Traffic-aware cruise control

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Traffic-aware cruise control mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven. Als uw auto hiermee niet is uitgerust, raadpleeg dan de handleiding op het touchscreen van uw auto voor instructies over het gebruik van de cruise control.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Traffic-aware cruise control is een BÈTA-functie.

Traffic-aware cruise control stelt vast of zich een voertuig vóór u in dezelfde rijstrook bevindt. Als het gebied vóór de Model 3 vrij is, houdt Traffic-aware cruise control een ingestelde snelheid aan. Als er een auto wordt gedetecteerd, zorgt Traffic-aware cruise control ervoor dat de Model 3 indien nodig afremt om een tijdgerelateerde afstand te behouden tot de voorligger, tot aan de ingestelde snelheid. Met Traffic-aware cruise control blijft het noodzakelijk om op de weg voor u te letten en indien nodig zelf te remmen.

Traffic-aware cruise control is hoofdzakelijk bedoeld voor rijden op droge, rechte wegen, zoals snelwegen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg er vóór iedere rit voor dat alle camera's en sensoren (indien aanwezig) schoon zijn. Vuile camera's en sensoren en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Traffic-aware cruise control is uitsluitend bedoeld om uw rijcomfort en gemak te vergroten en is geen waarschuwings- of vermijdingssysteem voor botsingen. Het is uw verantwoordelijkheid om alert te blijven, veilig te rijden en de auto te allen tijde onder controle te hebben. Vertrouw nooit alleen op Traffic-aware cruise control om de Model 3 voldoende af te remmen. Blijf altijd op de weg voor u letten en zorg ervoor dat u klaar bent om in te grijpen. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Ondanks dat Traffic-aware cruise control in staat is voetgangers en fietsers te detecteren, mag u er nooit op vertrouwen dat Traffic-aware cruise control de Model 3 voldoende voor ze afremt. Blijf altijd op de weg voor u letten en zorg ervoor dat u klaar bent om in te grijpen. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Traffic-aware cruise control niet op slingerende wegen met scherpe bochten, op ijzige of gladde wegen, of als de weersomstandigheden (zoals zware regenval, sneeuw, mist, etc.) een constante snelheid niet toelaten. Traffic-aware cruise control past de rijsnelheid niet aan de toestand van de weg en andere omstandigheden aan.

