Kojelautakamera ja Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Kojelautakameraa tai Sentry Modea tai ominaisuudet eivät välttämättä toimi aivan kuvatulla tavalla. Huomaa, että kameroiden käyttöä koskevien paikallisten säädösten ja omaisuusrajoitusten selvittäminen ja noudattaminen on omalla vastuullasi.

Autopilotin ominaisuuksien tukemisen lisäksi ulkopuolisilla kameroilla voi kuvata ja tallentaa videokuvaa ajoneuvon ympäristöstä USB-muistitikulle. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat saada videotallenteen tietystä tapahtumasta. Jos asetuksena on AUTO, kojelautakamera tallentaa videon ajon aikana tapahtuvasta törmäyksestä. Jos kuitenkin Sentry Mode -vartiotila on käytössä, hälytysjärjestelmä tarkkailee auton ympäristöä auton ollessa lukittuna ja pysäköintivaihteen ollessa kytkettynä. Sentry Mode -vartiotila reagoi tilanteisiin havaitun uhkatilan mukaisesti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla suosittelee hansikaslokerossa olevaa USB-porttia Sentry Mode -vartiotilan ja kojelautakameran kuvaamien videoiden tallentamista varten. Se parantaa turvallisuutta ja vähentää virrankulutusta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joissakin ajoneuvoissa, jotka on valmistettu noin 1.11.2021 jälkeen, keskikonsolin USB-portteja voidaan mahdollisesti käyttää vain laitteiden lataamiseen. Käytä hansikaslokerossa olevaa USB-porttia muihin toimintoihin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kojelautakameran kautta ja Sentry Mode -tilassa ei tallenneta videota, kun kojelautakamera ei ole käytössä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Yksityisyytesi suojaamiseksi videokuvaa tallennetaan vain paikallisesti ajoneuvon muistiin tai USB-muistitikkuun. Tallenteita ei lähetetä Teslalle.

Kojelautakameran käyttäminen

Kojelautakamera tallentaa kuvamateriaalia ajoneuvosi ympäristöstä vain silloin, kun Model 3 -ajoneuvon virta on kytkettynä (katso Käynnistäminen ja sammuttaminen). Kojelautakamera ei tallenna videokuvaa ajoneuvosi ollessa sammutettuna. Käytä Kojelautakameraa törmäyksen kaltaisten ajonaikaisten tapahtumien tallentamiseen.

Videoiden tallentamista ja tarkastelua varten kojelautakameran kanssa on käytettävä asianmukaisesti alustettua USB-muistitikkua, joka on liitetty auton etuosan USB-porttiin (hansikaslokeron portin käyttöä suositellaan) (katso lisätietoja kohdasta USB-muistitikun vaatimukset videoiden tallentamista varten).

Ota kojelautakamera käyttöön kohdasta Hallintalaitteet > Turvallisuus > Kojelautakamera ja valitse:

 • Auto: Kojelautakamera tallentaa automaattisesti videokuvaa USB-muistitikulle tilanteissa, joissa Model 3 tunnistaa turvallisuuteen liittyvän tapahtuman, kuten törmäyksen tai turvatyynyn laukeamisen. Kun Auto on valittuna, tunnistamiskynnys saattaa vaihdella ajoneuvosi virtatilan, lepotilan ja Autopilot-järjestelmän mukaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Useat seikat vaikuttavat siihen, tallentaako kojelautakamera automaattisesti videon turvallisuuteen liittyvästä tapahtumasta (esim. törmäysvoima tai turvatyynyjen laukeaminen). Huomioon otettavaa siis on, että kojelautakamera ei aina tallenna automaattisesti turvallisuuteen liittyviä tapahtumia.
 • Manuaalinen: Sinun on kosketettava Kojelautakamera-kuvaketta, jotta video viimeisen kymmenen minuutin ajalta tallentuu USB-muistitikulle.
 • On Honk: Kun käytät äänimerkkiä, Kojelautakamera tallentaa videon viimeisen kymmenen minuutin ajalta USB-muistitikulle.

