Autostyring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Autostyring, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Autostyring er en BETA-funktion.

Autostyring er en udvidelse af Adaptiv fartpilot (se Adaptiv fartpilot), og funktionen holder på intelligent vis Model 3 i den samme vognbane under kørsel ved en indstillet hastighed. Med Autostyring kan du også bruge blinklys til at køre Model 3 ind i en tilstødende vognbane (se Automatisk vognbaneskift). Autostyring registrerer vognbanemarkeringer samt køretøjer og genstande i nærheden for at hjælpe dig med at styreModel 3.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få vist yderligere oplysninger om vejbanen og dens omgivelser, f.eks. kørebaneafmærkninger, stoplys, objekter (som f.eks. skraldespande og pæle) osv. skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Visualiseringsvisning af fuldt selvkørende tilstand (ekstraudstyr).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer påvirker ydeevnen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Du skal altid holde begge hænder på rat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er beregnet til brug på motorveje med kontrolleret adgang med en fører, der er fuldt opmærksom. Når du bruger Autostyring, skal du holde fast i rat og være opmærksom på vejforholdene og den omgivende trafik. Undlad at bruge Autostyring i byggezoner samt i områder, hvor der kan være cyklister og fodgængere. Stol aldrig udelukkende på Autostyrings evne til at vælge en passende vej at køre. Vær altid klar til omgående at skride til handling. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald.

Betjening af Autostyring

Du skal aktivere Autostyring ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Autostyring (beta), inden du kan betjene funktionen.

Ikon med et gråt rat.
Som angivelse af at autostyring er tilgængelig (men ikke aktivt styrer Model 3) viser det øverste hjørne af touchskærmen et gråt autostyringsikon ved siden af køregearet.

Du aktiverer Autostyring ved at flytte kørekontaktarmen helt ned to gange hurtigt efter hinanden.

en pil, der peger hen mod dørhåndtaget
-ikon med blåt rat
Som angivelse af, at Autostyring nu aktivt hjælper dig med at styre styrer Model 3, viser touchskærmen ikonet for Autostyring med blåt. Hvis automatisk styring registrerer vognbanemarkeringer, vil vognbanen også blive vist i blåt.

Autostyring viser kortvarigt en meddelelse på touchskærmen for at påminde dig om at holde øje med vejen og have dine hænder på rattetrat.

Hastigheden, hvormed du kan starte Autostyring, kan variere afhængigt af forskellige forhold, og om der registreres et køretøj foran dig eller ej. Når der ikke registreres noget køretøj foran dig, skal du køre mindst 30 km/t, med mindre visse køretøjs- og miljøforhold er opfyldt, så du muligvis vil være i stand til at aktivere funktionen ved lavere hastigheder. Når der registreres et køretøj foran dig, kan du aktivere Autostyring, uanset hvilken hastighed du kører med, også selv om du holder stille, forudsat at Model 3 er mindst 150 cm bag ved det registrerede køretøj.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk fjernlys aktiveres automatisk, når Autostyring tilkobles, og den maksimale kørehastighed er 140 km/t.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis tilgængelig i din markedsregion, Model 3 registrerer lys fra et udrykningskøretøj, når Autostyring er aktiveret om aftenen på en vej med høj hastighed, reduceres kørehastigheden automatisk, og touchskærmen viser en meddelelse, der informerer dig om den langsommere hastighed. Du hører også en klokke, og du får vist en påmindelse om at holde dine hænder på rat. Når registreringen af lys passerer eller ophører med at kunne ses, genoptager Autopilot din kørehastighed. Alternativt kan du trykke på speederen for at genoptage din kørehastighed.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på at Autopilot-funktioner registrerer tilstedeværelsen af udrykningskøretøjer. Model 3 registrerer muligvis ikke lys fra udrykningskøretøjer. Hold øje med din kørebane, og vær altid parat til at tage øjeblikkelig handling.

I situationer, hvor Autostyring midlertidigt ikke er tilgængelig, forsvinder ikonet Autostyring. Hvis for eksempel din kørehastighed ikke er inden for den hastighed, der kræves for, at Autostyring kan fungere. Autostyring kan også være utilgængelig, hvis den ikke modtager tilstrækkelige data fra kameraerne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du kører i dårlige lysforhold (f.eks. i skumringen eller i mørke), så deaktiveres Autostyring eller funktionen er utilgængelig, hvis forlygterne er indstillet til Fra. For at opnå de bedste resultater skal du indstille forlygterne til Auto.

Hvis det ikke er muligt at registrere vognbanemarkeringer, kan Autostyring fastsætte kørebanen baseret på et køretøj, du følger.