Traffic-aware cruise control gebruiken

Om Traffic-aware cruise control te activeren wanneer geen voertuig vóór u wordt gedetecteerd, moet u ten minste 30 km/h rijden, tenzij aan bepaalde voertuig- en omgevingsomstandigheden wordt voldaan waarbij u het systeem mogelijk bij lagere snelheden kunt activeren. Als er een voorligger is gedetecteerd, kunt u Traffic-aware cruise control bij iedere snelheid inschakelen, zelfs als de auto stilstaat, mits de afstand van de Model 3 tot het gedetecteerde voertuig ten minste 1,5 m is en aan bepaalde voertuig- en omgevingsomstandigheden wordt voldaan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De maximale snelheid voor de cruise control is 150 km/h. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kiezen van een veilige snelheid op basis van de rijomstandigheden en de maximumsnelheid.
Pictogram toont de ingestelde snelheid.
Als Traffic-aware cruise control beschikbaar is, maar niet actief is, wordt de cruisesnelheid grijs weergegeven op het touchscreen. Het getal is de snelheid van de cruise control die wordt ingesteld wanneer u Traffic-aware cruise control inschakelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Op wegen waar de kaartinformatie aangeeft dat een voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld een snelheidslimiet vanwege tijdstip of weersomstandigheden), verschijnt onder de eerste snelheidslimiet een tweede snelheidslimiet. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te bepalen of de voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is, en zo ja, de snelheid van de cruise control aan te passen (zie Cruisesnelheid wijzigen).
Pictogram toont de ingestelde snelheid.
Als Traffic-aware cruise control actief is met een ingestelde cruisesnelheid, wordt deze snelheid gemarkeerd met blauwe tekst.
 1. U kunt kiezen of Traffic-aware cruise control wordt ingeschakeld met de momenteel gedetecteerde snelheidslimiet of met uw huidige rijsnelheid. Tik op Bediening > Autopilot > Snelheid instellen en kies Snelheidslimiet of Huidige snelheid. Als u Traffic-aware cruise control wilt inschakelen bij de momenteel gedetecteerde snelheidslimiet, kunt u een marge opgeven. Tik op Marge snelheidsinstelling. U kunt met Vast een vaste marge selecteren waarbij de snelheid wordt aangepast met een specifiek aantal km/h op alle wegen, of een marge als Percentage waarbij de aanpassing van de snelheid varieert afhankelijk van de gedetecteerde snelheidslimiet voor de betreffende weg.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Als de ingestelde snelheid van de cruise control de snelheidslimiet is, zijn er mogelijk situaties waarin de ingestelde snelheid niet verandert wanneer de snelheidslimiet verandert.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Vertrouw niet alleen op Traffic-aware cruise control of Speed Assist voor het bepalen van de juiste cruisesnelheid. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kiezen van een veilige snelheid op basis van de rijomstandigheden en de geldende maximumsnelheid.
 2. Om de Traffic-aware cruise control in te schakelen wanneer deze beschikbaar is (in het statusgedeelte van het touchscreen wordt het grijze cruise-snelheidspictogram weergegeven), beweegt u de rijdhendel eenmaal omlaag en laat u vervolgens het gaspedaal los zodat Traffic-aware cruise control de cruisesnelheid kan handhaven.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als u de rijhendel twee keer kort achter elkaar omlaag beweegt, wordt Automatisch sturen geactiveerd (onder voorwaarde dat dit systeem is ingeschakeld), inclusief functionaliteit van Traffic-aware cruise control, zoals beschreven in Automatisch sturen).
 3. Als u uw snelheid wilt wijzigen terwijl u Traffic-aware cruise control gebruikt, kunt u het rechter scrollwiel op het stuurwiel omhoog of omlaag draaien. U kunt de cruisesnelheid ook wijzigen in de huidige snelheidslimiet (inclusief een marge die u hebt ingesteld), door de rijhendel omlaag te houden of op het snelheidslimietbord op het touchscreen te tikken. Zie Cruisesnelheid wijzigen voor meer details.
 4. Om de Traffic-aware cruise control te annuleren, duwt u de rijhendel één keer omhoog of trapt u het rempedaal in. Zie Onderbreken en hervatten voor meer informatie.

Geluidssignaal Traffic-aware cruise control instellen

Als u wilt dat er een geluidssignaal klinkt wanneer u Traffic-aware cruise control inschakelt of uitschakelt, tikt u op Bediening > Autopilot > Geluidssignaal Traffic-aware cruise control .

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 moet in Park staan.

Cruisesnelheid wijzigen

Draai het rechter scrollwiel omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen en omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen. Als u het scrollwiel langzaam draait wordt de ingestelde snelheid met stappen van 1 km/h gewijzigd en als u snel draait, gebeurt dit met stappen van 5 km/h. Als u bijvoorbeeld 83 km/h rijdt en snel aan het scrollwiel draait, neemt de snelheid van de auto toe tot 85 km/h.

Afbeelding van een uitvergroot kader dat naar het rechter scrollwieltje gaat met pijlen omhoog en omlaag op het scrollwieltje.

Als Traffic-aware cruise control is ingeschakeld en actief is met een ingestelde snelheid, kunt u de cruisesnelheid ook wijzigen in de huidige snelheidslimiet (inclusief een marge die u hebt ingesteld), door de rijhendel omlaag te drukken en kort omlaag te houden of door het snelheidslimietbord op het touchscreen kort ingedrukt te houden totdat de cruisesnelheid verandert.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het kan enkele seconden duren voordat de Model 3 de nieuwe cruisesnelheid heeft bereikt, aangenomen dat de Model 3 niet achter een voorligger rijdt die langzamer rijdt dan de door u ingestelde snelheid.

