Anvisninger til vejhjælp

MÅ IKKE TRANSPORTERES MED HJULENE DIREKTE PÅ JORDEN

Front--motoren i Model X genererer strøm, når hjulene drejer rundt. Transporter altid Model X med alle fire dæk løftet fra jorden. Sørg for, at dækkene ikke kan dreje rundt på noget tidspunkt under transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
KØRETØJET MÅ ALDRIG TRANSPORTERES MED DÆKKENE I EN POSITION, HVOR DE KAN DREJE RUNDT. HVIS DU GØR DET, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER OG OVEROPHEDNING. OVEROPHEDNING KAN I EKSTREME TILFÆLDE FØRE TIL ANTÆNDING AF DE OMGIVENDE KOMPONENTER.
Model X bugseres med forhjulene på jorden og baghjulene løftet af en kranvogn og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.
Model X transporteres med alle fire hjul på jorden bag en autocamper og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.

Der må ikke anvendes nogen metode til at transportere Model X, der ikke er angivet af Tesla. Følg alle de anvisninger, der angives i de følgende afsnit, og overhold alle advarsler og forholdsregler. Skader opstået under forkert transport af køretøjet er ikke dækket af garantien.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for refundering af tjenester, der ikke leveres via Teslas vejhjælp.

Godkendte metoder til transport

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dækkene må rotere langsomt (under 5 km/t) og kun over en meget lille afstand (mindre end 10 meter), men kun når transporttilstand er aktiveret (se Aktiver transporttilstand), mens køretøjet trækkes op på en ladvogn eller trækkes væk fra en parkeringsplads mhp. at ændre dets placering. Hvis disse grænser overskrides, kan det føre til betydelige skader og overophedning, der ikke dækkes af garantien.

En ladvogn eller et lignende transportkøretøj er den anbefalede måde at transportere Model X på. Køretøjet kan vende begge veje, når det transporteres på en ladvogn.

Køretøj på en ladvogn.

Hvis Model X skal transporteres uden brug af en ladvogn, skal hjulløftere og transportvogne bruges for at sikre, at alle fire hjul bliver løftet fra jorden. Denne metode må maksimalt anvendes over 55 km, og farten må ikke overskride transportvognsproducentens fartbegrænsning for transportvognene. Ved brug af denne metode anbefaler Tesla, at køretøjet vender fremad, således at forhjulene er løftet, og baghjulene hviler på transportvogne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det anbefales ikke at transportere Model X med forhjulene på transportvogne, men det kan gøres, hvis en ekstern ratlås anvendes, og du sørger for at forhindre forhjulene i at dreje rundt. TRANSPORTER IKKE DIT KØRETØJ, HVIS DER ER RISIKO FOR, AT FORHJULENE DREJER RUNDT.
Køretøj bugseres med forhjulene løftet af en kranvogn og baghjulene på transportvogne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Aktiver transporttilstand (se Aktiver transporttilstand), før Model X trækkes op på en ladvogn (se Sådan kører du op på en ladvogn - med trækøje). Hvis transporttilstand ikke er tilgængelig, eller touchskærmen ikke kan tilgås, skal selvlæssende transportvogne eller dækruller bruges til at flytte køretøjet til den godkendte transportposition. Tesla er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af eller under transport af Model X, herunder personskader eller materielle skader forårsaget af brug af selvlæssende transportvogne eller dækruller.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Model X er udstyret med højspændingskomponenter, som kan blive beskadiget som følge af en kollision (se Højspændingskomponenter). Inden Model X transporteres, er det vigtigt at antage, at disse komponenter er strømforsynet. Følg altid sikkerhedsforanstaltningerne for højspænding (iført personligt beskyttelsesudstyr osv.), indtil redningsmandskabet har vurderet køretøjet og nøjagtigt kan bekræfte, at alle højspændingssystemer er deaktiveret. I modsat fald er der fare for alvorlig personskade.

Deaktiver det selvjusterende luftaffjedringssystem

Hvis Model X har luftaffjedringssystemet, sker justeringen automatisk, selv når motoren er stoppet. For at forhindre skader skal Jack-tilstand aktiveres for at deaktivere selvjusteringen:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Affjedring på touchskærmen.
 2. Tryk på bremsepedalen, og tryk på Meget høj for at maksimere højden.
 3. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Jack-tilstand.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Jack-tilstand annulleres ved kørehastigheder over 7 km/t.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Jack-tilstanden ikke aktiveres på en bil med luftaffjedringssystemet, kan køretøjet løsne sig under transporten, hvilket kan medføre alvorlige skader.

Aktiver transporttilstand

Transporttilstand holder parkeringsbremsen deaktiveret, mens Model X trækkes op på en ladvogn. Når transporttilstand er aktiv, vises en meddelelse om, at køretøjet kan rulle frit. Følgende kræves for at aktivere transporttilstand:

 • Lavspænding strømforsyning er nødvendig. Du kan ikke bruge touchskærmen til at aktivere transporttilstand, hvis Model X ikke har nogen strømforsyning.
 • Model X skal registrere en bilnøgle. Transporttilstand er kun tilgængelig, når en bilnøgle registreres.
 • Sørg for, at køretøjet ikke er tilsluttet til en oplader. Transporttilstand er ikke tilgængelig, hvis Model X stadig er tilsluttet.