I de fleste tilfælde forsøger Autostyring at placere Model 3 på midten af vognbanen. Der kan dog være situationer, hvor Autostyring kan styre Model 3 i en kørebane, der er forskudt fra midten af banen (f.eks. registrering af autoværn).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er ikke designet til og vil ikke styre Model 3 rundt om genstande, der delvist er på en kørebane, og i nogle tilfælde stopper den muligvis ikke for genstande, der fuldstændigt blokerer kørebanen. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at skride til øjeblikkelig handling. Det er førerens ansvar altid at bevare kontrollen over Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Styring er begrænset, når Autostyring er aktiveret. Derfor vil Model 3 muligvis ikke kunne håndtere skarpe sving. Vær derfor altid parat til at overtage kontrollen med køretøjet.

Begrænset hastighed

På en motorvej med kontrolleret adgang reflekterer kørehastigheden hastighedsgrænsen og tager hensyn til evt. afvigelser, du har angivet via Intelligent Farttilpasning. Men hvis du vælger at bruge Autostyring på beboelsesveje, en vej uden midterrabat eller en vej, hvor adgangen ikke er begrænset, kan Autostyring begrænse den maksimalt tilladte kørehastighed, og der vises en meddelelse på touchskærmen, som lader føreren vide, at hastigheden er begrænset. Den begrænsede hastighed vil være fartgrænsen for vejen plus 10 km/t.

I situationer, hvor hastighedsbegrænsningen ikke kan registreres, når Autostyring er aktiveret, reducerer Autostyring kørehastigheden og begrænser den indstillede kørehastighed til 70 km/t. Selv om du manuelt kan accelerere op over den begrænsede hastighed, bremser Model 3 muligvis ikke i tilfælde af registrerede forhindringer. Autostyring reducerer farten til den begrænsede hastighed, når du slipper speederen. Når du forlader vejen eller frakobler Autostyring ved hjælp af rat, kan du øge den indstillede hastighed igen.

Hold Rat

Autostyring bestemmer, hvordan der bedst hjælpes med styring Model 3. Når Autostyring er aktiv, kræver det, at du holder i rat. Hvis systemet ikke registrerer dine hænder på rat i et stykke tid, vil et blåt lys blinke øverst på touchskærmens område for bilens status, og følgende meddelelse vises:

Læg hænderne på rattet
Drej rattet med let drejekraft

Autostyring registrerer dine hænder, idet der registreres en let modstand, når rat drejes, eller når du manuelt drejer rat meget let (uden tilstrækkelig kraft til at overtage styringen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Autostyring har registreret dine hænder, forsvinder meddelelsen, og systemet genoptager normal betjening.

Autostyring forudsætter, at du er opmærksom på dine omgivelser og hele tiden er forberedt på at overtage styringen. Hvis Autostyring stadig ikke registrerer dine hænder på rat, blinker lyset på touchskærmens område for bilens status hurtigere og der afgives en lyd.

Hvis du fortsætter med at ignorere Autostyrings anmodninger om at bruge let kraft på rat, så vil Autostyring blive deaktiveret på resten af turen, og følgende meddelelse med en opfordring om at køre manuelt vil blive vist. Hvis du ikke genoptager manuel styring, udsender Autostyring en konstant alarmklokke, tænder advarselsblinket og fortsætter med at tage farten af køretøjet, indtil det stopper.

Udråbstegn med en trekant
Autostyring utilgængelig resten af turen. Hold rat inde for at køre manuelt.

Resten af turen skal du styre manuelt. Autostyring vil være tilgængelig igen på din næste køretur (efter du er stoppet og har sat Model 3 i Park).

Autostyring afbrydes

I situationer, hvor Autostyring ikke kan hjælpe dig med at styre Model 3, vil automatisk styring afbryde, aktivere en alarmklokke og vise følgende meddelelse på touchskærmen:

Udråbstegn med en trekant
Autostyring afbrydes

Annullering af Autostyring

Autostyring deaktiveres, når:

 • Du træder på bremsepedalen.
 • Du påfører rotationskraft på rat (omend kun en smule).
 • Du overskrider den maksimale hastighed, som Autostyring understøtter 150 km/t.
 • Du flytter kørekontaktarmen opad.
 • En dør åbnes.
 • Automatisk nødbremsning udløses (se Kollisionsadvarselsassistance).

Når Autostyring annulleres, lyder der en alarmklokke, og ikonet for Autostyring bliver enten gråt for at indikere, at funktionen ikke længere er aktiv, eller forsvinder for at indikere, at funktionen ikke er tilgængelig for øjeblikket.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Autostyring annulleres, fordi du påførte rotationskraft på rattet, bliver Adaptiv fartpilot ved med at være aktiv. Frakobl Adaptiv fartpilot på normal vis ved at træde på bremsepedalen flytte kørekontaktarmen opad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du flytter og holder kørekontaktarmen opad i mere end 1 sekund, skifter Model 3 til frigear efter annullering af Autostyring.