Rijden met de ingestelde snelheid

Traffic-aware cruise control handhaaft de ingestelde cruisesnelheid zolang er geen voorligger voor de Model 3 wordt gedetecteerd. Wanneer u achter een gedetecteerde voorligger rijdt, verhoogt of verlaagt Traffic-aware cruise control de snelheid van de Model 3 om een geselecteerde volgafstand te bewaren (zie De afstand tot de voorligger instellen), tot de ingestelde snelheid.

Traffic-aware cruise control past de cruisesnelheid ook aan in bochten.

U kunt op elk willekeurig moment zelf accelereren als u bij een ingestelde snelheid rijdt, maar als u het gaspedaal loslaat, hervat Traffic-aware cruise control het rijden bij de ingestelde snelheid.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Traffic-aware cruise control de Model 3 actief afremt om de geselecteerde afstand tot de voorligger te bewaren, gaan de remlichten branden om het achteropkomende verkeer te waarschuwen. Wellicht bemerkt u een lichte beweging van het rempedaal. Als Verkeersbewuste cruise control er echter voor zorgt dat de Model 3 accelereert, beweegt het gaspedaal niet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Verkeersbewuste cruise control kan er in sommige gevallen toe leiden dat de Model 3 onnodig of onverwachts afremt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een voorligger op korte afstand wordt gevolgd of wanneer voertuigen of objecten op naastgelegen rijstroken (met name in bochten) worden gedetecteerd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vanwege inherente beperkingen van het boord-GPS (Global Positioning System), kunnen zich situaties voordoen waarin de Model 3 afremt, met name bij afritten waar een bocht wordt gedetecteerd en/of wanneer u naar een bestemming navigeert en niet de route volgt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Traffic-aware cruise control kan mogelijk niet elk object detecteren. Daarom kan het, met name wanneer met een cruisesnelheid hoger dan 80 km/h wordt gereden, gebeuren dat het systeem niet remt/vertraagt wanneer voertuigen of objecten zich slechts voor een deel in de rijstrook bevinden of wanneer uw voorligger van rijbaan wisselt waarna er zich voor u plotseling een stilstaand of langzaam rijdend voertuig of object op de rijstrook bevindt. Let altijd op de weg voor u en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u volledig vertrouwt op Traffic-aware cruise control om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden. Bovendien kan Traffic-aware cruise control reageren op voertuigen of objecten die ofwel niet bestaan of zich niet op uw rijstrook bevinden. Hierdoor kan het gebeuren dat de Model 3 onnodig afremt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Traffic-aware cruise control is mogelijk niet in staat de snelheid voldoende te regelen door onvoldoende remvermogen of door hellingen. Het kan ook gebeuren dat het systeem de afstand tot een voorligger verkeerd inschat. Tijdens afdalingen kan de snelheid toenemen, waardoor de Model 3 de ingestelde snelheid (en mogelijk de toegestane maximumsnelheid) overschrijdt. Vertrouw nooit alleen op Traffic-aware cruise control om de Model 3voldoende af te remmen om een botsing te voorkomen. Houd uw ogen altijd op de weg gericht terwijl u rijdt en wees erop voorbereid dat u mogelijk moet ingrijpen. Als u volledig vertrouwt op Traffic-aware cruise control om uw rijsnelheid te verminderen om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Voertuigen inhalen in niet-inhaalstroken

Als met een cruisesnelheid van 80 km/h of hoger wordt gereden, moet de Model 3 zich op een inhaalstrook bevinden om te kunnen inhalen. Als u zich niet op een inhaalstrook bevindt (rechts van een voertuig bij rechtsrijdend verkeer of links van een voertuig bij linksrijdend verkeer), voorkomt Traffic-aware cruise control dat u andere voertuigen inhaalt. In plaats daarvan mindert de Model 3 vaart tot de snelheid van het andere voertuig, alsof beide voertuigen zich in dezelfde rijstrook bevinden. Als u het gaspedaal intrapt om een voertuig in te halen, staat Traffic-aware cruise control toe dat u voertuigen blijft inhalen wanneer u met cruisesnelheid niet op een inhaalstrook rijdt, totdat u van rijstrook wisselt of de cruise control hervat (de functie voorkomt dan weer dat u voertuigen inhaalt wanneer u zich niet op een inhaalstrook bevindt).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van alle verkeersregels met betrekking tot inhalen en het gebruik van niet-inhaalstroken.

