Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole kutsutoimintoa tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Summon-kutsutoiminnon avulla voit pysäköidä ja noutaa Model 3 -auton automaattisesti ollessasi sen ulkopuolella. Summon-kutsutoiminto ohjaa Model 3 -ajoneuvon pysäköintipaikalle tai pois siitä joko eteenpäin ajamalla tai peruuttamalla enintään 12 metrin etäisyydellä.

Jos haluat siirtää Model 3 -autoa pidemmän matkan esteitä välttäen, voit käyttää älykästä Smart Summon -kutsutoimintoa (jos varusteena) ja matkapuhelinta. Älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon avulla voit kutsua ajoneuvosi luoksesi (tai lähettää sen valitsemaasi sijaintiin). Katso Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki kamerat ja anturit ovat puhtaita. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminto on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yksityisillä pysäköintialueilla ja ajoliuskoilla, missä ympäröivä alue on tuttu ja ennakoitavissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminto on BETA-ominaisuus. Sinun on tarkkailtava jatkuvasti ajoneuvoa ja sen ympäristöä ja oltava valmis toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla koska tahansa. Kuljettaja vastaa itse siitä, että kutsutoimintoa käytetään turvallisesti, vastuullisesti ja tarkoitetulla tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminnon toiminta riippuu ultraääniantureiden (jos varusteena) kyvystä tunnistaa esteet, ihmiset, eläimet ja muut ajoneuvot.

Ennen Summon-toiminnon käyttöä

Ota kutsutoiminto käyttöön kosketusnäytöstä ja mukauta se toimimaan haluamallasi tavalla ennen kutsutoiminnon käyttämistä. Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Mukauta Summon ja säädä seuraavat asetukset itsellesi sopiviksi:

 • Puskurin etäisyys: Aseta etäisyys havaitusta esteestä, jolla haluat kutsutoiminnon pysäyttävän auton (voit esimerkiksi haluta, että Summon-toiminto pysäyttää auton muutaman tuuman päähän autotallin seinästä). Huomaa, että tämä koskee vain kohteita, jotka ovat suoraan Model 3 -auton edessä liikuttaessa eteenpäin, tai suoraan Model 3 -auton takana peruutettaessa.
 • Kutsuetäisyys: Määritä maksimietäisyys, jonka Model 3 -auto voi liikkua siirtyessään pysäköintipaikkaan tai siitä pois.
 • Sivuetäisyys: Valitse vaihtoehdoista, kuinka suuren etäisyyden auton sivuilla haluat sallia. Ahdas sallii Model 3 pysäköinnin hyvin kapeaan pysäköintipaikkaan ja siirtymisen siitä pois.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Pysäköinti kapeaan tilaan rajoittaa tunnistimien kykyä havaita esteiden sijainti ja lisää Model 3 -auton ja/tai ympäröivien kohteiden vahingoittumisen riskiä.
 • Käytä Auto HomeLinkiä (jos varusteena): Valitse asetukseksi PÄÄLLÄ, jos haluat aktivoida HomeLink-toiminnon, joka avaa tai sulkee HomeLink-laitteen (kuten portin tai autotallin oven) pysäköinnin aikana käyttäessäsi kutsutoimintoa. Jos Summon-toiminto on käytössä, siihen liittyvä laite avautuu ja sulkeutuu automaattisesti Model 3 -auton saapumisen tai poistumisen yhteydessä. Älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon (jos varusteena) ollessa käytössä laite avautuu automaattisesti, kun Smart Summon -kutsutoiminto havaitsee toiminnon käynnistyessä, että Model 3 -auto on pysäköity autotalliin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista, että Model 3 on täysin autotallin sisällä tai ulkopuolella, ennen kuin HomeLink-toiminto laskee autotallin oven alas. Summon-toiminto tai älykäs Smart Summon -kutsutoiminto (jos varusteena) ei voi havaita yläpuolelta laskeutuvaa ovea.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun HomeLink-laite on käytössä, se avautuu ja sulkeutuu automaattisesti käytettäessä kutsutoimintoa ja avautuu tarvittaessa käytettäessä automaattisesti älykästä Smart Summon -toimintoa (jos varusteena). HomeLink-laitteen automatisoimiseksi muissa yhteyksissä (kuten ajettaessa normaalisti) HomeLink-laitteen asetuksia on säädettävä valitsemalla HomeLink-kuvake Hallintalaitteet-näkymän yläosassa (katso HomeLink-lähetinvastaanotin).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Yllä olevat asetukset, HomeLinkin asetukset pois lukien, koskevat vain kutsutoimintoa, eivät älykästä Smart Summon -kutsutoimintoa (jos varusteena) (katso Ennen älykkään Smart Summon -kutsutoiminnon käyttöä). Smart Summon -kutsutoimintoon asetettua reagointietäisyyttä puskurista ja auton sivuille eikä sen siirtymisetäisyyttä ei voi muokata. Smart Summon -toimintoa käytettäessä mobiilisovelluksen painiketta on myös aina pidettävä painettuna, jotta Model 3 -auton siirtyminen ei keskeydy. Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto toimii vain mobiilisovelluksella, ei avainlähettimellä (lisävaruste).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaikki asetukset ovat käytössä, kunnes muutat niitä itse.