Autostyring kan deaktiveres, så det ikke længere er tilgængeligt, ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Autostyring (beta).

Automatisk vognbaneskift

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Automatisk vognbaneskift, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Når Autostyring er aktiv, kan du bruge blinklysene til at køre Model 3 ind i en tilstødende vognbane (at røre rat ville annullere Autostyring).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er førerens ansvar at fastlægge, om det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte vognbane. Før du indleder et vognbaneskift skal du derfor altid kontrollere blinde vinkler, vognbanemarkeringer og vejomgivelserne for at bekræfte, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte til den ønskede vognbane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på automatisk vognbaneskifts evne til at vælge en passende vej at køre. Vær opmærksom under kørslen ved at holde øje med vejen, køretøjer foran dig og omgivelserne samt ved at holde øje med eventuelle advarsler på touchskærmen. Vær altid klar til omgående at skride til handling.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke automatisk vognbaneskift på veje, hvor trafikforholdene hele tiden ændres, og hvor der færdes cyklister og fodgængere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk vognbaneskifts funktionalitet afhænger af kameraets/kameraernes evne til at registrere vognbanemarkeringer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at bruge automatisk vognbaneskift på snoede veje med skarpe sving, på isglatte eller glatte veje eller hvis vejrforholdene (f.eks. kraftig regn, sne, tåge osv.) betyder, at kameraet/kameraerne eller sensorerne er (ekstraudstyr) blokerede.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Manglende overholdelse af alle advarsler og anvisninger kan resultere i beskadigelse af ejendom, alvorlig personskade eller død.

Betjening af automatisk vognbaneskift

Automatisk vognbaneskift er tilgængeligt, når Autostyring er aktiv. Sådan skifter du vognbane ved hjælp af automatisk vognbaneskift:

 1. Kontroller visuelt, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte til den ønskede vognbane.
 2. Aktiver det relevante blinklys, mens du holder hænderne på rat.
 3. Hvis det er nødvendigt, skal du slå blinklyset fra, når du er i den ønskede vognbane.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk vognbaneskift annulleres, hvis vognbaneskiftet ikke kan udføres i løbet af fem sekunder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Minimum kørehastigheden for Automatisk vognbaneskift kan ændre sig baseret på land, hastighed i tilstødende baner og andre faktorer. Vær altid parat til at overtage styringen manuelt og skifte bane.

Automatisk vognbaneskift hjælper med at flytte Model 3 til den tilstødende vognbane i den retning, som angives med blinklyset, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Blinklyset er slået til.
 • Automatisk vognbaneskift registrerede dine hænder på rat.
 • Model 3 registrerer ikke et køretøj i dens blinde vinkel, eller et køretøj eller en forhindring op til midten af den ønskede vognbane.
 • Vognbanemarkeringer indikerer, at vognbaneskift er tilladt.
 • Halvvejs gennem vognbaneskiftet skal Model 3 registrere den ydre vognbanemarkering i den ønskede vognbane. Hvis vognbanemarkeringen ikke registreres, afbrydes vognbaneskiftet, og Model 3 vender tilbage til den oprindelige vognbane.
 • Kameraets/kameraernes synsfelt er ikke blokeret.

Under et automatisk vognbaneskiftet aktiveres overhalingsacceleration, så Model 3 kan accelerere tættere på et forankørende køretøj (se Overhalingsacceleration).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk vognbaneskift hjælper med at flytteModel 3 én vognbane ad gangen. Hvis du vil flytte endnu en vognbane, skal du slå blinklyset til igen, når det første vognbaneskift er afsluttet.

Ved brug af automatisk vognbaneskift er det vigtigt at holde øje med, hvordan funktionen fungerer, ved at holde øje med kørebanen foran dig og med omgivelserne. Vær klar til at overtage styringen til enhver tid. Når du krydser til den tilstødende vognbane, viser touchskærmen placeringen i den vognbane, som Model 3 kører ind i.

I situationer, hvor automatisk vognbaneskift ikke kan fungere optimalt eller ikke kan fungere på grund af utilstrækkelige data, vises der en række advarsler på touchskærmen. Hold derfor altid øje med touchskærmen, når du bruger automatisk vognbaneskift, og vær beredt på at styre Model 3 manuelt.