STOP-status

Wanneer u achter een voertuig rijdt, blijft Traffic-aware cruise control actief bij lage snelheden, zelfs als de Model 3volledig tot stilstand komt. Als het voertuig weer rijdt, hervat Traffic-aware cruise control het rijden bij de ingestelde snelheid. In de volgende omstandigheden schakelt Traffic-aware cruise control echter naar de HOLD-status. In dat geval moet u kort het gaspedaal intrappen om de cruise control te hervatten. Wanneer de STOP-status actief is, wordt op het touchscreen het STOP-pictogram weergegeven en een bericht dat u cruise control moet hervatten. In de volgende omstandigheden kan Traffic-aware cruise control in de STOP-status worden geschakeld:

 • Model 3 staat al 5 minuten stil.
 • Model 3 detecteert een voetganger (de STOP-status wordt mogelijk geannuleerd wanneer de voetganger niet langer wordt gedetecteerd).
 • Model 3 verliest plotseling het zicht op de voorligger.
 • Er wordt een obstakel gedetecteerd vóór de Model 3.

Gebruik van cruise control bij of op afritten

Wanneer u cruise control gebruikt bij een afrit van een snelweg en u de richtingaanwijzer richting de afrit inschakelt, gaat Traffic-aware cruise control ervan uit dat u de snelweg gaat verlaten en begint het de Model 3 af te remmen. Als u de afrit niet oprijdt, hervat Traffic-aware cruise control het rijden met de ingestelde snelheid. In landen waar het verkeer rechts rijdt, gebeurt dit alleen wanneer u de rechter richtingaanwijzer inschakelt terwijl u op de meest rechter rijstrook rijdt en de auto zich op 50 meter afstand of minder van een afrit bevindt. Hetzelfde gebeurt wanneer u in landen waar het verkeer links rijdt de linker richtingaanwijzer inschakelt terwijl u op de meest linker rijstrook rijdt en de auto zich op 50 meter afstand of minder van een afrit bevindt.

Bij het rijden met cruise control op een oprit naar een snelweg , wijzigt Traffic-aware cruise control de cruisesnelheid automatisch in de snelheidslimiet voor de snelweg, plus een eventuele marge die u hebt opgegeven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het boord-GPS (Global Positioning System) bepaalt of u zich in een land bevindt waar het verkeer rechts rijdt of een land waarin het verkeer links rijdt. Wanneer er geen GPS-gegevens beschikbaar zijn (bijv. bij onvoldoende signaalsterkte) remt Traffic-aware cruise control de Model 3 niet af als de richtingaanwijzer bij een afrit wordt ingeschakeld.

Wanneer Traffic-aware cruise control wordt ingeschakeld tijdens het rijden op een oprit naar de snelweg of een afrit van de snelweg in sommige regio's, wordt de rijsnelheid mogelijk in stappen van 5 km/h verlaagd tot een minimum van 40 km/h – de snelheid wordt aangepast aan de gemelde snelheden van andere Tesla's op die specifieke locatie. Om dit te onderdrukken en te blijven rijden met de door u ingestelde cruisesnelheid, trapt u kort op het gaspedaal. De nieuwe ingestelde snelheid wordt aangehouden op de volledige oprit of afrit (tenzij u deze negeert of Traffic-aware cruise control annuleert). Na de oprit of afrit wordt de snelheid hervat of gewijzigd op basis van de nieuwe locatie. Als u bijvoorbeeld een andere snelweg oprijdt, wordt de cruisesnelheid hervat die werd aangehouden voordat u van snelweg wisselde.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
In sommige gevallen (bijvoorbeeld als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn) verlaagt Traffic-aware cruise control niet automatisch de snelheid op een afrit van of oprit naar een snelweg. Vertrouw niet alleen op Traffic-aware cruise control om de juiste rijsnelheid te bepalen. Tesla raadt u aan te rijden met een veilige snelheid voor de betreffende verkeersomstandigheden en de maximumsnelheid niet te overschrijden.

