Om Autopilot

Sådan fungerer det

Model 3 har følgende komponenter, der aktivt overvåger området omkring køretøjet:

Grafik, der viser, hvor Autopilotkomponenterne er placeret i bilen.
 1. Der er monteret et kamera over den bageste nummerplade.
 2. Ultralydssensorerne (ekstraudstyr) er placeret i for- og bagkofangerne.
 3. Der er monteret et kamera i hver dørstolpe.
 4. Der er monteret tre kameraer på forruden over bakspejlet.
 5. Der er monteret et kamera på hver forskærm.
 6. Der er monteret en radar (ekstraudstyr) bag den forreste kofanger.

Model 3 har også elektroniske bremse- og styresystemer med høj præcision.

Derudover kan kabinekameraet (ekstraudstyr) fastlægge førerens opmærksomhed og kommer med advarsler, når Autopilot er aktiveret. Data fra kameraet forlader som standard ikke bilen. Med andre ord gemmes eller sendes data ikke, medmindre du aktiverer datadeling. Dataindsamling aktiveres ved at trykke på Betjeningsknapper > Software > Datadeling > Tillad dataindsamling via kabinekamera. Dataindsamling via kabinekamera hjælper Tesla med at fortsætte med at udvikle endnu mere sikre biler i fremtiden. Se Kabinekamera.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg altid for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene, før du kører. Se Rengøring af kameraer og sensorer for yderligere oplysninger. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen.

Aktive sikkerhedsfunktioner

Disse Aktive sikkerhedsfunktioner er udviklet til at øge din sikkerhed:

Du kan slå nogle af disse funktioner til/fra og i nogle tilfælde styre, hvordan de fungerer. Du får adgang til indstillingerne for disse funktioner ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot.

Autopilotfunktioner

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner software-versionen samt dato for konstruktion er dit køretøj muligvis ikke udstyret med alle funktionerne herunder, eller en funktion fungerer muligvis ikke som beskrevet.

Disse Autopilot-komfortfunktioner er designet til at to reducere førerens arbejdsmængde:

Du kan slå nogle af disse funktioner til/fra og i nogle tilfælde styre, hvordan de fungerer. Du får adgang til indstillingerne for disse funktioner ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot.

Kør med bilen for at kalibrere kameraerne

Model 3 skal manøvrere med præcision, når autopilotfunktionerne anvendes. Derfor skal kameraerne have fuldført en selvkalibreringsproces, før visse funktioner kan anvendes første gang eller efter visse typer servicereparationer. For at gøre det bekvemt for dig viser touchskærm en statusindikator.

Autopilotfunktionerne er klar til brug, når kalibreringen er fuldført. Kalibreringen bliver typisk færdig efter at have kørt 32-40 km, men afstanden varierer afhængigt af vej- og miljøforhold. Kalibreringen fuldføres f.eks. hurtigere, når du kører på en lige vej med flere vognbaner, som f.eks. en motorvej, med meget synlige vognbaneafmærkninger (på kørebanen såvel som de tilstødende baner). Du bør kun kontakte Tesla, hvis din Model 3 ikke har afsluttet kalibreringsprocessen efter at have kørt 160 km under de beskrevne forhold.

Hvis et kamera flyttes fra dets kalibrerede position (f.eks. ved udskiftning af kamera eller forrude), skal du rydde kalibreringen. For at gøre det skal du trykke på Betjeningsknapper > Service > Kamerakalibrering > Ryd kalibrering. Når kalibreringen er ryddet, gentager Model 3 kalibreringsprocessen. Selv om dette i mange situationer hjælper med til at omkalibrere kameraerne, så vil funktionen Ryd kalibrering muligvis ikke kunne løse alle problemer med kameraer og sensorer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kalibrering af kameraerne kræver meget synlige vognbaneafmærkninger både på kørebanen såvel som på de tilstødende baner (mindst to baner på hver side af køretøjet). For at opnå de bedste resultater skal du køre i den midterste vognbane på en motorvej med flere vognbaner (helst med mindst fem baner), der har meget tydelige vognbaneafmærkninger på vejen og minimal trafik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du forsøger at benytte en funktion, som ikke er tilgængelig, før kalibreringen er fuldført, deaktiveres den pågældende funktion, og der vises en meddelelse på touchskærmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 skal have gentaget kalibreringen, hvis Tesla har udført service på kameraerne, og i nogle tilfælde efter en softwareopdatering.

