Automaattiohjaus

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Autosteer-automaattiohjausta tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattiohjaustoiminto on BETA-ominaisuus.

Automaattiohjaus perustuu liikennettä havainnoivan Traffic-Aware Cruise Control (katso Liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin)-vakionopeudensäätimen toimintaan. Sen älykkäät ominaisuudet pitävät Model 3 -auton omalla ajokaistallaan, kun autolla ajetaan asetetulla nopeudella. Autosteer-automaattiohjauksen avulla voit myös ohjata Model 3 -auton viereiselle kaistalle ohjausvilkkua käyttäen (katso Automaattinen kaistanvaihto). Automaattiohjaus havaitsee kaistamerkinnät ja muut ajoneuvot ja esteet ja auttaa sinua ohjaamaanModel 3 -autoa.

Kun täysin itsestään ajava -ominaisuus on käytössä (jos varusteena), auton tila-alueella näytetään näkymä tiestä ja auton ympäristöstä. Voit laajentaa näkymää vetämällä auton tila-aluetta sivulta sivulle. Tämä näyttää lisää tietoja tiestä ja sen ympäristöstä, kuten tiemerkinnät, punaiset liikennevalot ja esineet (esimerkiksi roska-astiat ja pylväät).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki kamerat ja anturit ovat puhtaita. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, vaikuttavat suorituskykyyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjaustoiminto toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Kuljettajan on pidettävä ohjauspyörä koko ajan käsissään.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjaustoiminto on tarkoitettu tarkkaavaisesti havainnoivan kuljettajan käytettäväksi ohjatuilla moottoriteillä. Pidä ohjauspyörä käsissäsi käyttäessäsi automaattiohjausta sekä tarkkaile tien pinnan kuntoa ja ympäröivää liikennettä. Älä käytä automaattiohjausta tietyömaaosuuksilla tai alueilla, joilla voi olla pyöräilijöitä tai jalankulkijoita. Älä koskaan luota pelkästään automaattiohjauksen valitsemaan ajoreittiin. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Automaattiohjauksen käyttäminen

Automaattiohjaustoimintoa voidaan käyttää vasta, kun se on otettu käyttöön valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Automaattiohjaus (beeta).

Harmaa ohjauspyöräkuvake.
Kosketusnäytön yläkulmassa näkyyajovaihteen vieressä harmaa automaattiohjaustoiminnon kuvake, joka osoittaa, että automaattiohjaus on käytettävissä (mutta ei aktiivisesti ohjaa Model 3 -autoa).

Kytke automaattiohjaus käyttöön siirtämällä ajovipua nopeasti kokonaan alas kaksi kertaa.

Kuva ajovivusta, jossa on kaksi alaspäin osoittavaa nuolta.
sinisen ohjauspyörän kuvake
Osoituksena siitä, että automaattiohjaustoiminto ohjaa aktiivisesti Model 3 -autoa, kosketusnäytössä näkyy automaattiohjaustoiminnon kuvake sinisenä. Jos automaattiohjaustoiminto havaitsee tiessä kaistamerkintöjä, myös ajokaista näytetään sinisenä.

Kosketusnäytössä näkyy hetken aikaa automaattiohjaustoiminnon muistutus. Siinä kuljettajaa kehotetaan kiinnittämään huomionsa tiehen ja pitämään ohjauspyörä käsissään.

