Automatisch sturen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Automatisch sturen mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatisch sturen is een BÈTA-functie.

Automatisch sturen maakt gebruik van Traffic-aware Cruise Control (zie Traffic-aware cruise control) om de Model 3 in zijn rijstrook te houden wanneer met een constante, ingestelde snelheid wordt gereden. Met Automatisch sturen kunt u ook de richtingaanwijzers gebruiken om de Model 3 te verplaatsen naar een naastgelegen rijstrook (zie Auto Lane Change). Automatisch sturen detecteert rijstrookmarkeringen en de aanwezigheid van voertuigen en objecten om de Model 3 te te helpen besturen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om meer details van de rijweg en de omgeving weer te geven, zoals wegmarkeringen, stoplichten en objecten (bijvoorbeeld afvalcontainers en paaltjes), tikt u op Bediening > Autopilot > Volledig zelfrijdend visualisatievoorbeeld (indien aanwezig).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg ervoor dat alle camera's en sensoren (indien aanwezig) schoon zijn. Vuile camera's en sensoren en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen beïnvloeden de prestaties nadelig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is een functie waarbij u uw handen moet gebruiken. Houd altijd uw handen aan het stuurwiel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is bedoeld voor gebruik op autosnelwegen door een volledig opmerkzame bestuurder. Houd uw handen aan het stuurwiel en houd rekening met de wegomstandigheden en het overige verkeer tijdens het gebruik van Automatisch sturen. Gebruik Automatisch sturen op wegen waar wegwerkzaamheden plaatsvinden of op plaatsen waar u fietsers of voetgangers kunt tegenkomen. Vertrouw nooit alleen op Automatisch sturen om een geschikt traject te bepalen. Zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat leiden schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Automatisch sturen gebruiken

Voordat u Stuurautomaat kunt gebruiken, moet u de functie inschakelen door op Bediening > Autopilot > Stuurautomaat (bèta) te tikken.

Pictogram van een grijs stuurwiel.
In de bovenhoek van het touchscreen wordt naast de rijversnelling het grijze Automatisch sturen-pictogram weergegeven om aan te geven dat Automatisch sturen beschikbaar is (maar de Model 3 niet actief stuurt).

Om Automatisch sturen in te schakelen, duwt u de rijhendel twee keer snel achter elkaar helemaal naar beneden.

een pijl die naar de portiergreep wijst
pictogram met blauw stuurwiel
Om aan te geven dat Automatisch sturen bezig is met het actief helpen bij het besturen van de Model 3, wordt op het touchscreen het Automatisch sturen-pictogram blauw weergegeven. Als Autosteer wegmarkeringen kan detecteren, wordt ook de rijstrook blauw weergegeven.

Automatisch sturen geeft kort een bericht weer op het touchscreen om u eraan te herinneren dat u op de weg moet letten en uw handen aan het stuurwiel moet houden.

De snelheid waarbij u Automatisch sturen kunt inschakelen kan variëren afhankelijk van verschillende omstandigheden en van het feit of wel of niet een voertuig vóór u is gedetecteerd. Als geen voertuig vóór u wordt gedetecteerd, moet u ten minste 30 km/h rijden, tenzij aan bepaalde voertuig- en omgevingsomstandigheden wordt voldaan waarbij u het systeem mogelijk bij lagere snelheden kunt activeren. Als er een voorligger is gedetecteerd, kunt u Automatisch sturen control bij iedere snelheid inschakelen, zelfs als de auto stilstaat, mits de afstand van de Model 3 tot het gedetecteerde voertuig ten minste 150 cm is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatisch grootlicht wordt automatisch ingeschakeld wanneer Automatisch sturen is geactiveerd en de maximale cruisesnelheid 140 km/h bedraagt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Indien beschikbaar in uw land, de Model 3 de lampen van een nooddienstvoertuig detecteert wanneer Automatisch sturen 's nachts wordt gebruikt op een weg met een hoge snelheidslimiet, wordt de rijsnelheid automatisch verlaagd en wordt op het touchscreen een melding over deze snelheidsverlaging weergegeven. U hoort tevens een geluidssignaal en krijgt een herinnering te zien dat u uw handen aan het stuurwiel moet houden. Als de lampen niet langer worden gedetecteerd, hervat Autopilot de cruise-snelheid. In plaats daarvan kunt u ook kort het gaspedaal bedienen om de cruise-snelheid te hervatten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit alleen op de functies van Autopilot als het gaat om het bepalen van de aanwezigheid van nooddienstvoertuigen. Model 3 detecteert mogelijk niet de lampen van nooddienstvoertuigen. Blijf op de weg letten en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.