De afstand tot de voorligger instellen

Om de afstand aan te passen die u wilt handhaven tussen de Model 3 en een voorligger, drukt u de rechter scrolltoets van het stuurwiel naar links of naar rechts. Elke instelling correspondeert met een tijdgerelateerde afstand die aangeeft hoelang het duurt voordat de Model 3, vanaf de huidige locatie, de locatie van de achterbumper van de voorligger heeft bereikt. De instelling wordt bewaard tot u deze handmatig wijzigt.

De kortste volgafstand is 2.

Afbeelding van een uitvergroot kader dat naar het rechter scrollwieltje gaat met pijlen naar links en rechts op het scrollwieltje.

Tijdens het instellen van de volgafstand, wordt de huidige instelling op het touchscreen weergegeven.

Screenshot van twee auto's met een meetwaarde tussen beide en het cijfer "3".
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te allen tijde een veilige afstand tot voorliggers te bewaren. Vertrouw niet alleen op Traffic-aware cruise control om de juiste afstand tot voorliggers te bewaren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit alleen op Traffic-aware cruise control om de Model 3 voldoende af te remmen om een aanrijding te voorkomen. Houd altijd de weg voor u in de gaten en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.

Acceleratie bij inhalen

Als u achter een voertuig rijdt terwijl Traffic-aware cruise control actief is, zal de Model 3 accelereren richting uw voorligger als u de richtingaanwijzer gebruikt om aan te geven dat u gaat inhalen. Als u de hendel kort omhoog- of omlaag duwt, kunt u snel accelereren naar de snelheid die u hebt ingesteld, zonder dat u het gaspedaal hoeft in te trappen. Als de richtingaanwijzer wordt gebruikt, accelereert de auto alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Traffic-aware cruise control is ingeschakeld en detecteert een voorligger.
 • Er zijn geen obstakels of voertuigen gedetecteerd in de beoogde rijstrook.
 • Model 3 rijdt langzamer dan de ingestelde snelheid, maar sneller dan 72 km/h.

Inhaalacceleratie is bedoeld als hulpmiddel bij het inhalen van een voorligger. Als u de richtingaanwijzer inschakelt, blijft Traffic-aware cruise control afstand houden tot uw voorligger, maar staat het u toe iets dichter op het voertuig te rijden dan de gekozen afstand.

De acceleratie wordt geannuleerd in één van de volgende gevallen:

 • U de ingestelde cruisesnelheid hebt bereikt.
 • Het wisselen van rijbaan te lang duurt.
 • Model 3 nadert de voorligger te dichtbij.

  OF

 • U de richtingaanwijzer uitschakelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Acceleratie bij inhalen wordt geactiveerd wanneer u de richtingaanwijzer in de kortstondige stand houd (gedeeltelijk ingeschakeld). Wanneer u de richtingaanwijzer loslaat stopt de Model 3 met accelereren (op dezelfde manier als wanneer u het gaspedaal loslaat) en rijdt hij verder met de ingestelde snelheid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Acceleratie bij inhalen kan ook om veel andere onvoorziene redenen worden geannuleerd, naast de hiervóór vermelde oorzaken (bijvoorbeeld door het ontbreken van GPS-gegevens). Blijf alert en vertrouw nooit alleen op acceleratie bij inhalen om uw rijsnelheid te verhogen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Acceleratie bij inhalen verhoogt uw rijsnelheid wanneer de desbetreffende richtingaanwijzer wordt ingeschakeld en laat de Model 3 accelereren in de richting van de voorligger. Ondanks dat Traffic-aware cruise control afstand blijft houden tot de voorligger, is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat uw geselecteerde volgafstand afneemt wanneer acceleratie bij inhalen actief is, vooral wanneer het niet uw bedoeling is uw voorligger in te halen.