Ajonopeus, jossa automaattiohjauksen voi ottaa käyttöön, vaihtelee olosuhteista riippuen esimerkiksi sen mukaan, onko auton edessä havaittavissa toinen ajoneuvo. Kun edelläsi ei havaita ajoneuvoa, ajonopeuden on oltava vähintään 30 km/h. Jos kuitenkin tietyt ajoneuvoa ja ympäristöä koskevat ehdot täyttyvät, automaattiohjauksen käyttöönottaminen hitaammassa nopeudessa voi olla mahdollista. Kun edessäsi havaitaan ajoneuvo, voit käyttää automaattiohjaustoimintoa millä tahansa nopeudella, myös pysähtyneenä, jos Model 3 on vähintään 150 cm havaitun ajoneuvon takana.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Suurin asetettava ajonopeus on 150 km/h. Kuljettaja vastaa itse ajonopeuden sovittamisesta tieolosuhteiden ja nopeusrajoitusten mukaiseksi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattiset kaukovalot kytkeytyvät automaattisesti käyttöön ja suurinta asetettavaa ajonopeutta saatetaan rajoittaa, kun automaattiohjaus otetaan käyttöön jos ajoneuvo on valmistettu noin huhtikuun 2022 jälkeen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos se on käytettävissä markkina-alueellasi, Model 3 havaitsee hälytysajoneuvon valot, kun automaattiohjaus on käytössä ajettaessa moottoritiellä yöaikaan, ajonopeus laskee automaattisesti, ja kosketusnäytöllä näkyy hidastamisesta kertova viesti. Kuulet myös merkkiäänen ja muistutuksen siitä, että sinun on pidettävä ohjauspyörä käsissäsi. Kun havaitut valot ohittavat autosi tai katoavat näkyvistä, Autopilot palauttaa aiemman ajonopeuden käyttöön. Voit myös palauttaa aiemman ajonopeuden käyttöön napauttamalla kaasupoljinta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota ainoastaan Autopilot-järjestelmään hälytysajoneuvojen havaitsemiseksi. Model 3 ei välttämättä havaitse hälytysajoneuvojen valoja kaikissa tilanteissa. Pidä katseesi ajolinjalla ja valmistaudu aina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Mikäli automaattiohjaus on jostain syystä tilapäisesti pois käytöstä, automaattiohjauksen kuvake ei näy. Näin voi käydä, jos ajonopeus ei esimerkiksi ole automaattiohjauksen käyttöön vaadittavalla alueella. Automaattiohjaus saattaa myös olla poissa käytöstä, jos se ei saa riittävästi tietoja kameroilta.

Jos automaattiohjaus ei havaitse tiessä kaistamerkintöjä, se voi määrittää ajokaistan edellä ajavan ajoneuvon perusteella.

Useimmissa tapauksissa automaattiohjaustoiminto pyrkii pitämään Model 3 -auton ajokaistan keskellä. Joissakin tilanteissa automaattiohjaus saattaa kuitenkin ohjata Model 3 -auton kaistan reunaan (mikäli se havaitsee esimerkiksi suojakaiteen).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjausta ei ole suunniteltu ohjaamaan Model 3 -autoa sellaisten esteiden ohi, jotka tukkivat ajokaistan osittain, eikä se välttämättä pysäytä autoa, mikäli este tukkii ajokaistan kokonaan. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan välittömät korjausliikkeet. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model 3 -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohjaaminen on rajoitettua, kun automaattiohjaus on käytössä. Tästä syystä Model 3 ei välttämättä pysty hallitsemaan tiukkoja käännöksiä. Valmistaudu ottamaan auton ohjaus hallintaan kaikkina aikoina.

Rajoitettu nopeus

Ohjatuilla moottoriteillä ajonopeus vastaa nopeusrajoitusta huomioiden mahdollisen kuljettajan Nopeusavustin-toiminnolla määrittämän poikkeaman. Jos kuitenkin päätät käyttää automaattiohjausta asuinalueella tai millä tahansa tiellä, jonka kaistoja ei ole erotettu toisistaan kaitein tai tiellä, jolle pääsyä ei ole rajoitettu, automaattiohjaus saattaa rajoittaa suurinta mahdollista vakionopeutta ja kosketusnäytössä näkyy viesti, joka ilmoittaa nopeuden rajoittamisesta. Rajoitettu nopeus on tiellä voimassa oleva nopeusrajoitus plus 10 km/h.

Tilanteissa, joissa nopeusrajoitusta ei voida havaita automaattiohjaustoiminnon ollessa käytössä, automaattiohjaustoiminto vähentää ajonopeutta ja rajoittaa asetetuksi vakionopeudeksi 70 km/h. Vaikka voit kiihdyttää manuaalisesti ylittääksesi rajoitetun nopeuden, Model 3 -auto ei välttämättä jarruta havaittujen esteiden takia. Automaattiohjaus hidastaa ajonopeuden rajoitettuun nopeuteen, kun vapautat kaasupolkimen. Kun poistut tieltä tai poistat automaattiohjauksen käytöstä kääntämällä ohjauspyörää, voit halutessasi jälleen nostaa auton asetettua nopeutta.

Pito Ohjauspyörä

Automaattiohjaus määrittää parhaan tavan auttaa sinua ohjaamaan Model 3 -autoa. Automaattiohjauksen käytön edellytys on, että kuljettaja pitää kiinni ohjauspyörästä. Jos automaattiohjaus ei havaitse käsiäsi ohjauspyörällä tietyn ajan kuluessa, vilkkuva sininen valo näkyy kosketusnäytössä olevan auton tilaosan yläpuolella ja seuraava ilmoitus tulee näyttöön:

Kädet ohjauspyörälle
Käännä ohjauspyörää hieman

Automaattiohjaustoiminto havaitsee kuljettajan kädet ohjauspyörällä tunnistamalla pienen vastuksen ohjauspyörän kääntyessä tai kuljettajan kääntäessä itse ohjauspyörää hyvin kevyesti (kuitenkin niin pienellä voimalla, ettei auto siirry kuljettajan itse hallittavaksi).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun kuljettajan ote tunnistetaan, viesti katoaa näkyvistä ja automaattiohjauksen toiminta jatkuu normaalisti.

