Nestesäiliöt

Huoltosuojuksen irrottaminen

Voit tarkistaa nestemäärät irrottamalla huoltosuojuksen:

 1. Avaa konepelti.
 2. Vedä huoltosuojusta ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
  Ajoneuvo, jonka konepelti on auki ja huoltosuojus näkyvissä.
 3. Tarkistaessasi akun jäähdytysnesteen, irrota matkustamon sisääntulon verhouslevy vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Huoltosuojus suojaa etutavaratilaa kastumiselta. Varmista, että suojus asettuu tiiviisti takaisin paikalleen.

Akun jäähdytysnesteen tarkistaminen

Akun jäähdytysnestettä ei useimmissa tapauksissa tarvitse vaihtaa auton käyttöiän aikana. Jos jäähdytysjärjestelmän nestemäärä kuitenkin laskee alle suositellun tason, kosketusnäytössä näkyy varoitus. Pysäytä Model 3 heti, kun se voidaan tehdä turvallisesti, ja ota yhteyttä Teslaan.

Nestemäärän tarkistaminen

ÄLÄ AVAA AKUN TÄYTTÖTULPPAA ÄLÄKÄ LISÄÄ NESTETTÄ. Se voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.

Älä lisää akun jäähdytysnestettä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Akun jäähdytysneste voi olla vaarallista ja aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Älä avaa akun täyttötulppaa ja/tai lisää jäähdytysnestettä missään tilanteissa. Jos kosketusnäytöllä näkyy ilmoitus alhaisesta nestemäärästä, ota välittömästi yhteyttä Teslaan.

Akun suorituskyvyn ja käyttöiän maksimoimiseksi jäähdytysjärjestelmässä käytetään G-48-sekoitettua etyleeniglykoli-erikoisliuosta (HOAT). Tarkempia tietoja jäähdytysnesteestä on saatavana Teslalta.

Jarrunesteen tarkistaminen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota yhteyttä Teslaan välittömästi, jos huomaat, että jarrupolkimen liikealue on kasvanut tai jarrunestettä on hävinnyt huomattavan paljon. Jos tässä tilanteessa ajamista jatketaan, pysäytysmatka voi olla normaalia pidempi tai jarrujärjestelmä ei välttämättä toimi ollenkaan.
Punainen kuvake, jossa huutomerkki ja alapuolella sana BRAKE.
Jarrujärjestelmän punainen merkkivalo kosketusnäytössä syttyy, jos jarrunesteen määrä nestesäiliössä laskee alle suositellun tason. Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, pysäytä auto heti, kun se on turvallisesti mahdollista. Käytä jarruja varovasti. Älä jatka ajoa. Ota välittömästi yhteyttä Teslaan.

Jarrunesteen lisääminen

Älä lisää jarrunestettä itse. Seuraavat ohjeet ovat vain tiedoksi:

 1. Puhdista täyttökorkki ennen irrotusta, jotta säiliöön ei pääse likaa.
 2. Kierrä korkki auki ja irrota se.
 3. Lisää asianmukaista jarrunestettä MAX-merkintään saakka.
 4. Kiinnitä täyttökorkki ja varmista, että se on täysin kiinni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä vain tuoretta nestettä, jota on säilytetty ilmatiiviissä pakkauksessa. Älä koskaan käytä käytettyä jarrunestettä tai aiemmin avatussa pakkauksessa olevaa nestettä. Jarruneste imee ympäröivästä ilmasta kosteutta, joka heikentää jarrutustehoa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jarruneste on erittäin myrkyllistä. Pidä jarrunestepakkaukset suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta. Jos nestettä on vahingossa nautittu, hakeudu välittömästi sairaalahoitoon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jarruneste vaurioittaa maalipintoja. Jos nestettä roiskuu pinnalle, imeytä roiskeet heti imukykyiseen kankaaseen ja pese kohta autoshampoon ja veden seoksella.

Tuulilasin pesunesteen lisääminen

Ainoa nestesäiliö, johon voit lisätä nestettä itse, on etutavaratilan takana oleva tuulilasin pesunestesäiliö. Kun nestemäärä on alhainen, kosketusnäytössä näkyy ilmoitus.

Lisää pesunestettä seuraavasti:

 1. Avaa konepelti.
 2. Puhdista täyttökorkin ympäristö ennen irrotusta, jotta säiliöön ei pääse likaa.
 3. Avaa täyttökorkki.
 4. Lisää nestettä säiliöön, kunnes nesteen pinta on aivan täyttökaulan alapuolella. Älä anna nesteen valua yli. Säiliön tilavuus on 3,2 litraa.
  Täyttökorkki ja lähikuva, joka näyttää oikean täyttömäärän.
 5. Pyyhi roiskeet heti ja huuhtele alue vedellä.
 6. Sulje täyttökorkki.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jotkin kansalliset tai paikalliset määräykset saattavat kieltää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) käytön. VOC-yhdisteitä käytetään yleisesti tuulilasinpesunesteiden jäätymisenestoaineena. Käytä VOC-yhdisteetöntä tai vain vähän näitä yhdisteitä sisältävää pesunestettä vain, mikäli se pystyy tarjoamaan riittävän suojan jäätymiseltä niissä olosuhteissa, joissa ajat Model 3 -autolla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Paikalliset säädökset kieltävät metanolipohjaisten pesunesteiden käytön. Käytä sen sijaan etanolipohjaista pesunestettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä lisää pesuliuoksia, joissa on vettä tai hyönteisiä hylkiviä ainesosia. Ne voivat aiheuttaa juovia, tahroja ja pyyhkimien vinkumista tai muita ääniä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos lämpötila on alle 4° C, käytä jäätymisenestoainetta sisältävää pesunestettä. Jäätymisenestoaineettoman pesunesteen käyttäminen voi haitata näkyvyyttä kylmällä säällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tuulilasinpesuneste voi aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Lue pesunesteen valmistajan antamat ohjeet ja noudata niitä.