Total självkörningsförmåga (beta)

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vartefter utvecklingen av total självkörningsförmåga (beta) expanderar kommer Tesla att gradvis göra den tillgänglig för berättigade kunder i utvalda länder utanför USA. Eftersom varje land har unik infrastruktur, unika körbeteenden och trafikmönster som total självkörningsförmåga (beta) måste anpassa sig till med tiden, är det väsentligt för förare som använder total självkörningsförmåga (beta) i nyligen berättigade länder att vara extra uppmärksamma och extremt försiktiga. Du måste vara redo att när som helst ta över kontrollen på ett säkert sätt.

Total självkörningsförmåga (beta) är en funktion med tidig åtkomst och måste därför användas med extra stor försiktighet. När Total självkörningsförmåga (beta) är aktiverat försöker Model S navigera till din destination genom att följa vägens kurvor, anpassa hastigheten till trafiken, stanna vid och passera korsningar, svänga, välja förgreningar och köra på/köra av motorvägar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Total självkörningsförmåga (beta) gör inte Model S självständig och den kanske inte alltid beter sig som förväntat – bli inte självbelåten. Den kräver en fullt uppmärksam förare som är ständigt beredd att omedelbart ingripa. Total självkörningsförmåga (beta) ersätter inte förarens ansvar att köra Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Underlåtenhet att följa alla varningar och instruktioner kan leda till egendomsskador, allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

Inställningar för Total självkörningsförmåga (beta)

Aktivera total självkörningsförmåga (beta) genom att trycka på Reglage > Autopilot > Autopilotfunktioner > Total självkörningsförmåga (beta) och sedan, efter att noggrant ha läst och förstått popup-fönstret, trycker du på Ja.

Om du vill kan du ändra inställningen för Profilen för Total självkörningsförmåga (beta) från standardinställningen på Medel till Chill eller Bestämd. Chill ger en mer avslappnad körstil och Bestämd kör med mera brådska.

Så här använder du Total självkörningsförmåga (beta)

 1. Instrumentpanelen visar en visualisering av miljön runt Model S, inklusive vägbanan och upptäckta objekt, t.ex. fordon, fotgängare, trottoarkanter osv.

 2. Var beredd att ta över: Det kan hända att föraren måste ingripa och du måste ta över omedelbart för att upprätthålla säker körning. Fordonet kan till exempel varna dig eller så kan visualiseringen indikera obeslutsamhet genom att blinka oavbrutet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det är optimalt att stänga av säkert innan det är nödvändigt.

  Precis som Autosteer kontrollerar Total självkörningsförmåga (beta) dessutom förarens uppmärksamhet och kräver att dina händer är på ratt hela tiden. Om dina händer inte upptäcks visar instrumentpanelen eskalerande varningar och om du inte svarar på varningarna avbryts Total självkörningsförmåga (beta) till nästa körning.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Underlåtenhet att använda Total självkörningsförmåga (beta) på rätt sätt kan få funktionen att avaktiveras.
 3. Säker avstängning: För att stänga av Total självkörningsförmåga (beta) på ett säkert sätt måste du vara medveten om omgivningen och trycka Autopilot-spaken från dig en gång, trycka på bromspedalen eller ta över och styra manuellt.

Vi ankomsten till en vald destination stannar Total självkörningsförmåga (beta) Model S och visar ett meddelande som indikerar att navigeringen klar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Total självkörningsförmåga (beta) använder Teslas synbaserade system och därför är radar (i förekommande fall) avaktiverad.

Tips

 • Visualisering på helskärm: Du kan bredda visualiseringsområdet till helskärm. Aktivera inställningen först genom att trycka på Reglage > Autopilot > Total självkörningsförmåga > Utökad visualisering av total självkörningsförmåga.
 • Återkoppling:
  Ikon på funktionen skärmdump.
  Om du upplever felaktigt eller oväntat beteende ska du trycka på ikonen för skärmdump (i förekommande fall) överst på pekskärmen för att skicka data till Tesla för analys. Tesla använder dessa data för att förbättra intelligensen i Total självkörningsförmåga (beta).
 • Bibehålla programvaruuppdateringar och kameror: Kom alltid ihåg att Total självkörningsförmåga (beta) inte gör Model S självständig. Total självständighet är beroende av att kunna uppnå tillförlitlighet som vida överskrider mänskliga förares, demonstrerat genom miljarder mil av erfarenhet, liksom även myndighetsgodkännande. Vartefter Teslas Totala självkörningsförmåga utvecklas uppgraderas Model S kontinuerligt genom trådlösa programvaruuppdateringar. Hämta uppdateringarna så snart de blir tillgängliga. Säkerställ en optimal upplevelse genom att hålla alla kameror rena och ohindrade.

Begränsningar

Total självkörningsförmåga (beta) och dess tillhörande funktioner kanske inte fungerar som avsett och det finns många situationer där föraren kan behöva ingripa. Exemplen omfattar (men begränsas inte till):

 • Samspel med fotgängare, cyklister och andra trafikanter.
 • Oskyddade svängar med korsande trafik i höga hastigheter.
 • Flerfiliga svängar.
 • Samtidiga filbyten.
 • Smala vägar med mötande bilar eller dubbelparkerade fordon.
 • Ovanliga föremål som släpvagnar, ramper, last, öppna dörrar osv. som sticker ut från fordon.
 • Påfarter till vägar med höga hastigheter och mycket trafik.
 • Skräp på vägbanan.
 • Byggarbetsplatser.
 • Mycket kurviga vägar, särskilt vid höga körhastigheter.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Dessutom är sikten kritisk för att Total självkörningsförmåga (beta) ska kunna fungera. Dålig sikt som vid dåliga ljus- eller väderförhållanden (regn, snö, direkt solljus, dimma osv.) kan avsevärt försämra prestanda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S kan snabbt och plötsligt göra oväntade manövrer eller misstag som kräver omedelbart föraringripande. Listan ovan representerar endast en bråkdel av de möjliga scenarion som kan få Total självkörningsförmåga (beta) att göra plötsliga manövrer och bete sig oväntat. Faktum är att Model S plötsligt kan svänga av även när körförhållandena verkar normala och okomplicerade. Var uppmärksam och håll alltid god uppsikt över vägen så att du är beredd att reagera så tidigt som möjligt. Kom ihåg att det här är en funktion med tidig åtkomst som måste användas med extra försiktighet.