Elektrické komponenty vozidla

Vysokonapěťové komponenty

Průhledný vůz se zvýrazněnými elektrickými komponenty vozidla a popisky
  1. Sestava tepelného čerpadla
  2. Přední motor (pouze dvoumotorové modely Dual Motor)
  3. Vysokonapěťový akumulátor
  4. Servisní přístupový panel vysokonapěťových součástí (Penthouse)
  5. Zadní motor
  6. Vysokonapěťová vedení
  7. Nabíjecí port
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vysokonapěťový systém neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapěťového systému. Vysokonapěťové kabely mají pro snadnou identifikaci obvykle oranžovou barvu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích připevněných na vozu Model 3. Štítky jsou zde pro vaši bezpečnost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
V nepravděpodobném případě vzniku požáru neprodleně kontaktujte místní hasičský záchranný sbor.

Nabíjecí zařízení

Nabíjecí zařízení určené speciálně pro nabíjení vašeho vozu Model 3 je dostupné u společnosti Tesla.

Informace o nabíjecích zařízeních dostupných ve vašem regionu jsou uvedeny na webu http://shop.tesla.com.

  • Nástěnná nabíječka pro instalaci na parkovací místo představuje nejrychlejší způsob pro každodenní nabíjení vašeho vozu.
  • Mobilní nabíječka umožňuje připojení k většině používaných zásuvek. Při používání mobilní nabíječky nejprve připojte k mobilní nabíječce inteligentní adaptér (v případě potřeby), zapojte mobilní nabíječku do zásuvky a teprve poté nabíječku připojte k vozu.