Adjacent Lane Speed (hastighed i tilstødende bane)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Adjacent Lane Speed, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Når din bil bevæger sig med en betydeligt højere hastighed end biler i de tilstødende baner, reducerer Model 3 automatisk kørehastigheden. Dette er især nyttigt i situationer med tung trafik, eller når bilerne hele tiden skifter bane. Når Model 3 registrerer andre køretøjer, der kører markant langsommere, så fremhæver touchskærmen de tilstødende vognbaner med pile og registrerede køretøjer med gråt, og Model 3 sænker kørehastigheden efter behov. For at omgå denne funktion midlertidigt skal du træde på speederen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig på, at Autopiloten kan fastlægge en sikker kørehastighed. Du er ansvarlig for at køre sikkert og for at overholde færdselsreglerne i dit område.

Stoplys- og stopskiltadvarsel

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner samt softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Stoplys- og stopskiltadvarsel, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Når Autostyring er aktiveret, viser Model 3 en advarsel på touchskærmen, og der lyder en klokke, hvis funktionen registrerer, at du er ved at overse et rødt stoplys eller et stopskilt. Hvis dette sker, skal du ØJEBLIKKELIGT FORETAGE EN UNDVIGEMANØVRE!

De visuelle og hørbare advarsler annulleres efter få sekunder, eller når du træder på bremsepedalen, alt efter, hvad der kommer først.

Stoplys- og stopskiltadvarsel giver kun advarsler. Den forsøger ikke at sætte farten ned eller stoppe Model 3 ved røde trafiklys, stopskilte, kørebaneafmærkninger, osv. Hvis din bil er udstyret med trafiklys- og stopskiltkontrol, kan du aktivere denne funktion for at stoppe automatisk Model 3 ved trafiklys og stopskilte (se Trafiklys- og stopskiltkontrol).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel kræver, at integrerede kort ved, hvor et specifikt stoplys eller et stopskilt befinder sig. I visse tilfælde er kortdata unøjagtige eller forældede og omfatter eventuelt ikke alle stoplys eller stopskilte. Derfor vil funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel muligvis ikke registrere alle stoplys og stopskilte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel aktiverer ikke bremserne, decelererer ikke Model 3 og registrerer muligvis ikke alle stoplys og stopskilte. Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel er kun beregnet som vejledning – den er ikke nogen erstatning for opmærksomhed og god dømmekraft under kørslen. Hold øjnene på vejen, mens du kører, og forlad dig aldrig på, at funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel advarer dig om et stoplys eller et stopskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel er designet til kun at advare dig, når du nærmer dig et synligt rødt stopskilt, et helt rødt stoplys eller et gult trafiklys, der er ved et skifte til rødt. Funktionen udsender muligvis ikke advarsler ved vejkryds med blinkende lys, og den advarer dig ikke om vigepligtsskilte eller midlertidige stop- og vigepligtsskilte (som f.eks. ved vejarbejde). Derudover advarer funktionen Stoplys- og stopskiltadvarsel dig ikke om, at du nærmer dig et stoplys eller et stopskilt, når du træder på speederen eller bremsepedalen (hvilket deaktiverer Autostyring).

Begrænsninger

Der er især risiko for, at Autostyring og de dertil knyttede funktioner ikke fungerer efter hensigten, når:

 • Autostyring ikke er i stand til nøjagtigt at registrere vognbanemarkeringerne. Vognbanemarkeringerne f.eks. er meget slidte, forstyrres af gamle markeringer, er blevet ændret som følge af vejarbejde, ændres hurtigt (vognbanerne deler sig, krydser eller sammenflettes), genstande eller objekter i landskabet kaster kraftige skygger på vognbanemarkeringerne, eller vejoverfladen indeholder samlinger eller andre linjer med stor kontrast.
 • Når sigtbarheden er dårlig (kraftig regn, sne, tåge, osv.) eller vejforholdene forstyrrer sensorens funktion.
 • Et/en eller flere kamera(er) eller sensor(er) er blokeret, dækket til eller beskadiget.
 • Ved kørsel på bakker.
 • Du nærmer dig et betalingsanlæg.
 • Du kører på en vej med skarpe sving, eller som er meget ujævn.
 • Hvis kameraets eller kameraernes udsyn påvirkes af kraftigt lys (f.eks. direkte sollys).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Når et køretøj registreres i din blinde vinkel, eller når du aktiverer blinklyset.
 • Model 3 kører meget tæt på et forankørende køretøj, der blokerer kameraets/kameraernes udsyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er mange uforudsete forhold, der kan forhindre Autostyring i at fungere korrekt. Vær altid opmærksom på dette, og husk, at Autostyring som konsekvens eventuelt ikke hjælper dig med at styre Model 3 ordentligt. Vær altid opmærksom under kørsel, og vær beredt på at skride til handling øjeblikkeligt.