Kun asetus on käytössä, voit tallentaa videot manuaalisesti koskettamalla kohtaa:

harmaa kamerakuvake
kojelautakamerakuvake sovellusten käynnistysnäkymässä eteenpäinajovaihteen ollessa valittuna (voit lisätä kojelautakamerasovelluksen Omat sovellukset -alueelle kosketusnäytön alaosassa, jotta se on helposti valittavissa, katso Omat sovellukset -alueen muokkaaminen). Kosketusnäytössä näkyy ilmoitus, joka vahvistaa, että materiaali on tallennettu. Kun Model 3 on pysäköitynä, kojelautakamerakuvakkeen koskettaminen tuo näkyviin katseluohjelman.
Harmaa kamerakuvake, jossa näkyy harmaa piste tallennuksen keskeytyksen merkiksi
Kojelautakamerakuvake Hallintalaitteet-näytössä.

Kojelautakameran säätimet:

Harmaa kamerakuvake, jossa näkyy punainen ympyrä tallennuksen merkiksi
TALLENNUS: Ilmoittaa, että Kojelautakamera kuvaa parhaillaan. Tallenna videokuva koskettamalla kuvaketta. Keskeytä tallennus pitämällä kuvaketta painettuna.
Harmaa kamerakuvake, jossa näkyy harmaa piste tallennuksen keskeytyksen merkiksi
KESKEYTETTY: Ilmoittaa, että Kojelautakamera on keskeytetty. Jatka tallentamista koskettamalla kuvaketta. Jotta videomateriaalia ei katoaisi, keskeytä kojelautakamera ennen muistitikun irrottamista.
Harmaa kamerakuvake, jossa näkyy vihreä valintamerkki tallenteen tallentamisen merkiksi
TALLENNETTU: Ilmoittaa, että materiaali on tallennettu. Voit myös tallentaa kojelautakameran tallenteita koskettamalla sovellusten käynnistysnäkymässä olevaa kojelautakameran kuvaketta ajaessasi.

Lisätietoa kojelautakameran videoiden tarkastelusta on kohdassa Videotallenteiden katseleminen.

Sentry Mode -vartiotilan käyttäminen

Kun Sentry Mode -vartiotila on käytössä, kamerat ja anturit pysyvät käynnissä ja ovat valmiina kuvaamaan epäilyttävää toimintaa, kun Model 3 on lukittuna ja pysäköitynä.

Sentry Mode -vartiotilan tallenteiden tallentamista ja tarkastelua varten kojelautakameran on oltava käytössä ja auton etuosan USB-porttiin (hansikaslokeron portin käyttöä suositellaan) on oltava liitettynä asianmukaisesti alustettu USB-muistitikku (ks. Kojelautakameran käyttäminen).

Jos haluat ottaa Sentry Mode -vartiotilan automaattisesti käyttöön aina, kun poistut autosta, valitse Hallintalaitteet > Sentry Mode > Käytössä. Tilassa on valittavissa kolme lisäasetusta:

 • Jätä pois koti: Sentry Mode -vartiotila ei ole käytössä sijainnissa, jonka olet merkinnyt Koti-sijainniksi Suosikit-luettelossa (katso Koti-, työ- ja suosikkisijainnit), mutta se on käytössä kaikkialla muualla minne pysäköit.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Määritä Koti-sijaintisi valitsemalla Navigoi, pitämällä painettuna valintaa Koti ja antamalla osoitteesi. Valitse Tallenna koti.
 • Jätä pois työpaikka: Sentry Mode -vartiotila ei ole käytössä sijainnissa, jonka olet merkinnyt Työ-sijainniksi Suosikit-luettelossa, mutta se on käytössä kaikkialla muualla minne pysäköit. Määritä Työ-sijaintisi samalla tavalla kuin Koti-sijainti edellä.
 • Jätä pois suosikit: Sentry Mode -vartiotila ei ole käytössä sijainneissa, jotka olet lisännyt Suosikit-luetteloosi, mutta se on käytössä kaikkialla muualla minne pysäköit.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jotta Model 3 tunnistaa sijainnin Koti-, Työ- tai Suosikki-sijainniksi, sen on oltava pysäköitynä enintään 10 metrin etäisyydelle tallennetusta sijainnista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sentry Mode ei tallenna videota, kun kojelautakamera ei ole käytössä.
Ympyrä ympyrän sisällä
Voit ottaa Sentry Mode -vartiotilan manuaalisesti käyttöön tai poistaa sen käytöstä koskettamalla auton ollessa pysäköitynä Sentry Mode -kuvaketta kosketusnäytön yläosassa tai valitsemalla Hallintalaitteet > Sentry.

