Summon

Deze functie is mogelijk tijdelijk beperkt of inactief totdat deze wordt ingeschakeld met een toekomstige software-update voor voertuigen die vanaf ongeveer oktober 2022 zijn geproduceerd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Summon mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Met Summon kunt u de Model 3 automatisch laten parkeren en laten voorrijden wanneer u zich buiten de auto bevindt. Summon laat de Model 3 maximaal 12 meter vooruit en achteruit in of uit een parkeerplaats rijden.

Om de Model 3 een langere afstand te laten rijden en om objecten heen te laten sturen, kunt u Smart Summon (indien aanwezig) en uw mobiele telefoon gebruiken. Met Smart Summon kan de auto u zoeken (of kunt u de auto naar een andere locatie naar keuze sturen). Zie Smart Summon.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg ervoor dat alle camera's en sensoren (indien aanwezig) schoon zijn. Vuile camera's en sensoren en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Summon is uitsluitend bedoeld voor gebruik op parkeerplaatsen en opritten op eigen terrein, waar de omgeving vertrouwd en voorspelbaar is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Summon is een bètafunctie. U moet voortdurend op de auto en de omgeving blijven letten en altijd gereed zijn om onmiddellijk in te grijpen. De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilig en verantwoord gebruik van Summon, in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De prestaties van Summon zijn afhankelijk van hoe goed de camera's en sensoren (indien aanwezig) de afstand tussen de auto en objecten, personen, dieren en andere voortuigen kunnen bepalen.

Voordat u Summon gebruikt

Voordat u Summon kunt gebruiken, dient u het in te schakelen op het touchscreen en de werking ervan naar wens in te stellen. Tik op Bediening > Autopilot > Summon aanpassen en configureer de volgende instellingen naar wens:

 • Bumperafstand: Stel de afstand tot een gedetecteerd object in waarbij u Summon wilt laten stoppen (bijvoorbeeld om Summon de auto op slechts enkele centimeters afstand van een garagemuur te laten stoppen). Deze afstand geldt alleen voor objecten die Summon direct vóór de Model 3 detecteert bij vooruitrijden of direct achter de Model 3 bij achteruitrijden.
 • Summon-afstand: Een maximale afstand instellen die Model 3 kan rijden bij het rijden in of uit een parkeerplaats.
 • Zij-afstand: Kies een optie om aan te geven hoeveel zijafstand u wilt toestaan. Krap laat de Model 3 zeer krappe parkeerplekken inrijden en verlaten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Parkeren in een krappe ruimte beperkt de mogelijkheid van de camera's en sensoren (indien aanwezig) om nauwkeurig de locatie van obstakels te detecteren, wat het risico van beschadiging van de Model 3 en/of omliggende objecten vergroot.
 • Auto Homelink gebruiken (indien aanwezig): Stel deze instelling in op AAN als u HomeLink wil activeren om een geprogrammeerd HomeLink-systeem (bijvoorbeeld een hek of garagedeur) te openen/sluiten tijdens het parkeren met behulp van Summon. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch geopend en gesloten wanneer de Model 3 tijdens een sessie van Summon naar binnen of naar buiten rijdt. Bij een sessie van Smart Summon (indien aanwezig), wordt het systeem automatisch geopend als Smart Summon aan het begin van de sessie detecteert dat de Model 3 in een garage is geparkeerd.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Controleer altijd of de Model 3 zich volledig in of buiten de garage bevindt voordat HomeLink de garagedeur sluit. Summon en Smart Summon (indien aanwezig) kan niet detecteren of een deur boven de auto wordt gesloten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het HomeLink-systeem automatisch geopend en gesloten bij gebruik van Summon en automatisch geopend wanneer dat nodig is bij gebruik van gebruik van Smart Summon (indien aanwezig). Om HomeLink in andere situaties automatisch te laten werken (bijvoorbeeld tijdens normaal rijden), moet u de hoofdinstellingen van het HomeLink-systeem wijzigen door te tikken op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening (zie Connectiviteit met slimme garage).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De bovenstaande instellingen , met uitzondering van HomeLink, zijn alleen van toepassing op Summon; niet op Smart Summon (indien aanwezig) (zie Vóór gebruik van Smart Summon). U kunt de bumperafstand en zij-afstand van Smart Summon niet wijzigen. En bij gebruik van Smart Summon moet u altijd de knop op de mobiele app ingedrukt houden om de Model 3 te laten rijden. Smart Summon werkt bovendien alleen met de mobiele app; niet met de sleutel accessoire.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Alle instellingen worden bewaard tot u deze handmatig wijzigt.