Begrænsninger

Mange faktorer kan påvirke, hvordan autopilotkomponenterne fungerer, så de bliver uegnet til at udføre den tilsigtede funktion. Disse omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Dårlig sigtbarhed (pga. kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Kraftigt lys (forlygter på modkørende biler, direkte sollys osv.).
 • Skader eller blokeringer forårsaget af mudder, is, sne osv.
 • Interferens eller blokeringer, der skyldes objekter, som er monteret på bilen (f.eks. et cykelstativ).
 • Blokering forårsaget af anvendelse af for meget lak eller produkter med klæbemiddel (f.eks. film, klistermærker, gummibelægning osv.) på køretøjet.
 • Færdselstavler, der ikke overholder de genkendelige standardformater, som f.eks. digitale eller midlertidige hastighedstavler.
 • Smalle eller snoede veje.
 • Et beskadiget eller forkert monteret karosseripanel.
 • Brug af gråt eller eftermarkedsglas.
 • Interferens fra andet udstyr, der udsender ultralydsbølger.
 • Meget høje eller lave temperaturer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis det er nødvendigt at udskifte en forrude, skal du bringe dit køretøj til Tesla Service. Det sikrer korrekt håndtering og montering af kameraerne. Manglende overholdelse kan medføre, at en eller flere autopilotfunktioner ikke fungerer korrekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ovenstående liste over situationer er ikke udtømmende, og der kan være flere situationer, hvor Autopilot-komponenter ikke fungerer efter hensigten. Du må aldrig forlade dig på, at disse komponenter beskytter dig. Det er førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Avancerede sikkerhedsfunktioner er muligvis ikke tilgængelige i kalibreringsperioden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Omkalibrering af kameraer eller sensorer (ekstraudstyr) på touchskærmen er ikke en erstatning for at kontrollere disse komponenters fysiske placering og tilstand. Gå en tur rundt om dit køretøj og inspicer kameraerne og sensorerne for fysiske skader. Forkert kalibrerede eller placerede kameraer og sensorer kan begrænse eller deaktivere brugen af sikkerhedsfunktioner. Kontakt Tesla, hvis du har mistanke om, at der stadig er problemer.

Rengøring af kameraer og sensorer

For at sikre, at de forskellige autopilotkomponenter kan give så nøjagtige oplysninger som muligt, skal du holde kameraer og sensorer (hvis monteret) rene og fri for blokerende genstande, kondens og skader (se Rengøring).

Der kan dannes kondens inde i kamerahusene, især hvis du parkerer dit køretøj udendørs i koldt vejr eller i regnvejr. touchskærmen viser muligvis en advarsel, der angiver, at et kamera er blokeret, og at nogle af autopilotfunktionerne eller dem alle muligvis vil have begrænset funktionalitet, indtil kameraet har frit udsyn igen. For proaktivt at fjerne kondens skal du klargøre kabinen ved at indstille den til en varm temperatur, aktivere afrimeren til forruden og rette de forreste blæsere mod dørstolperne (se Mobilapp).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forsøg ikke at fjerne snavs eller urenheder ved at aftørre et blottet objektiv med dine hænder eller en klud. Snavs kan beskadige objektivets overflade, når det gnides mod det under aftørring.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder kemikalier eller slibemiddel. Det kan skade overfladen på objektivet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at rengøre ultralydssensorer (ekstraudstyr) eller kameraobjektiver med en skarp genstand eller et slibemiddel, som kan ridse eller beskadige overfladen.