Sentry Mode -vartiotilan manuaalinen käyttöönotto tai käytöstäpoisto kosketusnäytön kuvakkeesta tai mobiilisovelluksen säätimestä ohittaa kotia, työpaikkaa ja suosikkeja koskevat poissulkemisasetukset seuraavaan ajokertaan saakka.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää Tesla-mobiilisovelluksen äänikomentoja. Voit ottaa Sentry Mode -vartiotilan käyttöön äänikomennoilla Keep Tesla safe, Keep my car safe, Sentry on tai Enable Sentry (katso Puheohjaus).

Sentry Mode -vartiotilan käyttäminen edellyttää, että akun varaustaso on vähintään 20 %. Jos akun varaus laskee alemmalle tasolle kuin 20 %, Sentry Mode -vartiotila kytkeytyy pois käytöstä ja mobiilisovellus ilmoittaa asiasta sinulle. Virrankulutus saattaa lisääntyä, kun Sentry Mode -vartiotila on käytössä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjelmistopäivityksiä ei voi asentaa, kun Sentry Mode -vartiotila on käytössä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä luota yksin Sentry Mode -vartiotilaan Model 3 -auton suojaamisessa kaikilta turvallisuusuhkilta. Vaikka se auttaa joidenkin uhkien havaitsemisessa, yksikään turvajärjestelmä ei voi suojata kaikilta hyökkäyksiltä.

Lisätietoa Sentry Mode -vartiotilan tallenteiden tarkastelusta on kohdassa Videotallenteiden katseleminen.

Valmius-, valppaus- ja hälytystilat

Kun Sentry Mode -vartiotila on käytössä, Model 3 voi käydä läpi kolme tilaa ympäristönsä mukaisesti – valmiustila, valppaustila ja hälytystila:

 • Valmiustila. Model 3 on automaattisesti valmiustilassa, kun otat Sentry Mode -vartiotilan käyttöön. Kamerat valvovat ympäristöä jatkuvasti turvallisuusuhkien varalta.
 • Valppaustila. Jos Sentry Mode -vartiotila havaitsee uhan esimerkiksi jonkun ollessa Model 3 -auton lähellä tai nojatessa siihen, Sentry Mode -vartiotila siirtyy valppaustilaan, jossa
  • Ajovalot välkkyvät lyhyesti.
  • Kosketusnäytössä näkyy viesti siitä, että kamerat tallentavat.
  • Sentry Mode -vartiotila tallentaa tilan käynnistänyttä tapahtumaa edeltävät kymmenen minuuttia videokuvaa USB-muistitikulle (mikäli se on asennettu ja käytettävissä).
 • Hälytystila. Suurissa uhkatilanteissa Sentry Mode -vartiotila
  • Laukaisee hälytyksen ja audiojärjestelmä tuottaa odottamatta kovan äänen.
  • Lähettää hälytystilan aktivoitumisesta hälytysviestin niihin puhelimiin, joihin Model 3 on pariliitettynä.
  • Tallentaa tilan käynnistänyttä tapahtumaa edeltävät kymmenen minuuttia videokuvaa USB-muistitikulle (mikäli se on asennettu ja käytettävissä).
  • Palaa valmiustilaan 30 sekunnin kuluttua.
  • Jos ajoneuvo on valmistettu noin huhtikuun 2018 jälkeen: Tallentaa ajoneuvon sisäiseen tallennustilaan enintään kaksi minuuttia videokuvaa, jonka voi tallentaa manuaalisesti USB-tikulle (mikäli se on asennettu ja käytettävissä) DashCam Viewer -sovelluksella.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Sentry Mode -vartiotila ei ehkä laukaise hälytysjärjestelmää kaikissa tilanteissa, joissa ajoneuvoon tulee vaurioita. Sentry Mode -vartiotila päättää useiden tekijöiden perusteella, käynnistääkö se hälytyksen – kaikkia iskuja ei välttämättä havaita eikä hälytys käynnisty kaikissa tilanteissa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun sisäinen tallennustila on täynnä, vanhat videot korvataan valppaustilassa ja hälytystilassa tallennetuilla uusilla videoilla.