Sådan aktiveres transporttilstand:

 1. Sørg for, at gearvælgeren står i Park.
 2. Bloker dækkene, eller sørg på anden vis for, at Model X er sikker.
 3. Træd bremsepedalen ned, hold den nede og tryk derefter på følgende på touchskærmen Betjeningsknapper > Service > Bugsering. Touchskærmen viser en meddelelse, der minder dig om, hvordan Model X skal transporteres korrekt.
 4. Tryk på knappen Transporttilstand. Du kan se, at Transporttilstand er aktiveret, fordi denne knap er blå. Model X kan nu rulle frit og kan rulle langsomt (ikke hurtigere end gåtempo) eller trækkes.

Hvis du vil annullere transporttilstand, skal du sætte Model X i parkeringsgear.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model X mister lavspænding-strømforsyningen efter transporttilstand er blevet aktiveret, så vil transporttilstand blive annulleret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis det elektriske system ikke fungerer, og du derfor ikke kan benytte touchskærmen til at aktivere transporttilstand, skal du benytte selvlæssende transportvogne eller dækruller. Først skal du dog kontrollere producentens specifikationer og produktets anbefalede lastkapacitet.

Sådan kører du op på en ladvogn - med trækøje

 1. Find trækøjet.
 2. Fjern dækslet til trækøjet ved at indsætte en lille, flad skruetrækker i åbningen langs toppen af dækslet, og vrik derefter forsigtigt med den for at løsne dækslet fra den øverste snaplås.
  Pil, der peger på køretøjets dæksel til trækøjet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Opbevar dækslet til trækøjet et sikkert sted, så du kan sætte det på igen, når bugseringen er overstået.
 3. Sæt trækøjet helt ind i åbningen, og drej det derefter mod uret, indtil det sidder fast.
  Trækøje, der installeres og en pil, der viser, at det roteres mod uret.
 4. Sæt trækkæden fast i trækøjet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kontroller, at trækøjet er korrekt fastgjort, før der trækkes.
 5. Aktiver transporttilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Bugsering.
 6. Træk Model X langsomt op på ladvognen.

Sådan kører du op på en ladvogn - uden trækøje

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse må køretøjet kun trækkes op på en ladvogn ved hjælp af et korrekt monteret trækøje. Brug af karosseri, ramme eller ophængskomponenter til at trække køretøjet kan medføre beskadigelse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis køretøjet trækkes op på ladvognen uden et trækøje, skal alle affjedringens fastgørelseselementer kontrolleres for korrekt moment, og alle komponenter skal inspiceres visuelt for skader, før køretøjet køres igen. Hvis et fastgørelseselement er løst, eller hvis der findes skader, skal den eller de berørte komponenter udskiftes.

Det anbefales på det kraftigste, at du tilslutter spillet til dit køretøjs trækøje, som beskrevet herover. Men, hvis der opstår en situation, hvor trækøjet ikke er tilgængeligt (forsvundet, forlagt osv.), så vil nedenstående instruktioner beskrive, hvordan man fastgør trækstropper.

 1. Fastgør trækstropperne i hver af de nedre affjedringsarme under forenden af køretøjet.
  Visning af den forreste underside af bilen med de nedre affjedringsarme fremhævet med blåt.
 2. For at beskytte undervognen mod beskadigelse placeres et beskyttende underlag (for eksempel et stykke træ) mellem trækstropperne og undervognen.
 3. Aktiver transporttilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Service > Bugsering.
 4. Træk Model X langsomt op på ladvognen.

Fastgørelse af dæk

Køretøjets dæk skal fastgøres på vognen med fastspændingsmetoden med otte punkter.

 • Kontroller, at metaldelene på fastspændingsstropperne ikke rører ved bilens lakerede flader eller forsiden af hjulene.
 • Før aldrig fastspændingsstropper hen over bilens karosseri eller gennem hjulene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fastgørelse af fastspændingsstropper til karosseri, affjedring eller andre dele af køretøjets karosseri medfører risiko for skader.
Visning af baghjulet med fastspændingsstropper monteret.

Hvis der ikke er strøm på bilen

Hvis Model X ikke har lavspænding-strøm, skal du følge disse trin for at åbne motorhjelmen eller starte lavspænding-batteriet med startkabler.

 1. Åbn motorhjelmen. Se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm for yderligere oplysninger om, hvordan man åbner motorhjelmen, hvis der ikke er strøm på køretøjet.
 2. Start lavspænding batteriet med startkabler (se Brug af startkabler).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Bugseringstjenester: Se Løbe tør for rækkevidde for yderligere oplysninger vedrørende transport af køretøjet til en ladestation samt forberedelse af køretøjet til opladning.