In situaties waarin Automatisch sturen tijdelijk niet beschikbaar is, wordt het pictogram van Automatisch sturen niet langer weergegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw rijsnelheid buiten het vereiste bereik voor Automatisch sturen valt. Automatisch sturen is mogelijk ook niet beschikbaar wanneer het onvoldoende gegevens ontvangt van de camera('s).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij weinig licht (schemer of donker), wordt Automatisch sturen afgebroken of is het systeem niet beschikbaar wanneer de koplampen zijn ingesteld op Uit. Stel de koplampen in op Auto voor de beste resultaten.

Als Automatisch sturen geen wegmarkeringen kan detecteren, wordt de rijstrook mogelijk bepaald op basis van uw voorligger.

In de meeste gevallen probeert Automatisch sturen de Model 3 in het midden van de rijstrook te houden. Er kunnen echter situaties zijn waarin Automatisch sturen de Model 3 naar een andere positie dan het midden van de rijstrook stuurt (bijvoorbeeld bij detectie van vangrails).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is niet bedoeld om de Model 3 om objecten te sturen die zich gedeeltelijk in een rijstrook bevinden en zal dit niet doen en in sommige gevallen zal het systeem niet stoppen voor objecten die de rijstrook volledig versperren. Houd altijd de weg voor u in de gaten en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te hebben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het sturen is beperkt wanneer Automatisch sturen is ingeschakeld. Mogelijk kan de Model 3 daardoor geen scherpe bochten nemen. Wees voorbereid om te allen tijde de controle over het voertuig over te nemen.

Beperkte snelheid

Op snelwegen is de cruise-snelheid gelijk aan de maximumsnelheid, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele marge die u hebt ingesteld voor Speed Assist. Als u echter kiest voor het gebruik van Automatisch sturen op straten in woongebieden, op een weg zonder middenmarkering, of op een weg zonder beperkte toegang, kan de maximale cruisesnelheid door Automatisch sturen worden begrensd en wordt op het touchscreen een melding weergegeven die aangeeft dat de snelheid is begrensd. De begrensde snelheid is gelijk aan de maximumsnelheid voor de weg plus 10 km/h.

In situaties waarin de snelheidslimiet niet kan worden gedetecteerd wanneer Automatisch sturen is ingeschakeld, verlaagt Automatisch sturen uw rijsnelheid en begrenst het de ingestelde cruisesnelheid tot 70 km/h. Hoewel u handmatig kunt accelereren om de snelheidslimiet te overschrijden, remt de Model 3 dan mogelijk niet voor gedetecteerde obstakels. Automatisch sturen mindert vaart tot de snelheidslimiet wanneer u het gaspedaal loslaat. Zodra u de weg verlaat of Automatisch sturen uitschakelt met het stuurwiel, kunt u desgewenst de ingestelde snelheid weer verhogen.

Stop Stuurwiel

Automatisch sturen bepaalt de beste manier om de Model 3 te helpen besturen. Als Automatisch sturen actief is, moet u het stuurwiel blijven vasthouden. Wanneer het systeem gedurende een bepaalde tijd niet uw handen aan het stuurwiel detecteert, gaat een blauw licht aan de bovenkant van de statusweergave op het touchscreen knipperen en wordt het volgende bericht weergegeven:

Handen aan het stuur
Oefen lichte draaikracht uit op het stuur

Automatisch sturen detecteert uw handen door een beetje weerstand te herkennen terwijl het stuurwiel draait of wanneer u zeer licht aan het stuurwiel draait (maar met onvoldoende kracht om de besturing over te nemen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Nadat uw handen zijn gedetecteerd, verdwijnt het bericht en werkt Automatisch sturen weer normaal.

