Smart Summon

Tato funkce může být dočasně omezena nebo deaktivována až do okamžiku, kdy bude aktivována v rámci budoucí aktualizace softwaru pro vozidla vyrobená přibližně od září 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí Smart Summon nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.

Funkce Smart Summon umožňuje přistavit Model 3 do místa, kde se nacházíte (jako cíl se nastaví GPS souřadnice vašeho telefonu), nebo na vámi zvolené místo, přičemž podle potřeby objede objekty na trase nebo před nimi zastaví. Funkce Smart Summon spolupracuje s mobilní aplikací Tesla a funguje v případě, že se telefon nachází ve vzdálenosti maximálně 6 metrů od vozu Model 3.

Funkce Smart Summon dokáže vyjet s vozem Model 3 z parkovacího místa a objíždět rohy. To je užitečné při vyjíždění s vozem Model 3 z úzkého parkovacího místa, při projíždění kaluží nebo při přistavení vozu se zavazadly. Na Model 3 musíte vždy dobře vidět, abyste mohli vůz a jeho okolí neustále sledovat.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkce Smart Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné. Smart Summon nepoužívejte na veřejných komunikacích.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Smart Summon lze používat pouze na zpevněných plochách.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Smart Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Smart Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními funkce Smart Summon (viz Omezení a výstrahy).

Před použitím funkce Smart Summon

 • Stáhněte si do svého telefonu nejnovější verzi mobilní aplikace Tesla a zkontrolujte, zda máte v telefonu zapnutá mobilní data a GPS.
 • Telefon musí být připojený k vozu Model 3 a musí se nacházet ve vzdálenosti maximálně (6 metrů).
 • Kamery vozu musí být plně kalibrované (viz Kalibrace kamer).
 • Musíte mít přímý výhled na Model 3.
 • Model 3 musí být v poloze parkování, nesmí se nabíjet a všechny dveře a zavazadlové prostory musí být zavřené.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ujistěte se, že jsou všechny kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) čisté. Znečištěné kamery a snímače a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot.

Používání funkce Smart Summon

 1. Otevřete mobilní aplikaci Tesla a stiskněte Summon.
 2. Stiskněte ikonu Smart Summon uprostřed obrázku vozu Model 3. Spuštění funkce Smart Summon může trvat několik sekund.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Použitím pohotovostního režimu můžete předejít prodlevě při spouštění funkce Smart Summon (viz Pohotovostní režim).

  V mobilní aplikaci se zobrazuje mapa s modrým kruhem označujícím maximální vzdálenost (6 metrů), kterou musíte udržovat mezi telefonem a vozem Model 3. Modrá tečka na mapě představuje vaši polohu a červená šipka polohu vozu.

 3. Postavte se do kteréhokoli místa v modrém kruhu s přímým výhledem na Model 3.
 4. Nyní můžete používat některý z těchto režimů funkce Smart Summon:
  • Režim Přijeď ke mně: Stiskněte a podržte tlačítko Přijeď ke mně. Model 3 přijede do vaší polohy GPS. Model 3 vás bude během chůze následovat. Jakmile k vám Model 3 přijede, zastaví a zařadí polohu parkování.
  • Režim Jeď k cíli: Klepněte na ikonu křížku a přetažením mapy umístěte špendlík na zvolený cíl. Stiskněte a podržte tlačítko Jeď k cíli. Model 3 přejede do cíle. Po dosažení vybraného místa Model 3 zastaví a zařadí polohu parkování. V mobilní aplikaci se zobrazí zpráva o ukončení funkce Summon.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Pokud chcete následně místo změnit, zvedněte prst, upravte polohu mapy a znovu stiskněte a přidržte Jeď k cíli.
  Model 3 můžete kdykoli zastavit uvolněním tlačítka Přijeď ke mně nebo Jeď k cíli.
Ikona křížku
Ikona křížku na mapě se přepíná mezi režimy Jeď k cíliPřijeď ke mně. Pokud je zvolen režim Přijeď ke mně, ikona je modrá.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Mapa rovněž obsahuje ikonu umožňující zobrazit/skrýt satelitní snímky.

Ihned po aktivaci funkce Smart Summon v jednom z režimů Model 3 krátce blikne výstražnými světly, sklopí zpětná zrcátka a zařadí polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečku. Model 3 Poté pomalu přejede do vzdálenosti 1 metru od vás (Přijeď ke mně) nebo od zvoleného cíle (Jeď k cíli), přičemž podle potřeby objede překážky. Během pohybu vozu Model 3 se na mapě pohybuje také červená šipka, která udává polohu vozidla. A podle toho, jak se pohybujete vy, příslušný modrý bod rovněž udává vaši polohou.