Sentry Mode – Näytä live-kamera

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Näytä live-kamera edellyttää premium connectivity -yhteyttä. Se edellyttää myös, että Model 3 -auton laiteparin avaimeksi liitettyyn puhelimeen on asennettu Tesla-mobiilisovelluksen versio 4.2.1 (tai uudempi).

Kun Sentry Mode -tila on käytössä, voit tarkastella Model 3 -autoa ympäröivää aluetta ulkokameroista etänä mobiilisovelluksella.

Ota ominaisuus käyttöön valitsemalla Hallintalaitteet > Turvallisuus > Sentry Mode > Katso live-kam. mobiilisov.Model 3 -auton kosketusnäytöllä. Kun toiminto on otettu käyttöön, varmista, että autossa ei ole matkustajia ja että kaikki ovet on suljettu. Valitse sitten Tesla-mobiilisovelluksesta Turvallisuus > Sentry Mode ja sen jälkeen Näytä live-kamera, niin näet reaaliaikaisen videokuvan autosi ympäristöstä.

Kun Näytä live-kamera -toiminto on aktiivisessa käytössä, Model 3 voi silloin tällöin väläyttää ulkovaloja ja näyttää kosketusnäytössä viestin, jossa kerrotaan, että autoa ympäröivää aluetta tarkkaillaan kameroiden kautta.

Näytä live-kamera on käytettävissä noin 15 minuutin ajan päivässä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Videokuvan ja äänen laatu voivat vaihdella verkkoyhteyden mukaan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Live-kamerasyöte on täysin salattu, eikä Tesla voi käyttää sitä.

Videotallenteiden katseleminen

Voit tarkastella tallennettuja videoita kosketusnäytössä Model 3 -auton ollessa pysäköitynä. Kosketa kojelautakamerakuvaketta sovellusten käynnistysnäkymässä tai kojelautakamerakuvaketta Hallintalaitteet-näytössä. Kosketa valikkokuvaketta näytön yläkulmassa. Välilehdissä näkyy luettelo kaikista videotallenteista, ja ne on järjestetty sijainnin ja aikaleiman mukaan. Videotallenteen voi pysäyttää, sitä voi kelata eteen- ja taaksepäin tai sen voi poistaa tarpeen mukaan. Voit myös siirtyä kohtaan Hallintalaitteet > Turvallisuus > Poista kojelautakameran leikkeet ja poistaa kaikki kojelautakameran ja Sentry Mode -vartiotilan tallenteet mukaan lukien viimeisimmät ja tallennetut leikkeet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kojelautakamera keskeyttää tallentamisen, kun katseluohjelma käynnistetään.

Voit katsella videomateriaalia myös irrottamalla USB-muistitikun ja kytkemällä sen tietokoneeseen ja siirtymällä TeslaCam- tai TeslaTrackMode- (jos varusteena) kansioon.

TeslaCam-kansiossa on kolme alikansiota:

 • Recent Clips:: Kuvatessaan Kojelautakamera tallentaa jatkuvasti videomateriaalia Recent Clips -kansioon 60 minuutin jaksoissa. Tallenteita korvataan tunnin välein, ellei niitä tallenneta manuaalisesti. Jokaista leikettä kohti on neljä videota, eli yksi jokaisesta kamerasta (etu-, taka-, vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kamera).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Takakamera tallentaa videokuvaa vain niissä ajoneuvoissa, jotka on valmistettu noin helmikuun 2018 jälkeen.
 • Saved Clips: Sisältää kaikki Kojelautakameralla tallennetut videot.
 • Sentry Clips: Sisältää viimeiset 10 minuuttia kaikista valppaus- tai hälytystilan käynnistäneiden Sentry Mode -tilanteiden tallenteista. Jos USB-muistitikun tallennustila käy vähiin, vanhimpia Sentry Clips -kansion tallenteita poistetaan uusien tieltä. Kun ne on poistettu, niitä ei enää saa palautettua.

Kun USB-muistitikulta loppuu tila, videokuvaa ei voida enää tallentaa. Siirrä tallennetut videot toiseen laitteeseen säännöllisesti ja poista ne muistitikulta, jotta muistitikku ei täyty.