Onderbreken en hervatten

Trap het rempedaal in of beweeg de rijhendel kort eenmaal omhoog om Traffic-aware cruise control handmatig te onderbreken. Het pictogram voor de cruisesnelheid op het touchscreen wordt grijs om aan te geven dat Traffic-aware cruise control niet langer actief is.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd de rijhendel niet langer dan één seconde omhoog. Anders wordt Traffic-aware cruise control geannuleerd en wordt de Model 3 in de stand N (Neutraal) gezet.
Afbeelding van de rijhendel met een pijl omhoog.

Beweeg de rijhendel eenmaal volledig omlaag en laat deze vervolgens los om de cruise control te hervatten.

Afbeelding van de rijhendel met een pijl omlaag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de werking van Traffic-aware cruise control wordt geannuleerd, rolt de Model 3 niet door. In plaats daarvan remt de Model 3 via regeneratief remmen af, op dezelfde manier als wanneer de bestuurder de voet van het gaspedaal haalt terwijl de Traffic-aware cruise control is uitgeschakeld (zie Regeneratief remmen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
In de volgende situaties kan Traffic-aware cruise control worden uitgeschakeld of niet beschikbaar zijn:
 • U trapt het rempedaal in.
 • Uw rijsnelheid is hoger dan de maximum cruisesnelheid van 150 km/h.
 • U schakelt met de Model 3;
 • een portier wordt geopend;
 • Het zicht van een camera of sensor (indien aanwezig) wordt belemmerd. Dit kan veroorzaakt worden door vuil, modder, ijs, sneeuw, mist, enz.
 • De instelling Tractie Controle wordt handmatig uitgeschakeld of wordt herhaaldelijk gebruikt om te voorkomen dat de banden slippen.
 • De wielen draaien tijdens stilstand.
 • Traffic-aware cruise control functioneert niet naar behoren of heeft onderhoud nodig.

Als Traffic-aware cruise control niet beschikbaar is of wordt geannuleerd, rijdt de Model 3 niet meer met een constante, ingestelde snelheid en houdt hij niet langer de ingestelde afstand aan tot de voorligger.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Traffic-aware cruise control kan op elk willekeurig moment onverwachts uitschakelen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Het blijft noodzakelijk om op de weg voor u te letten en indien nodig in te grijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te hebben.

Overzicht van cruise control-indicatoren

Pictogram toont de ingestelde snelheid.
Traffic-aware cruise control is beschikbaar maar gaat pas actief uw snelheid regelen als u deze functie inschakelt. Het grijze getal is de cruisesnelheid die wordt ingesteld wanneer u Traffic-aware cruise control inschakelt.
Pictogram toont de ingestelde snelheid.
Traffic-aware cruise control is actief en handhaaft de ingestelde snelheid (geen voorligger) of houdt een gekozen afstand tot de voorligger aan (tot de ingestelde snelheid).
Pictogram van een "H" in een cirkel met halve cirkels aan beide kanten van de cirkel.
Model 3 is volledig tot stilstand gekomen en bevindt zich in een STOP-status. Trap, als dit veilig is, op het gaspedaal om de cruise control te hervatten met de ingestelde snelheid.

Beperkingen

De kans dat Traffic-aware cruise control niet naar behoren functioneert is met name in de volgende situaties zeer groot:

 • De weg is zeer bochtig.
 • Zicht is slecht (bij zware regenval, sneeuw, mist enz.).
 • Fel licht (zoals van koplampen van tegenliggers of direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • Het zicht van een camera of sensor (indien aanwezig) wordt belemmerd (door condens, vuil, een sticker, etc.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Traffic-aware cruise control kunnen verstoren, is niet volledig.