Automatisch sturen vereist dat u op uw omgeving blijft letten en altijd klaar bent om de besturing over te nemen. Als Autosteer nog steeds niet uw handen aan het stuurwiel detecteert, gaat het lampje op het autostatusgedeelte van het touchscreen sneller knipperen en klinkt er een geluidssignaal.

Als u herhaaldelijk de verzoeken van Automatisch sturen om lichte kracht uit te oefenen op het stuurwiel negeert, wordt Automatisch sturen uitgeschakeld voor de rest van de rit en heeft het systeem het volgende bericht waarin u wordt verzocht om de auto handmatig te besturen. Als u het handmatig sturen niet hervat, laat Stuurautomaat een continu geluidssignaal horen, schakelt het de alarmknipperlichten in en brengt het de auto volledig tot stilstand.

Uitroepteken in een driehoek
Autom. sturen niet beschikb. voor rest. rit. Pak stuurwiel om handmatig te rijden.

De rest van de rit moet u zelf sturen. Automatisch sturen is weer beschikbaar bij uw volgende rit (nadat u bent gestopt en de Model 3 in de stand P (Park) hebt gezet).

Automatisch sturen wordt gestopt

In situaties waarin Autosteer niet in staat is de Model 3 te helpen sturen, wordt Autosteer afgebroken, klinkt er een geluidssignaal en wordt het volgende bericht weergegeven op het touchscreen:

Uitroepteken in een driehoek
Automatisch sturen wordt gestopt

Automatisch sturen uitschakelen

Automatisch sturen wordt geannuleerd wanneer:

 • u trapt het rempedaal in;
 • u (zelfs maar iets) aan het stuurwiel draait;
 • u de maximumsnelheid van Automatisch sturen overschrijdt – 150 km/h;
 • u de rijhendel naar boven beweegt;
 • een portier wordt geopend;
 • Automatic Emergency Braking wordt ingeschakeld (zie Collision Avoidance Assist).

Nadat Automatisch sturen is geannuleerd, klinkt er een geluidssignaal en wordt het Automatisch sturen-pictogram grijs om aan te geven dat Automatisch sturen niet meer actief is, of verdwijnt het pictogram om aan te geven dat Automatisch sturen momenteel niet beschikbaar is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Automatisch sturen is geannuleerd doordat u aan het stuur hebt gedraaid, blijft Traffic-aware Cruise Control actief. Schakel Traffic-aware Cruise Control uit zoals u normaal gesproken zou doen, door het rempedaal in te trappen de rijhendel omhoog te zetten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de rijhendel omhoog beweegt en langer dan één seconde vasthoudt, schakelt de Model 3 naar N (Neutraal) nadat Automatisch sturen is geannuleerd.

Om Automatisch sturen uit te schakelen, zodat de functie niet langer beschikbaar is, tikt u op Bediening > Autopilot > Automatisch sturen (bèta).

Auto Lane Change

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Auto Lane Change mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Wanneer Automatisch actief is, kunt u de richtingaanwijzers gebruiken om de Model 3 te verplaatsen naar een naastgelegen rijstrook (als u het stuurwiel beweegt, wordt Automatisch sturen geannuleerd).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te bepalen of het wisselen van rijstrook veilig en gepast is. Voordat u begint van rijstrook te wisselen moet u daarom altijd de dode hoeken, de wegmarkeringen en de weg rondom u controleren om er zeker van te zijn dat het veilig en gepast is om naar de beoogde rijstrook te gaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit alleen op Auto Lane Change om een geschikt rijspoor te bepalen. Let altijd goed op door naar de weg en het verkeer vóór u te kijken, de omgeving in het oog te houden, en op waarschuwingen op het touchscreen te letten. Zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Auto Lane Change niet op wegen waar de verkeersomstandigheden continu veranderen en waar u fietsers en voetgangers kunt tegenkomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De prestaties van Auto Lane Change zijn afhankelijk van het vermogen van de camera('s) om wegmarkeringen te herkennen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Auto Lane Change niet op slingerende wegen met scherpe bochten, ijzige of gladde wegen, of wanneer de weersomstandigheden (zoals zware regenval, sneeuw, mist enz.) het zicht van de camera('s) of sensoren (indien aanwezig) kunnen belemmeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan tot materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Auto Lane Change gebruiken