Summon-toiminnon käyttäminen pysäköintiin ja auton kutsumiseen

Käytä Summon-kutsutoimintoa seuraavasti Model 3 -auton pysäköimiseen:

 • Aja Model 3 enintään 12 metrin etäisyydelle pysäköintipaikasta sellaiseen kohtaan, josta Model 3 pystyy siirtymään suoraan pysäköintipaikalle joko eteenpäin ajamalla tai peruuttamalla.
 • Käynnistä pysäköinti auton ulkopuolelta käsin valitsemalla mobiilisovelluksessa Summon ja sen jälkeen pitämällä Eteenpäin- tai Taaksepäin-painiketta painettuna.

Summon-kutsutoiminto kytkee Model 3 -auton ajo- tai peruutusvaihteelle (määrätystä ajosuunnasta riippuen) ja siirtää auton pysäköintipaikalle tai siitä pois. Kun auto on pysäköity, tai havaitaan este, kutsutoiminto kytkee Model 3 -auton pysäköintivaihteelle. Summon-kutsutoiminto vaihtaa Model 3 -auton pysäköintivaihteelle seuraavissa tapauksissa:

 • Model 3 havaitsee esteen ajoreitillä (määrittämälläsi puskurista mitattavalla Puskurin etäisyys -etäisyydellä).
 • Summon-toiminto on siirtänyt Model 3 -autoa enintään 12 metriä
 • Vapautat Eteenpäin- tai Taaksepäin-painikkeen .
 • Pysäytät itse Summon-toiminnon painamalla mitä tahansa avaimen painiketta.

Jos käytit Summon-toimintoa pysäköidessäsi Model 3 -auton, voit käyttää kutsutoimintoa myös Model 3 -auton siirtämiseen takaisin alkuperäiseen sijaintiinsa (olettaen, että Model 3 on ollut pysäköintivaihteella pysäköinnin jälkeen), tai määrittämällesi Kutsuetäisyys -enimmäiskutsuetäisyydelle (ensin toteutuvan mukaisesti). Valitse vain vastakkainen kulkusuunta mobiilisovelluksessa, ja Model 3 siirtyy kutsutoiminnolla samaa ajolinjaa pitkin, mikäli paikalle ei ole ilmaantunut uusia esteitä. Jos Model 3 havaitsee esteen, se pyrkii välttämään estettä ja samalla kulkemaan hyvin lähellä alkuperäistä ajolinjaa (Summon-toiminto ei kierrä esteitä).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos haluat, että Model 3 siirtyy kutsutoiminnolla useita kertoja samaan suuntaan (maksimietäisyyden 12 metriä ylittämisen välttämiseksi), keskeytä kutsutoiminto ja käynnistä pysäköinti uudelleen valitsemalla sama suunta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka Summon-toiminto voi siirtää Model 3 -autoa lyhyen matkan sivusuunnassa esteen väistämiseksi, se ei kuitenkaan yritä ohjata esteen ympäri, jotta Model 3 voisi palata alkuperäiselle ajoreitille. Vain älykäs Smart Summon -kutsutoiminto (jos varusteena) osaa ohjata Model 3 -auton esteiden ympäri.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Summon-kutsutoiminto edellyttää, että Model 3 -auton oma avain on lähettyvillä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Summon-kutsutoiminto edellyttää, että Model 3 -auton todennettu puhelin on havaitsemisetäisyydellä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model 3 ei pysty havaitsemaan esteitä, jos ne ovat puskurin alapuolella, ovat kapeita tai roikkuvat katosta (esim. polkupyörät). Monet ennakoimattomat olosuhteet voivat lisäksi häiritä Summon-toiminnon kykyä siirtää auto pysäköintipaikalle tai siitä pois, ja siksi kutsutoiminto ei välttämättä ohjaa Model 3 -autoa oikein. Sen vuoksi sinun on tarkkailtava jatkuvasti Model 3 -auton siirtymistä ja ympäristöä ja oltava valmis pysäyttämään se koska tahansa.

Summon-kutsutoiminnon pysäyttäminen tai peruuttaminen

Pysäytä Model 3 -auton milloin tahansa Summon-toiminnon ollessa käytössä mobiilisovelluksen avulla tai painamalla mitä tahansa avainlähettimen (lisävaruste) painiketta. Toiminto keskeytetään myös seuraavissa tilanteissa:

 • Oven kahvaa käytetään tai ovi on auki.
 • Olet vuorovaikutuksessa ohjauspyörä -auton kanssa tai käytät jarrupoljinta, kaasupoljinta tai ajotilanvalitsinta.
 • Model 3 havaitsee esteen.
 • Summon-toiminto on siirtänyt Model 3 -autoa enintään noin 12 metriä.
 • Puhelimesi siirtyy lepotilaan tai menettää yhteyden Model 3 -autoon.

Rajoitukset

Erityisesti seuraavat asiat voivat estää Summon-toimintoa toimimasta oikein:

 • Ajoväylä on kalteva. Summon-toiminto on suunniteltu toimimaan vain tasaisella tiellä (kaltevuus enintään 10 %).
 • Havaitaan kohotettu reunus. Summon-toiminto ei siirrä Model 3 -autoa yli 2,5 cm korkean reunuksen yli.
 • Yksi tai useampi ultraäänianturi tai kamera (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja muodostavat laitteet.
 • Model 3 -auton Trailer-tila on otettu käyttöön tai autoon on kiinnitetty lisävaruste.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Summon-kutsutoiminto poistetaan käytöstä myös, kun Model 3 on Valet Mode -tilassa (katso Valet Mode -tila).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa Summon-kutsutoiminnon toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model 3 -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Seuraa aina tarkkaavaisesti, kun Summon-kutsutoiminto siirtää Model 3 -autoa pysäköinti- ja pysäköintipaikalta ja ole valmiina puuttumaan järjestelmän toimintaan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.