Indvendig opbevaring

Midterkonsol

Udover at indeholde en RFID-sender, som aflæser nøglekort (se Nøgler), indeholder midterkonsollen også kopholdere, to opbevaringsrum, forskellige opladere (se Indvendig elektronik) og bageste touchskærm.

For at åbne det primære opbevaringsrum, skal du trykke på låsemekanismen under den forreste kant. Det forreste opbevaringsrum åbnes ved at skubbe dækslet fremad.

Midterkonsol med en pil, der viser hvordan døren til opbevaringsrummet skubbes til siden og en anden pil, der viser, hvordan man løfter armlænet for at komme til opbevaringsrummene

Bagerste konsol

Model 3 har en konsol bagi, som er indbygget i midten af anden sæderækkes ryglæn. Træk konsollen ned for at få adgang til de bagerste kopholdere eller for at bruge den som et armlæn.

Billede med en pil, der viser, hvordan bageste konsol trækkes ned.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den bageste konsol er selvlåsende i visse situationer og kan ikke sænkes. F.eks. når der køres på en stejl hældning eller ved kraftig acceleration.

Handskerum

Åbn handskerummet ved at trykke på Betjeningsknapper > Handskerum. Handskerummet åbner automatisk, og lyset tændes.

Handskerum åbent
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I højrestyrede (RHD) køretøjer vil handskerummet som vist ovenfor være placeret på samme måde, men spejlvendt i bilens venstre side.

Handskerummet lukkes ved at skubbe det opad, indtil det låser på plads i lukket stilling.

Øg handskerumssikkerheden ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Handskerums-PIN for at angive en 4-cifret PIN-kode (se Handskerums-PIN).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Lyset i handskerummet slukker automatisk, hvis du lader det være åbent.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Handskerummet låser, når det lukkes, og du låser Model 3 ved hjælp af mobilappen, nøglekortet, du forlader Model 3 og tager din telefonnøgle med dig (hvis funktionen låsning af døre er slået til) eller hvis Valet-tilstand er aktiveret (se Valet-tilstand). Det låses ikke, når Model 3 låses via tryk på låseikonet på touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold handskerummet lukket, når du kører, for at forhindre, at en passager kommer til skade i tilfælde af en kollision eller pludselig opbremsning.

Bøjler

Din Model 3 har en bøjle på hver side af køretøjet over bagruden ved anden række. Tryk på bøjlen for at frigøre den. Tryk på den igen for at køre den ind.

Bøjle over bagruden med en pil, der peger udad