Auto Lane Change is beschikbaar wanneer Automatisch sturen geactiveerd is. Van rijstrook wisselen met behulp van Auto baan verwisselen:

 1. Voer visuele controles uit om er zeker van te zijn dat het veilig en gepast is om naar de beoogde rijstrook te gaan.
 2. Bedien de betreffende richtingaanwijzer en houd uw handen aan het stuurwiel.
 3. Schakel, indien nodig, de richtingaanwijzer uit zodra u in de beoogde rijstrook rijdt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Auto Lane Change wordt geannuleerd wanneer het wisselen van rijstrook niet binnen vijf seconden kan worden voltooid.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De minimumsnelheid waarbij Auto Lane Change functioneert, kan variëren afhankelijk van regio, snelheden op naastgelegen rijstroken en andere factoren. Wees altijd klaar om handmatig te sturen en van rijstrook te veranderen als dat nodig is.

Auto Lane Change helpt bij het verplaatsen van de Model 3 naar de naastgelegen rijstrook in de richting van de ingeschakelde richtingaanwijzer, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De richtingaanwijzer is ingeschakeld.
 • Auto Lane Change heeft gedetecteerd dat u uw handen aan het stuurwiel houdt.
 • Model 3 detecteert geen voertuig in de dode hoek of een voertuig of obstakel tot het midden van de beoogde rijstrook.
 • Rijstrookmarkeringen duiden aan dat wisselen van rijstrook is toegestaan.
 • Halverwege het wisselen van rijstrook moet de Model 3 de buitenste wegmarkering van de beoogde rijstrook detecteren. Als deze wegmarkering niet wordt gedetecteerd, wordt het wisselen van rijstrook afgebroken en keert de Model 3 terug naar de oorspronkelijke rijstrook.
 • Het zicht van de camera('s) wordt niet geblokkeerd.

Wanneer het automatisch wisselen van rijstrook wordt uitgevoerd, wordt Acceleratie bij inhalen geactiveerd waardoor de Model 3 kan accelereren tot dichter bij een voorligger (zie Acceleratie bij inhalen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Auto Lane Change helpt bij het verplaatsen van de Model 3 naar één rijstrook per keer. Als u nog een rijstrook wilt opschuiven, moet u opnieuw de richtingaanwijzer inschakelen nadat de eerste wisseling van rijstrook voltooid is.

Wanneer u Auto Lane Change gebruikt, is het belangrijk om de prestaties van het systeem in het oog te houden door op de weg voor u en de omgeving te letten. Blijft paraat om de besturing onmiddellijk te kunnen overnemen. Als u over de middellijn naar de aangrenzende rijstrook rijdt, wordt de locatie op de rijstrook waar Model 3 naar toe beweegt weergegeven op het touchscreen.

In situaties waarin Auto Lane Change niet optimaal kan functioneren of niet kan functioneren vanwege onvoldoende gegevens, verschijnt een reeks waarschuwingen op het touchscreen. Houd dus altijd het touchscreen in de gaten wanneer u Auto Lane Change gebruikt en wees paraat om de Model 3 handmatig te besturen.

Snelheid naastgelegen rijstrook

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Snelheid naastgelegen rijstrook mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Wanneer u aanzienlijk sneller rijdt dan voertuigen in naastgelegen rijstroken, verlaagt de Model 3 automatisch de rijsnelheid. Dit is vooral handig in druk verkeer of wanneer voertuigen voortdurend invoegen in verschillende rijstroken. Wanneer de Model 3 andere voertuigen detecteert die aanzienlijk langzamer rijden, worden op het touchscreen de naastgelegen rijstroken met pijlen en de gedetecteerde voertuigen grijs gemarkeerd en wordt de snelheid van de Model 3 passend verlaagd. Trap het gaspedaal in om deze functie tijdelijk te onderdrukken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit alleen op Autopilot voor het bepalen van een veilige rijsnelheid; u blijft zelf verantwoordelijk voor veilig rijden en het naleven van de verkeersregels in uw land.

Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Wanneer Automatisch sturen in gebruik is, geeft de Model 3 een waarschuwing weer op het touchscreen en klinkt er een geluidsignaal wanneer u door het rode licht dreigt te rijden of een stopbord dreigt te negeren. Als dit gebeurt, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CORRECTIEMAATREGELEN!

De zichtbare en hoorbare waarschuwingen worden na enkele seconden geannuleerd of wanneer u het rempedaal intrapt, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing geeft alleen een waarschuwing. De functie remt of stopt de Model 3 niet voor rode verkeerslichten, stopborden, wegmarkeringen etc. Als uw auto is uitgerust met Verkeerslicht- en stopbordherkenning, kunt u deze functie inschakelen om de Model 3 automatisch te laten stoppen voor verkeerslichten en stopborden (zie Verkeerslicht- en stopbordherkenning).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing zijn afhankelijk van boordkaarten om te weten of een bepaald stoplicht of stopbord op een locatie aanwezig is. In sommige gevallen zijn kaartgegevens onnauwkeurig of verouderd en mogelijk zijn niet alle stoplichten of verkeersborden inbegrepen. Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing detecteren daarom mogelijk niet alle stoplichten en stopborden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De functie Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing schakelt de remmen niet in of vertraagt Model 3 niet en detecteert mogelijk niet alle stoplichten en stopborden. Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing is alleen bedoeld ter ondersteuning. Veilig rijgedrag en een goed beoordelingsvermogen blijven essentieel. Blijf tijdens het rijden op de weg letten en vertrouw nooit volledig op Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing om u te waarschuwen voor een stoplicht of stopbord.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing is alleen bedoeld om u te waarschuwen wanneer u een zichtbaar rood of oranje stoplicht nadert. Het systeem waarschuwt u mogelijk niet voor kruisingen met knipperende verkeerslichten en geeft geen waarschuwing voor voorrangsborden of tijdelijke stop- en voorrangsborden (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden). Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing waarschuwt u bovendien niet wanneer u een stoplicht of stopbord nadert terwijl u het gaspedaal of rempedaal bedient (waardoor Automatisch sturen wordt uitgeschakeld).

Beperkingen

De kans dat Automatisch sturen en de gerelateerde functies hiervan niet naar behoren functioneren is met name in de volgende situaties zeer groot:

 • Automatisch sturen kan de rijstrookmarkeringen niet goed waarnemen. Bijvoorbeeld, wanneer de wegmarkeringen sterk gesleten zijn, samen met oudere markeringen zichtbaar zijn, omgelegd zijn voor wegwerkzaamheden, snel veranderen (uitvoegstroken, oversteekplaatsen of invoegstroken), objecten of landschapselementen donkere schaduwen werpen op de wegmarkeringen of in het wegdek voegen of andere lijnen zitten die sterk afsteken.
 • Het zicht is slecht (zware regenval, sneeuwval, mist enz.) of de weersomstandigheden hinderen de werking van de sensor.
 • Camera('s) of sensor(en) wordt/worden gehinderd of afgedekt of is/zijn beschadigd.
 • Rijden op hellingen.
 • Naderen van een tolpoort.
 • Rijden op een weg met zeer scherpe bochten of een zeer ruw wegdek.
 • Fel licht (zoals direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
 • Er wordt een voertuig in de dode hoek gedetecteerd wanneer u de richtingaanwijzer inschakelt.
 • Model 3 rijdt op zeer korte afstand van een voorligger, waardoor het zicht van de camera('s) wordt belemmerd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Er zijn vele onvoorziene omstandigheden die de werking van Automatisch sturen kunnen belemmeren. Houd dit altijd in gedachten en bedenk dat Automatisch sturen daardoor de Model 3 mogelijk niet goed kan helpen besturen. Let altijd goed op tijdens het rijden en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.