Tietoa Autopilot-järjestelmästä

Näin se toimii

Model 3 -autossasi on seuraavat osat, jotka valvovat aktiivisesti ympäristöä:

Kuvaselitteet, jotka osoittavat Autopilotin komponenttien sijainnin autossa.
 1. Takarekisterikilven yläpuolelle on kiinnitetty kamera.
 2. Ultraäänianturit (jos varusteena) sijaitsevat etu- ja takapuskureissa.
 3. Kuhunkin ovipilariin on kiinnitetty kamera.
 4. Tuulilasiin taustapeilin yläpuolelle on kiinnitetty kolme kameraa.
 5. Kuhunkin etulokasuojaan on kiinnitetty kamera.
 6. Tutka (jos varusteena) on asennettu etupuskurin taakse.

Model 3 on varustettu myös huipputarkoilla, sähköavusteisilla jarru- ja ohjausjärjestelmillä.

Lisäksi ohjaamon kamera voi havaita kuljettajan tarkkaamattomuuden ja antaa hälytyksiä, kun Autopilot-järjestelmä on käytössä. Kameran tiedot eivät oletusarvoisesti siirry autosta muualle. Toisin sanoen tietoja ei tallenneta tai lähetetä, ellet ota tietojen jakamista käyttöön. Voit ottaa tietojen jakamisen käyttöön valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto > Tietojen jakaminen > Salli matkustamon kameran analyysi. Cabin Camera Analytics ‑ominaisuuden ottaminen käyttöön auttaa Teslaa kehittämään vieläkin turvallisempia autoja tulevaisuudessa. Katso Ohjaamon kamera.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Varmista ennen jokaista ajokertaa, että kaikki kamerat ja anturit (jos varusteena) ovat puhtaita. Katso lisätietoja kohdasta Kameroiden ja antureiden puhdistus. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn.

Aktiiviset turvallisuusominaisuudet

Nämä aktiiviset turvallisuusominaisuudet on suunniteltu parantamaan turvallisuuttasi:

Jotkin näistä ominaisuuksista voidaan ottaa käyttöön ja kytkeä pois käytöstä. Joissakin tapauksissa niiden toimintaa voidaan myös säätää. Voit siirtyä ominaisuuksien asetuksiin valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot.

Autopilotin ominaisuudet

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole kaikkia alla lueteltuja ominaisuuksia tai ominaisuudet eivät välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Nämä Autopilot-mukavuusominaisuudet on tarkoitettu vähentämään kuljettajan työmäärää:

Jotkin näistä ominaisuuksista voidaan ottaa käyttöön ja kytkeä pois käytöstä. Joissakin tapauksissa niiden toimintaa voidaan myös säätää. Voit siirtyä näiden ominaisuuksien asetuksiin valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot.

Kameroiden kalibrointi ajamalla autoa

Model 3 -auton on ohjattava tarkasti Autopilot-ominaisuuksien ollessa käytössä. Tästä syystä kameroiden on kalibroitava itsensä, ennen kuin joitakin ominaisuuksia voidaan käyttää ensimmäisen kerran tai kun autoon on tehty tietynlaisia korjauksia. Voit seurata edistymistä kosketusnäytöltä.

Autopilot-järjestelmän ominaisuudet ovat käytettävissä, kun kalibrointi on valmis. Kalibrointi tyypillisesti päättyy 32–40 km:n ajon jälkeen, mutta etäisyys vaihtelee tien ja ympäristön olosuhteista riippuen. Kalibrointi valmistuu tavallista nopeammin esimerkiksi silloin, kun ajetaan monikaistaisella suoralla tiellä, kuten ohjatuilla moottoriteillä tai moottoritiellä, jossa on selvästi näkyvät kaistamerkinnät (sekä ajokaistalla että viereisillä kaistoilla). Ota yhteyttä Teslaan vain silloin, jos Model 3 ei suorittanut kalibrointia loppuun 160 kilometrin ajon jälkeen kuvatuissa olosuhteissa.