Automaattiohjaustoiminnon käyttö edellyttää sitä, että kuljettaja tarkkailee ympäristöään ja on aina valmiina ottamaan auto omaan hallintaansa. Jos automaattiohjaus ei edelleenkään tunnista käsiäsi ohjauspyörällä, kosketusnäytön auton tila -osiossa näkyvä valo vilkkuu tiheämmin ja järjestelmä antaa äänimerkin.

Jos et noudata automaattiohjaustoiminnon kehotuksia pitää ohjauspyörästä kiinni hieman tiukemmin, toiminto kytkeytyy pois käytöstä ajomatkan loppuajaksi ja näkyviin tulee seuraava ilmoitus, joka kehottaa sinua ohjaamaan autoa manuaalisesti. Jos et jatka ohjaamista manuaalisesti, automaattiohjaustoiminto kytkee jatkuvan äänimerkin ja hätävilkut päälle sekä hidastaa ajoneuvoa pysähtyen lopulta kokonaan.

Huutomerkki kolmion sisällä
Automaattiohjaus ei käytett. loppumatkalla. Pidä kiinni ohjauspyörästa ja aja manuaalisesti.

Ajomatkan loppuajan autoa on ohjattava manuaalisesti. Automaattiohjaustoiminto on jälleen käytössä seuraavalla ajomatkalla (sen jälkeen, kun pysähdyt ja kytket Model 3 -auton pysäköintivaihteelle).

Automaattiohjaus keskeytyy

Jos automaattiohjaustoiminto ei pysty ohjaamaan Model 3 -autoa, automaattiohjaus keskeytyy, kuuluu merkkiääni ja seuraava ilmoitus näkyy kosketusnäytössä:

Huutomerkki kolmion sisällä
Automaattiohjaus keskeytyy

Automaattiohjauksen keskeyttäminen

Automaattiohjauksen toiminta keskeytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Jarrupoljinta painetaan.
 • ohjauspyörää käännetään (vaikka aivan vähän).
 • Ylität enimmäisnopeuden, jolla automaattiohjaus toimii – 150 km/h.
 • Ajovipua siirretään ylöspäin.
 • Auton ovi on auki.
 • Automaattinen hätäjarrutus kytkeytyy (katso Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin).

Kun automaattiohjauksen toiminta keskeytetään, kuuluu merkkiääni ja toiminnon kuvake näkyy joko harmaana tai katoaa. Se tarkoittaa, ettei automaattiohjaus ole enää toiminnassa tai käytettävissä tällä hetkellä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos automaattiohjaus on keskeytynyt sen vuoksi, että kääntänyt ohjauspyörää, liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin pysyy edelleen käytössä. Voit kytkeä liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen pois käytöstä tavalliseen tapaan painamalla jarrupoljinta siirtämällä ajovipua ylöspäin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos siirrät ajovipua ylöspäin ja pidät sitä siinä yli sekunnin ajan, Model 3 kytkee vaihteen vapaalle automaattiohjauksen keskeyttämisen jälkeen.

Voit poistaa automaattiohjauksen kokonaan pois käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Automaattiohjaus (beeta).

Automaattinen kaistanvaihto

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole automaattista kaistanvaihtoa tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Kun automaattiohjaus on käytössä, voit siirtää Model 3 -auton viereiselle kaistalle käyttämällä suuntavilkkua (ohjauspyörän kääntäminen keskeyttäisi automaattiohjauksen toiminnan).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja vastaa itse siitä, että kaistanvaihto voidaan suorittaa turvallisesti ja asianmukaisesti. Sen vuoksi ennen kaistanvaihdon aloittamista on aina tarkistettava ajoneuvon kuolleet kulmat, kaistamerkinnät sekä tilanne ympäröivällä ajoväylällä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että toiselle kaistalle siirtyminen onnistuu turvallisesti ja asianmukaisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään automaattisen kaistanvaihdon valitsemaan ajoreittiin. Aja tarkkaavaisesti seuraamalla edessä olevaa tietä ja liikennettä, huomioi ympäröivä alue ja tarkkaile kosketusnäytölle ilmestyviä varoituksia. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä automaattista kaistanvaihtoa sellaisella tiellä, jolla liikenneolosuhteet muuttuvat jatkuvasti ja ympärillä on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattisen kaistanvaihdon toiminta riippuu eteenpäin suunnattujen kameroiden kyvystä tunnistaa tien kaistamerkinnät.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä automaattista kaistanvaihtoa teillä, joilla on perättäisiä tai jyrkkiä kaarteita, jäinen tai liukas pinta tai kun sääolosuhteet (kuten rankkasade, lumi tai sumu) voivat peittää kamerat tai anturit ja siten haitata niiden toimintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaikkien varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahinkoon, vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Automaattisen kaistanvaihdon käyttäminen

