baserade på en förarprofil. Automatiska justeringar avslutas också om du justerar ett säte, speglar eller ratt manuellt.

Välja mellan olika förarprofiler

en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Justera Model S baserat på en förarprofil genom att trycka på förarprofilsikonen högst upp på pekskärmen. Välj sedan förare. Då ställs Model S in baserat på de inställningar som har sparats i den valda förarprofilen.

Sparade inställningar

Vissa av de inställningar du väljer för att anpassa din Model S sparas även i din förarprofil. När de har sparats visas en grön bockmarkering bredvid ikonen för förarprofil på pekskärmen. Exempel på automatiskt sparade förarprofilinställningar är:
 • Inställningar för navigering, temperatur, lampor och display.
 • Autopilot- och körinställningar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningarna som är kopplade till förarprofilerna varierar beroende på fordonets tillverkningsdatum och version av den installerade programvaran.

Länka en förarprofil till en fjärrnyckel

Du kan länka en förarprofil till en viss fjärrnyckel så att Model S automatiskt väljer rätt förarprofil när den länkade fjärrnyckeln detekteras när du närmar dig fordonet och öppnar förardörren. Länka en förarprofil till en fjärrnyckel genom att stiga in i Model S med fjärrnyckeln och trycka på förarprofilikonen längst upp på pekskärmen. Välj den förarprofil som du vill länka till fjärrnyckeln och tryck sedan på Länka till fjärrnyckel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S detekterar bara en fjärrnyckel i taget. Förarprofilen länkas till den fjärrnyckel som vid det här tillfället detekteras av fordonet. Om du vill länka förarprofiler till flera fjärrnycklar ska du därför se till att endast den fjärrnyckel som du vill länka förarprofilen till är inom detekteringsområdet när länkningsproceduren utförs. Flytta alla andra fjärrnycklar till utanför detekteringsområdet (minst tre fot (en meter) bort från Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S har stöd för upp till tre länkade fjärrnycklar. En förarprofil kan dock bara länkas till en fjärrnyckel.

Ta bort en länk mellan en förarprofil och en fjärrnyckel genom att trycka på förarprofilikonen längst upp på pekskärmen. Välj förarprofilen och tryck sedan på X bredvid Länkad till fjärrnyckel.

Instigningshjälp

Du kan definiera en inställning för instigningshjälp som flyttar ratt och förarsätet i syfte att göra det enklare att stiga in i och ut ur Model S. Alla förare kan använda inställningen för instigningshjälp genom att koppla den till respektive förarprofil. Om inställningen för instigningshjälp har kopplats till en förarprofil ställs ratt och förarsätet in automatiskt när fordonet är i parkeringsläget och förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt, vilket möjliggör enkel urstigning ut ur (och instigning i) Model S. När du återvänder till fordonet och trampar ned bromspedalen återställs inställningarna automatiskt till de inställningar som har använts av den senaste förarprofilen (eller baserat på nyckeln om den har länkats till en förarprofil).

Om du vill använda Instigningshjälp tillsammans med en förarprofil ser du till att rutan Använd instigningshjälp är markerad.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd aldrig Instigningshjälp för att flytta förarsätet till det bakersta läget om en bilbarnstol är monterat på ett baksäte bakom förarsätet. Eftersom det är mindre mellanrum mellan sätena kan en flytt av sätet stöta emot barnets ben, orsaka skada eller få stolen att lossna.

Assistentläge

När Model S är i assistentläge gäller följande restriktioner:

 • Högsta tillåtna hastighet är 70 mph (113 km/h).
 • Den maximala accelerationen och effekten är begränsade.
 • Det främre bagageutrymmet och handskfacket är låsta.
 • Platserna Hem och Arbete finns inte i navigeringssystemet.
 • Funktionen röstkommandon är inaktiverad.
 • De praktiska autopilotfunktionerna är inaktiverade.
 • Inställningen Tillåt mobilåtkomst kan inte ändras.
 • HomeLink (om tillgänglig i din region) är inte tillgänglig.
 • Förarprofilerna är inte tillgängliga.
 • Vissa appar som Leklåda och Biograf är inte tillgängliga.
 • Wi-Fi och Bluetooth har inaktiverats. När Model S är i assistentläge kan du inte parkoppla nya Bluetooth-enheter eller visa eller radera befintliga parkopplade enheter. Om en parkopplad Bluetooth-enhet eller ett känt Wi-Fi-nätverk är inom räckvidd ansluter Model S till det.

Aktivera parkeringsvärdsläge

Med Model S i parkeringsläge trycker du på förarprofilikonen längst upp på pekskärmen och trycker sedan på Parkeringsvärdsläge.

När parkeringsvärdsläget startas för första gången får du en uppmaning på pekskärmen om att skapa en fyrsiffrig PIN-kod som du använder för att avbryta parkeringsvärdsläget.

När parkeringsvärdsläget är aktiverat visar instrumentpanelen ordet Parkeringsvärd samtidigt som förarprofilen ändras till Parkeringsvärdsläge på pekskärmen.

Du kan även använda mobilappen för att starta och avbryta parkeringsvärdsläget (under förutsättning att Model S står i parkeringsläge). Du behöver inte ange PIN-koden när du använder mobilappen eftersom du redan måste ange dina inloggningsuppgifter från Tesla-kontot när du loggar in på den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om PIN-kod för att köra är aktiverad (se PIN-kod för att köra) måste du ange PIN-koden för körning innan du kan definiera eller ange en PIN-kod för en assistent. I assistentläget kan Model S köras utan att assistenten behöver ange PIN-koden för körning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningen PIN-kod för att köra är inte tillgänglig när parkeringsvärdsläget är aktivt.

Om du glömmer PIN-koden för assistent återställer du den inifrån Model S genom att ange dina inloggningsuppgifter till Tesla-kontot (som även inaktiverar assistentläget). Du kan även återställa PIN-koden med hjälp av mobilappen.

Inaktivera assistentläge

Med Model S i parkeringsläge trycker du på förarprofilikonen Parkeringsvärdsläge längst upp på pekskärmen och anger den fyrsiffriga PIN-koden.

När du inaktiverar assistentläget återställs förarprofilens och klimatanläggningens senast använda inställningar och du får åtkomst till alla funktioner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du behöver inte ange en PIN-kod för att avbryta assistentläget i mobilappen.