Jos kamera on siirtynyt pois kalibroidusta asennostaan (esimerkiksi kameran tai tuulilasin vaihdon takia), kalibrointi on nollattava. Voit tehdä sen valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Kameran kalibrointi > Tyhjennä kalibrointi. Kun kalibrointi on nollattu, Model 3 toistaa kalibrointiprosessin. Vaikka tämä auttaa kalibroimaan kamerat uudelleen monissa tilanteissa, Tyhjennä kalibrointi ei välttämättä ratkaise kaikkia kamera- ja anturiongelmia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kameroiden kalibrointi edellyttää, että sekä ajokaistalla että viereisillä kaistoilla (ainakin kahdella kaistalla auton kummallakin puolella) on selvästi näkyvät kaistamerkinnät. Paras tulos saavutetaan, kun ajetaan monikaistaisen moottoritien keskikaistalla (yhteensä mielellään vähintään viisi kaistaa), jonka kaistamerkinnät näkyvät selvästi ja jolla on vähän liikennettä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos yrität käyttää toimintoa, joka ei ole käytössä ennen kuin kalibrointi on suoritettu, toiminto on poissa käytöstä ja kosketusnäytössä näkyy ilmoitus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model 3 -auton on toistettava kalibrointi, jos Tesla huoltaa kamerat, ja joissakin tapauksissa ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Rajoitukset

Useat tekijät voivat estää Autopilot-järjestelmän komponentteja toimimasta halutulla tavalla. Esimerkkejä:

 • Huono näkyvyys (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kirkas valo (esimerkiksi vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste).
 • Mudan, jään, lumen tms. aiheuttamat vauriot tai esteet.
 • Autoon kiinnitettyjen varusteiden (kuten pyörätelineen) aiheuttamat esteet.
 • Liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen (kuten w päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden) aiheuttamat esteet.
 • Kapea tai mutkainen tie.
 • Vaurioitunut tai väärässä asennossa oleva koripaneeli.
 • Harmaan tai muun kuin ensiasennuslasin käyttö.
 • Ultraääniaaltoja muodostavien laitteiden aiheuttamat häiriöt.
 • Voimakas kuumuus tai kylmyys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos auton tuulilasi on vaihdettava, toimita auto Tesla-huoltoon. Näin varmistetaan, että kamerat on asennettu asianmukaisesti ja että ne toimivat oikein. Mikäli näin ei toimita, yhdessä tai useammassa Autopilotin ominaisuudessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa Autopilot-järjestelmän komponenttien toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Älä koskaan oleta, että nämä komponentit huolehtivat turvallisuudestasi kaikissa tilanteissa. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edistykselliset turvallisuustoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kalibroinnin aikana.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kameroiden tai antureiden uudelleenkalibrointi kosketusnäytössä ei poista näiden komponenttien fyysisen sijainnin ja kunnon tarkistamisen tarvetta. Tarkasta ajoneuvon kamerat ja anturit fyysisten vaurioiden varalta. Virheellisesti kalibroidut tai sijoitetut kamerat ja anturit voivat rajoittaa turvallisuustoimintojen käyttöä tai estää sen. Ota yhteys Teslaan, jos epäilet ongelman jatkuvan.

Kameroiden ja antureiden puhdistus

Pidä Autopilot-järjestelmän komponentit puhtaina, kuivina ja ehjinä ja poista esteet niiden tieltä, jotta järjestelmä pystyy tuottamaan mahdollisimman tarkkaa tietoa (katso Puhdistaminen).

Kameroiden koteloihin saattaa tiivistyä vettä varsinkin, jos auto on pysäköitynä ulos kylmissä tai kosteissa olosuhteissa. Kosketusnäytössä saattaa näkyä hälytys, jonka mukaan kameran edessä on este ja jotkin tai kaikki Autopilot-järjestelmän ominaisuudet ovat väliaikaisesti poissa käytöstä, kunnes kameran näkyvyys on ennallaan. Voit kuivata tiivistyneen veden lämmittämällä matkustamon. Aseta matkustamon lämpötila korkeaksi, kytke tuulilasin sulatustoiminto käyttöön ja suuntaa etuosan puhallussuuttimet kohti ovipilareita (katso Mobiilisovellus).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä pyyhi paljasta linssiä kädelläsi tai liinalla, jos siinä on likaa tai roskia. Roskat voivat vaurioittaa pyyhittäessä linssin pintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä kemiallisia tai hiovia puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintoja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä puhdista ultraäänianturia (jos varusteena) tai kameran linssiä terävällä tai hankaavalla työkalulla. Se voi naarmuttaa tai vaurioittaa anturin pintaa.