Model 3 se také v každém režimu přestane pohybovat a zařadí polohu parkování, pokud:

 • Uvolníte tlačítko v mobilní aplikaci.
 • Je překročena maximální vzdálenost mezi telefonem a vozem Model 3 (pokud vůz jede do cíle směrem od vás, můžete jít za ním a vzdálenost udržovat).
 • Je jízdní dráha zablokovaná.
 • Model 3 ujel maximální vzdálenost 20 metrů od spuštění funkce Smart Summon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud funkce Smart Summon ujede s vozem Model 3 3 metry vpřed a poté 2 metry vzad, považuje se to za jízdu na vzdálenost 5 metrů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na mobilní aplikaci se není nutné dívat. Stačí, abyste drželi tlačítko, stále sledovali Model 3 a jeho jízdní dráhu a byli připraveni v případě potřeby uvolnit tlačítko a vozidlo zastavit.

Pokud je u funkce Summon aktivovaná funkce Auto HomeLink (klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Přizpůsobit funkci Summon > Použít systém Auto Homelink) a Model 3 se nachází v garáži, po zahájení manévru funkce Smart Summon otevře tato funkce (pokud je součástí výbavy) automaticky zařízení HomeLink. Mobilní aplikace vás informuje, že byla otevřena garážová vrata.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Po uvolnění tlačítka za účelem zastavení vozu Model 3, nastane před zastavením vozidla krátká prodleva. Proto je velice důležité vždy pozorně sledovat jízdní dráhu vozu a předvídat překážky, které vůz nemusí být schopen detekovat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při používání funkce Smart Summon v prostředí s nepředvídatelným pohybem překážek dbejte mimořádné opatrnosti. Například na místech, kde se pohybují osoby, děti nebo zvířata.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny protijedoucí vozidla a vozidla přijíždějící z boku. Věnujte pozornost pohybu vozidla a buďte připraveni Model 3 kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.

Pohotovostní režim

Pokud chcete, aby byl Model 3 připraven na použití funkce Summon a zkrátila se doba potřebná k zahřátí, zapněte pohotovostní režim. Klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Pohotovostní režim. Pokud je zapnutý pohotovostní režim, můžete šetřit energii v akumulátoru tím, že pomocí následujících nastavení deaktivujete pohotovostní režim na určitých místech:

 • Mimo domov – deaktivuje pohotovostní režim na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako bydliště.
 • Mimo práci – deaktivuje pohotovostní režim na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako zaměstnání.
 • Mimo oblíbená místa – deaktivuje pohotovostní režim na všech místech uvedených v seznamu oblíbených položek.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce Smart Summon automaticky deaktivuje pohotovostní režim od půlnoci do 6:00, čímž šetří energii v akumulátoru. V tomto časovém rozmezí dojde k prodlevě při spouštění funkce Smart Summon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je aktivní pohotovostní režim, vozidlo může spotřebovávat více energie z akumulátoru.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Podrobnosti o označení místa bydliště či zaměstnání nebo oblíbené položky jsou uvedeny v části Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle.

Zastavení nebo zrušení funkce Smart Summon

Funkce Smart Summon Model 3 zastaví vždy, když uvolníte tlačítko v mobilní aplikaci. Pokud chcete obnovit relaci funkce Smart Summon, znovu stiskněte tlačítko Přijeď ke mně nebo Jeď k cíli.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy buďte připraveni Model 3 zastavit. V závislosti na kvalitě spojení mezi telefonem a vozem Model 3 může nastat krátká prodleva mezi uvolněním tlačítka a zastavením vozidla.

Funkce Smart Summon se zruší a vyžaduje opětovně spuštění, pokud:

 • Stisknete kliku dveří nebo otevřete dveře.
 • Použijete některou funkci vozu volant, brzdový pedál, pedál akcelerátoru nebo přeřadíte do jiné polohy.
 • Model 3 blokuje překážka.
 • Funkce Smart Summon přejela s vozem Model 3 na maximální vzdálenost. Chcete-li vůz přemístit na delší vzdálenost, musíte ve voze Model 3 zařadit polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečku a poté znovu zahájit relaci Smart Summon.
 • Telefon přejde do režimu spánku nebo ztratí spojení s vozem Model 3.