Gebruik van Summon om uw auto te parkeren en voor te laten rijden

Volg deze stappen om uw Model 3 te parkeren met Summon:

 • Plaats de Model 3 binnen 12 meter van de parkeerplaats zodat de Model 3 in een rechte lijn van of naar de plaats kan rijden in de stand D of R.
 • Start de parkeermanoeuvre van buiten de auto door te tikken op Summon op de mobiele app en vervolgens de knop Vooruit of Achteruit ingedrukt te houden.

Summon schakelt de Model 3 in de stand vooruit of achteruit (gebaseerd op de richting die u hebt opgegeven) en rijdt de parkeerplek in of uit. Als het parkeren is voltooid of wanneer een obstakel is gedetecteerd, schakelt Summon de Model 3 naar de stand P. Summon schakelt de Model 3 naar de stand Park wanneer:

 • Model 3 een obstakel op het rijtraject detecteert (binnen de instelling van Bumperafstand die u hebt opgegeven).
 • Summon de Model 3 over de maximale afstand van 12 meter heeft verplaatst.
 • U de knop Vooruit of Achteruit loslaat.
 • U op een willekeurige knop drukt om Summon te stoppen.

Als u Summon gebruikt om de Model 3 te parkeren, kunt u vervolgens Summon gebruiken om de Model 3 terug te laten rijden naar zijn oorspronkelijke plaats (aangenomen dat de Model 3 in de stand P (Parkeren) is blijven staan) of de maximale Summon-afstand die u hebt ingesteld (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Geef de tegenovergestelde richting aan in de mobiele app en Summon verplaatst de Model 3 over het oorspronkelijke traject, onder voorwaarde dat er geen nieuwe obstakels zijn. Als een obstakel wordt gedetecteerd, probeert de Model 3 het obstakel te vermijden en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke traject te blijven (Summon stuurt niet om obstakels heen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u Summon gebruikt om de Model 3 meerdere keren in dezelfde richting te laten rijden (zonder de het maximum van 12 meter te overschrijden), annuleert u Summon en start u de parkeerprocedure opnieuw met dezelfde richting.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel Summon de Model 3 een korte afstand in lengterichting kan verplaatsen om een obstakel te vermijden, probeert het niet om een obstakel te sturen om de Model 3 terug te brengen naar het oorspronkelijke rijtraject. Alleen Smart Summon (indien aanwezig) kan de Model 3 om objecten sturen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor Summon is het vereist dat de Model 3 een geldige sleutel in de directe nabijheid kan detecteren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor Summon moet de Model 3 een geauthenticeerde telefoon in de buurt kunnen detecteren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 kan geen obstakels detecteren die lager zijn dan de bumper, erg smal zijn of aan het plafond hangen (bijvoorbeeld fietsen). Daarnaast kunnen uiteenlopende onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat Summon niet in staat is om naar behoren in en uit te parkeren, waardoor de functie de Model 3 mogelijk niet juist verplaatst. Daarom moet u voortdurend letten op de beweging van de auto en de omgeving in de gaten houden, en op elk moment kunnen ingrijpen door de Model 3 tot stilstand te brengen.

Stoppen of Summon annuleren

U kunt de Model 3 op ieder moment stoppen wanneer Summon actief is met behulp van de mobiele app of door op een willekeurige knop op de accessoiresleutel te drukken. Summon wordt ook geannuleerd wanneer:

 • Een portiergreep wordt bediend of een portier wordt geopend.
 • U de stuurwiel, het rempedaal of het gaspedaal bedient, of schakelt.
 • Model 3 detecteert een obstakel.
 • Summon de Model 3 de maximale afstand van ca. 12 meter heeft verplaatst.
 • U telefoon naar de slaapstand schakelt of geen verbinding meer heeft met de Model 3.

Beperkingen

Het risico dat Summon niet naar behoren functioneert, is met name in de volgende situaties groot:

 • Het rijtraject hellend verloopt. Summon is bedoeld voor vlakke wegen (tot een helling van 10%).
 • Een hoge betonrand wordt gedetecteerd. Summon rijdt de Model 3 niet over een rand die hoger is dan ongeveer 2,5 cm.
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) of camera's zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
 • Model 3 bevindt zich in de aanhangermodus of er is een accessoire gemonteerd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Summon is uitgeschakeld wanneer de Model 3 zich in Valet Mode bevindt (zie Valet Mode).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Summon kunnen verstoren, is niet volledig. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te houden. Let goed op wanneer Summon de Model 3 verplaatst en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot grote materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.