Automaattinen kaistanvaihto on käytettävissä aina, kun automaattiohjaus on käytössä. Ajokaistan vaihtaminen automaattisen kaistanvaihdon avulla:

 1. Tarkista itse katseellasi, että kohdekaistalle siirtyminen voidaan suorittaa turvallisesti ja asianmukaisesti.
 2. Kytke asianmukainen suuntavilkku ja pidä kädet ohjauspyörällä.
 3. Sammuta tarvittaessa suuntavilkku, kun olet kohdekaistalla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen kaistanvaihto peruuttaa kaistan vaihdon, jos sitä ei suoriteta viiden sekunnin kuluessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vähimmäisnopeus, jolla automaattinen kaistanvaihto toimii, voi vaihtua alueen, viereisten kaistojen nopeuksien ja muiden tekijöiden perusteella. Ole aina valmiina ohjaamaan autoa manuaalisesti ja vaihtamaan kaistaa tarvittaessa.

Automaattinen kaistanvaihto avustaa ohjaamaan Model 3 -auton suuntavilkun osoittamassa suunnassa olevalle viereiselle kaistalle, mutta ainoastaan mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Suuntavilkku on kytketty.
 • Automaattinen kaistanvaihto havaitsee kuljettajan otteen ohjauspyörästä.
 • Model 3 ei havaitse muita ajoneuvoja kuolleesta kulmasta eikä toista ajoneuvoa tai muita esteitä auton ja kohdekaistan keskiosan välisellä alueella.
 • Kaistamerkinnät osoittavat, että kaistanvaihto on sallittu.
 • Kaistanvaihdon puolivälissä Model 3 -auton on havaittava kohdekaistan reunaviiva. Mikäli kaistamerkintää ei havaita, kaistanvaihto keskeytetään ja Model 3 palaa alkuperäiselle ajokaistalle.
 • Kameranäkymä on täysin esteetön.

Automaattisen kaistanvaihdon ollessa käynnissä ohituskiihdytystoiminto kytkeytyy, jotta Model 3 pystyy siirtymään lähemmäksi edessä olevaa ajoneuvoa (katso Ohituskiihdytys).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen kaistanvaihto avustaa ohjaamaanModel 3 -autoa yhden kaistan kerrallaan. Jos halutaan siirtyä edelleen seuraavalle kaistalle, suuntavilkku on kytkettävä uudelleen ensimmäisen kaistanvaihdon jälkeen.

Kun automaattinen kaistanvaihto on käytössä, on tärkeää seurata sen toimintaa tarkkailemalla edessä olevaa ajorataa ja ympäröivää aluetta. Valmistaudu ottamaan auto omaan hallintaasi minä hetkenä hyvänsä. Kun siirryt viereiselle kaistalle, kosketusnäytöllä näkyy, mihin kohtaan toisella kaistalla Model 3 siirtyy.

Tilanteissa, joissa automaattinen kaistanvaihto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla tai sitä ei voida käyttää ollenkaan puutteellisten tietojen vuoksi kosketusnäytössä näytetään erilaisia varoituksia. Automaattista kaistanvaihtoa käytettäessä on siksi koko ajan kiinnitettävä huomiota kosketusnäyttöön ja varauduttava ohjaamaan Model 3 -autoa itse.

Viereisen kaistan nopeus

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Viereisen kaistan nopeus -toimintoa tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Kun Model 3 kulkee merkittävästi suuremmalla nopeudella kuin viereisten kaistojen ajoneuvot, se hidastaa automaattisesti ajonopeuttasi. Tämä auttaa erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla tai tilanteissa, joissa ajoneuvot vaihtavat jatkuvasti kaistaa. Kun Model 3 havaitsee, että muut ajoneuvot kulkevat huomattavasti alhaisemmalla nopeudella, kosketusnäytössä viereiset kaistat näkyvät nuolilla korostettuna, havaitut ajoneuvot näkyvät harmaina ja Model 3 -autosi nopeus hidastuu vastaavasti. Voit ohittaa toiminnon tilapäisesti painamalla kaasupoljinta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota siihen, että Autopilot määrittää turvallisen ajonopeuden. Kuljettajana olet vastuussa turvallisesta ajamisesta ja markkina-alueesi tieliikennelakien noudattamisesta.

Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole punaisen liikennevalon varoitusta ja stop-merkkivaroitusta tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Kun automaattiohjaus on käytössä, Model 3 -auton kosketusnäytössä näkyy varoitus ja järjestelmä antaa merkkiäänen havaitessaan, että olet ajamassa päin punaista liikennevaloa tai stop-merkkiä. Jos näin tapahtuu, SUORITA KORJAUSLIIKKEET VÄLITTÖMÄSTI!

Varoitus häviää näytöstä ja merkkiääni sammuu muutaman sekunnin kuluessa tai painaessasi jarrupoljinta ensin toteutuvan mukaisesti.

Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ovat ainoastaan varoituksia. Toiminto ei millään tavoin hidasta tai pysäytä Model 3 -autoa liikennevaloissa eikä stop-merkkien tai tiemerkintöjen kohdalla. Jos autossa on varusteena Traffic Light and Stop Sign Control, voit ottaa toiminnon käyttöön ja näin pysäyttää Model 3 -auton automaattisesti liikennevaloissa ja stop-merkkivaroitusten kohdalla (katso Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus edellyttää, että ajoneuvon kartat sisältävät liikennevalojen ja stop-merkkien sijainnit. Joissakin tapauksissa karttatiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, eivätkä ne välttämättä sisällä kaikkia punaisia liikennevaloja tai stop-merkkejä. Tästä johtuen punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto ei välttämättä tunnista kaikkia liikennevaloja ja stop-merkkejä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto ei kytke Model 3 -auton jarruja tai hidasta sen vauhtia eikä välttämättä havaitse kaikkia punaisia liikennevaloja ja stop-merkkejä. Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi. Se ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä. Pidä katseesi suunnattuna tiehen ajon aikana. Älä koskaan luota pelkästään punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminnon kykyyn varoittaa sinua punaisesta liikennevalosta tai stop-merkistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto on suunniteltu varoittamaan kuljettajaa vain lähestyttäessä näkyvää punaista stop-merkkiä tai punaisena palavaa tai pitkään keltaisena palanutta liikennevaloa. Se ei välttämättä varoita, jos liikennevalot vilkkuvat. Se ei varoita väistämisvelvollisuusmerkeistä tai väliaikaisista stop- ja väistämisvelvollisuusmerkeistä (esimerkiksi tietyömaiden kohdilla). Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ei myöskään varoita lähestyessäsi punaista valoa tai stop-merkkiä, kun painat kaasu- tai jarrupoljinta (jolloin automaattiohjaus poistuu käytöstä).

Rajoitukset

Erityisesti seuraavat asiat voivat estää automaattiohjausta tai siihen liittyviä toimintoja toimimasta oikein:

 • Automaattiohjaus ei pysty havaitsemaan tarkasti kaistamerkintöjä. Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niitä on muutettu tietyön vuoksi, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi), rakennelmat tai maastonmuodot muodostavat tummia varjoja kaistamerkintöjen päälle tai tienpinnassa on paikkaussaumoja tai muita suurikontrastisia linjoja.
 • Huono näkyvyys (esimerkiksi kova vesi- tai lumisade tai sumu) muulla tavoin antureiden toimintaa haittaavat sääolosuhteet.
 • Kamera(t) tai anturi(t) on estetty, peitetty tai vaurioituneet.
 • Ajaminen mäissä.
 • Lähestyttäessä tietulliasemaa.
 • Ajettaessa tiellä, jossa on jyrkkiä kaarteita tai jonka pinta on hyvin epätasainen.
 • Kirkas valo (kuten suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja muodostavat laitteet.
 • Ajoneuvo tunnistetaan kuolleessa kulmassasi, kun kytket suuntavilkun.
 • Model 3 -autolla ajetaan hyvin lähellä edellä ajavaa ajoneuvoa, joka peittää kameroiden kuva-alan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Monet ennakoimattomat olosuhteet ja asiat voivat häiritä automaattiohjauksen toimintaa. Muista aina, että se voi johtaa tilanteeseen, jossa automaattiohjaustoiminto avustaa ohjaamaan Model 3 -autoa väärin. Pysy aina tarkkaavaisena ajon aikana. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.