Funkce Summon

Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od září 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí Summon nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkce Summon vám umožňuje automaticky zaparkovat a přistavit Model 3, pokud stojíte mimo vozidlo. Funkce Summon se používá k zaparkování vozu Model 3 na parkovací místo a k vyjetí z parkovacího místa, přičemž funguje na vzdálenost až 12 metrů a s vozem dokáže jet dopředu i couvat.

Pokud chcete Model 3 přemístit na delší vzdálenost a cestou musí objíždět objekty, můžete k tomu použít funkci Smart Summon (pokud je součástí výbavy) a svůj mobilní telefon. Funkce Smart Summon umožňuje, aby vás vozidlo vyhledalo (nebo můžete vozidlo přistavit na zvolené místo). Viz Smart Summon.

Funkce Summon vyžaduje, aby Model 3 detekoval platný klíč ve svém okolí.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením. Více informací o omezeních funkce Summon a o podmínkách, které mohou negativně ovlivnit její fungování, je uvedeno v části Výstrahy a omezení.

Před použitím funkce Summon

Před použitím funkce Summon ji aktivujte pomocí dotykové obrazovky a nastavte, jak má fungovat. Klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Přizpůsobit funkci Summon a upravte následující nastavení podle svých preferencí:

 • Volný prostor u nárazníku: Nastavte vzdálenost, ve které má funkce Summon zastavit vozidlo od zjištěného předmětu (například že má vůz zastavit pouze několik palců od zdi garáže). Upozorňujeme, že tato vzdálenost se týká pouze předmětů zjištěných přímo před vozem Model 3 při pohybu vpřed nebo za vozem Model 3 při couvání.
 • Vzdálenost pro funkci Summon: Nastavte maximální vzdálenost, kterou může Model 3 ujet při vjíždění na parkovací místo nebo při vyjíždění z parkovacího místa.
 • Boční volný prostor: Vyberte jednu z možností pro určení vzdálenosti, kterou je třeba udržovat od boku vozidla. Nastavení Pevné umožňuje vozu Model 3 vjíždět na velmi úzká parkovací stání i z nich vyjíždět.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Parkování na úzkých stáních omezuje schopnost kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) přesně detekovat polohu překážek a zvyšuje riziko poškození vozu Model 3 nebo okolních objektů.
 • Použít systém Auto Homelink (pokud je součástí výbavy): Pokud chcete aktivovat otvírání / zavírání pomocí naprogramovaného zařízení HomeLink (například brány nebo garážových vrat) během parkovacího manévru funkce Summon, vyberte možnost ZAPNOUT. Pokud je funkce aktivní, zařízení se automaticky otvírá a zavírá při vjíždění a vyjíždění vozu Model 3 během relace funkce Summon. Během relace Smart Summon (pokud je součástí výbavy) se zařízení automaticky otevře, když funkce Smart Summon na začátku relace detekuje, že je Model 3 zaparkován v garáži.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Než začne zařízení HomeLink zavírat garážová vrata, vždy se ujistěte, že je Model 3 zcela uvnitř garáže nebo mimo garáž. Funkce Summon a Smart Summon (pokud je součástí výbavy) nedokáže detekovat okamžik, kdy se spustí vrata.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud je nastavení aktivní, zařízení HomeLink automaticky otvírá a zavírá vrata při použití funkce Summon a při použití funkce Smart Summon (pokud je součástí výbavy) je automaticky otvírá podle potřeby. Pro automatizaci funkce zařízení HomeLink za jiných situací (například při normální jízdě) musíte upravit hlavní nastavení zařízení HomeLink klepnutím na ikonu HomeLink v horní části obrazovky Ovládací prvky (viz Chytrá garáž).

Výše uvedená nastavení , s výjimkou nastavení zařízení HomeLink, platí pouze pro funkci Summon, nikoli pro funkci Smart Summon (pokud je součástí výbavy) (viz Před použitím funkce Smart Summon). Volný prostor u nárazníku, vzdálenost a boční volný prostor nelze u funkce Smart Summon přizpůsobit. Při používání funkce Smart Summon musíte k pokračování v jízdě s vozidlem Model 3 vždy držet stisknuté tlačítko v mobilní aplikaci. Funkce Smart Summon navíc funguje pouze s mobilní aplikací. Všechna nastavení zůstanou zachována, dokud je ručně nezměníte.

