Certificeringsconformiteit

FCC- en ISED-certificering

Component Fabrikant Model Bedrijfsfrequentie (MHz) FCC ID IC-ID

Eindpunt van B-stijl

Tesla

1089773E

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1089773E

20098-1089773E

Middenconsole Tesla 1089774

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1089774

20098-1089774

Eindpunt achter

Tesla

1089775

2400-2483,5

2AEIM-1089775

20098-1089775

Afstandsbediening Tesla 1133148 2400-2483,5 2AEIM-1133148 20098-1133148
TPMS

Tesla

1472547G

2400-2483,5

2AEIM-1472547G

20098-1472547G

Radar Continental ARS 4-B 76000-77000 OAYARS4B 4135A-ARS4B
Homelink (indien aanwezig) Gentex ADHL5C 286-440MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
PC auto

Geproduceerd ca. 2017-2019

Tesla

1098058

YZP-RBHP-B216C

RI7LE940B6NA

RBHP-B216C

5131A-LE940B6NA

PC auto

Geproduceerd ca. 2019-2022

Tesla

1506277

YZP-RBHP-B216C

RI7LE940B6NA

RBHP-B216C

5131A-LE940B6NA

Auto-pc geproduceerd ca. januari–juli 2022 Tesla 1960100 XMR2020AG525RGL YZP-ATC5CPC001 10224A-2020AG525R 7414C-ATC5CPC001
PC auto

Geproduceerd ca. augustus 2022+

Tesla 1960100 XMR2020AG525RGL XMR202201AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Draadloze oplader Tesla

WC3

127,72KHz

2AEIM-WC3

20098-WC3

Dit hierboven vermelde apparatuur voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en de RSS-norm(en) voor ontheffing van Industry Canada en EU-richtlijn 2014/53/EU.

Werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Bij veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Tesla zijn goedgekeurd, kan uw recht om dit apparaat te gebruiken vervallen.

Informatie over radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verspreidt radiofrequentie-energie en kan bij verkeerde installatie en gebruik niet volgens de instructies, schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie in een huisinstallatie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat vast te stellen is door het apparaat in en uit te schakelen, ga dan als volgt te werk:
  • Plaats de ontvangstantenne in een andere richting of op een andere locatie.
  • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  • Sluit het apparaat aan op een andere uitgang dan die van het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg een Tesla Store of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Deze apparatuur en de bijbehorende antennes mogen niet bij een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

RF-modules

De hieronder beschreven apparatuur is beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU.

Omschrijving Frequentieband Vermogen Plaats van antenne Fabrikant
Security Controller (Veiligheidsregelaar) 2400-2483,5MHz 2,5 mW PCB-antenne, in middenconsole

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

Security Controller (Veiligheidsregelaar) 13,56 MHz n.v.t. (magnetisch veld) PCB-antenne, in middenconsole
Eindpunt afdekking achter 2400-2483,5 MHz 2,5 mW PCB-antenne, achter afdekking achter
Eindpunt van stijl 2400-2483,5MHz 2,5 mW PCB-antenne, achter ruit B-stijl
Eindpunt van stijl 13,56 MHz n.v.t. (magnetisch veld) PCB-antenne, achter ruit B-stijl
Bandenspanningssensor 2400-2483,5 MHz 2,5 mW Elk wiel
FM 76-108 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Achterruit

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becher-Goring-Str.16  
76307 Karlsbad, Duitsland

DAB 174-241 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Achterruit
Homelink (indien aanwezig) 433,9 MHz 10 mW Boven voorbumperbalk

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA

Radar 76000-77000 MHz 4 W Boven voorbumperbalk

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10
88131 Lindau, Duitsland

Bluetooth 2400-2483,5 MHz Max. 2,5 mW

A-stijl links

A-stijl rechts, draadloze connectiviteit

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

GSM 900

885-915

930-960 MHz

2 W

Verzenden en ontvangen - A-stijl rechts, ook gebruikt voor eCall

Ontvangen - A-stijl links

A-stijl (MIMO)

Draadloze connectiviteit

GSM 1800

1710-1785
1805-1880 MHz

1 W
WCDMA (band 8)

909-915
954-960 MHz

250 mW
WCDMA (band 1/3)

1920-1980
2110-2170 MHz

250 mW
LTE (band 7/8) voor auto-pc-modellen 1098058 en 1506277

2500-2570, 909-915 MHz
2620-2690, 954-960 MHz

200 mW
LTE (band 20/28) voor auto-pc-modellen 1098058 en 1506277

832-862,698-748 MHz
791-821, 758-803 MHz

200 mW
LTE (band 1/3) voor auto-pc-modellen 1098058 en 1506277

1940-1965, 1735-1765 MHz
2130-2155, 1830-1860 MHz

200 mW
LTE (band 7/8/34/41) voor auto-pc-model 1960100

2500-2570, 2620-2690 MHz
925-960, 880-915 MHz
2010-2025 MHz (TDD)
2496-2690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (band 20/28/29/32) voor auto-pc-model 1960100

758-803, 703-748 MHz
791-821, 832-862 MHz
717-728 MHz (alleen ontvangst)
1452-1496 MHz (alleen ontvangst)

200 mW
LTE (band 1/3/9) voor auto-pc-model 1960100

1805-1880, 1710-1785 MHz
2110-2170, 1920-1980 MHz

200 mW
LTE (band 11/17/18) voor auto-pc-model 1960100

1475.9-1495.9, 1427.9-1447.9
860-890, 815-845 MHz

200 mW
Wifi

2400-2483,5 MHz
5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz

100 mW

A-stijl links
A-stijl rechts, draadloze connectiviteit  

GNSS

1563-1587 MHz,
1593-1610 MHz  

n.v.t. (alleen ontvangst) Tussen voorruit en binnenspiegel
Draadloze oplader 127.7KHz n.v.t. (magnetisch veld) PCB-antenne, in middenconsole
Laadpoortantenne RKE 433,9 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Laadpoort

EU

Uw voertuig heeft verschillende soorten radioapparatuur. De fabrikanten van de radioapparatuur verklaren dat de bovenstaande RF-modules Modules zijn beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: https://www.tesla.com/eu-doc.