Torkare och spolare

Torkare

För att torka vindrutan ska du vrida spaken för körriktningsvisaren bort från dig. Du kan vrida det i fem lägen:

  • Första: Av.
  • Andra: Automatisk med låg regnkänslighet.*
  • Tredje: Automatisk med hög regnkänslighet.*
  • Fjärde: Kontinuerlig, långsam.
  • Femte: Kontinuerlig, snabb.
Spak för körriktningsvisaren med en pil som pekar moturs

För en enkel torkning ska du trycka och släppa reglagets ände.

Om torkarna är inställda på Auto och Model S inte känner av någon vätska på vindrutan, torkar inte torkarbladen.

*Aktivera Auto-inställningarna genom att trycka på Reglage > Fordon > Autotorkare (beta). Model S känner av om det regnar eller inte när torkarna är inställda på Auto. Torkfrekvensen bestäms av hur mycket regn som känns av på vindrutan. Om torkarna är inställda på hög regnkänslighet startar de när Model S känner av dis.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För autostyrning krävs att torkarna är inställda på Auto. Inställningen är automatisk och du kan inte ändra den.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Auto-inställningen är just nu i betastadiet. Om du är osäker på hur du använder auto-inställningen under betastadiet rekommenderar Tesla att du aktiverar och avaktiverar torkarna manuellt vid behov.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du använder torkarna tänds strålkastarna automatiskt och lyser i cirka en minut (om de inte redan är tända).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även justera vindrutetorkarnas hastighet och frekvens med röstkommandon (se Röstkommandon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att torkarna är inställda på Av innan du tvättar Model S för att undvika att de skadas.

För att förlänga torkarbladens livslängd ska du ta bort is från vindrutan innan du startar torkarna. Is har skarpa kanter som kan skada gummit på torkarbladen.

Kontrollera och rengör regelbundet torkarbladens kant. Om torkarbladet är skadat måste du byta det omedelbart. Information om hur du kontrollerar och byter torkarblad finns i Vindrutetorkarblad, -munstycken och spolarvätska.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
I hårt klimat ska du säkerställa att torkarbladen inte är fastfrusna eller har fastnat i vindrutan.

Avfrosta vindrutetorkare

Underlätta åtkomsten till torkarbladen för att ta bort is och snö genom att ställa Model S i parkeringsläget och därefter använda pekskärmen för att flytta torkarbladen till serviceläget. Tryck på Reglage > Service > Serviceläge för vindrutetorkare. Om Model S är parkerad i kalla utomhusklimat är det bra att lämna torkarna i serviceläget. I detta läge befinner de sig närmare avisningsutsläppet så att de kan tinas genom att luft riktas från klimatanläggningen mot vindrutan.

Om Model S är utrustad med kallväderspaketet (tillval) kan du avfrosta torkarna genom att trycka på klimatreglaget på pekskärmen (se Använda klimatreglagen). Torkarnas defroster stängs av automatiskt efter 15 minuter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Torkarna återgår automatiskt till sitt normala läge när du växlar Model S ur parkeringsläget.

Spolare

Tryck på knappen längst ut på spaken för körriktningsvisaren för att spruta spolarvätska på vindrutan. Du kan trycka på denna knapp i två nivåer. Tryck delvis för en enkel torkning, utan någon spolarvätska. Tryck in helt för både torkning och spolning. När du spolar vindrutan aktiveras torkarna. När knappen har släppts utför torkarna ytterligare två torkningar och en tredje torkning några sekunder senare.

Körriktningsvisare med pil som pekar mot spetsen

Fyll regelbundet på spolarvätska (se Vindrutetorkarblad, -munstycken och spolarvätska).

Avfrosta spolarmunstycken

Om Model S är utrustad med kallväderspaketet (tillval) finns det defroster i munstyckena som aktiveras när omgivningstemperaturen är nära fryspunkten, eller när du startar torkarnas defroster (se Använda klimatreglagen). Spolarmunstyckenas defroster stängs av när de torkarnas defroster stängs av (efter 15 minuter), under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög för att förhindra frysning.