Používání funkce Summon k parkování a přistavení vozidla

Pokud chcete Model 3 zaparkovat pomocí funkce Summon, postupujte následovně:

 • Umístěte Model 3 maximálně 12 metrů od parkovacího místa tak, aby Model 3 mohl při zařazení polohy pro jízdu nebo zpátečky a vjíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z parkovacího místa jet v přímém směru.
 • Postavte se mimo vozidlo a zahajte parkovací manévr klepnutím na Summon v mobilní aplikaci a následným podržením tlačítka Vpřed nebo Vzad.

Funkce Summon zařadí polohu jízdy vpřed nebo vzad (podle vámi zadaného směru) a s vozem Model 3 zajede na parkovací místo nebo z něj vyjede. Po dokončení parkovacího manévru nebo při zjištění překážky zařadí funkce Summon ve voze Model 3 polohu parkování. Funkce Summon zařadí ve voze Model 3 polohu parkování, pokud:

 • Model 3 Detekuje překážku v jízdní dráze (v rozsahu nastavení Volný prostor u nárazníku).
 • Funkce Summon přejela s vozem Model 3 do maximální vzdálenosti 12 metrů.
 • Uvolníte tlačítko Vpřed nebo Vzad.
 • Stisknete libovolné tlačítko za účelem ručního zastavení funkce Summon.

Pokud jste k zaparkování vozu Model 3 použili funkci Summon, můžete následně pomocí této funkce vrátit Model 3 zpět na původní místo (za předpokladu, že ve voze Model 3 zůstala zařazena poloha parkování) nebo s ním přejet na maximální Vzdálenost pro funkci Summon, kterou jste nastavili (podle toho, co nastane dřív). V mobilní aplikaci jednoduše nastavte opačný směr a funkce Summon pojede s vozem Model 3 po původní trase za předpokladu, že na ní nejsou žádné překážky. Pokud je zjištěna překážka, Model 3 se pokusí překážce vyhnout, přičemž pojede velmi blízko původní trase (funkce Summon překážky neobjíždí).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud chcete, aby funkce Summon jela s vozem Model 3 několikrát ve stejném směru (až do maximální vzdálenosti 12 metrů, zrušte funkci Summon, znovu spusťte proces parkování a zvolte stejný směr.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Ačkoli funkce Summon může při objíždění překážky jet s vozem Model 3 na krátkou vzdálenost příčně, nepokusí se překážku objet za účelem navrácení vozu Model 3 na původní jízdní dráhu. Pouze funkce Smart Summon (pokud je součástí výbavy) může s vozem Model 3 objíždět objekty.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce Summon vyžaduje, aby Model 3 detekoval v blízkosti ověřený telefon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 nemůže detekovat překážky, které jsou níž než nárazník, velmi úzké, nebo které visí ze stropu (např. jízdní kola). Na schopnost funkce Summon zaparkovat vozidlo na parkovací místo nebo s ním z parkovacího místa vyjet může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů, a proto funkce Summon nemusí řídit Model 3 správně. Z tohoto důvodu je nutné neustále sledovat pohyb vozidla a jeho okolí a být připraveni Model 3 kdykoli zastavit.

Zastavení nebo zrušení funkce Summon

Když je aktivní funkce Summon, můžete Model 3 kdykoli zastavit pomocí mobilní aplikace. Funkce Summon se také zruší, když:

 • Stisknete kliku dveří nebo otevřete dveře.
 • Použijete některou funkci vozu volant, brzdový pedál, pedál akcelerátoru nebo přeřadíte do jiné polohy.
 • Model 3 detekuje překážku.
 • Funkce Summon přejede s vozem Model 3 do maximální vzdálenosti přibližně 12 metrů.
 • Telefon přejde do režimu spánku nebo ztratí spojení s vozem Model 3.