Automatisch inparkeren

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van de marktregio, de voertuigconfiguratie, de aangeschafte opties en de softwareversie is uw auto mogelijk niet uitgerust met Automatisch inparkeren.

Automatisch inparkeren maakt gebruik van gegevens om parkeren op openbare wegen door de Model 3 te fileparkeren en haaks in te parkeren te vergemakkelijken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg ervoor dat alle camera's en sensoren (indien aanwezig) schoon zijn. Vuile camera's en sensoren en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De prestaties van Automatisch inparkeren zijn afhankelijk van hoe goed de camera's en sensoren (indien aanwezig) de afstand tussen de auto en stoepranden, voorwerpen en andere auto's kunnen bepalen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Automatisch inparkeren niet wanneer een kogelhaak, fietsendrager, aanhanger en dergelijke aan de trekhaak is gekoppeld. Automatisch inparkeren stopt mogelijk niet voor trekhaken wanneer tussen of vóór andere voertuigen wordt geparkeerd.

Parameters

Automatisch inparkeren detecteert mogelijke parkeerplaatsen op basis van de volgende parameters:

Haaks inparkeren
 • Uw rijsnelheid moet lager zijn dan 13 km/h. Als u te snel rijdt, kan Automatisch inparkeren mogelijk niet nauwkeurig uw gewenste parkeerplaats detecteren.
 • De parkeerplaats moet ten minste 2,2 meter breed zijn.
 • De parkeerplaats moet ten minste drie zichtbare lijnen hebben, zoals parkeervaklijnen, wegmarkeringen of onderscheidende stoepranden. Automatisch inparkeren werkt mogelijk niet in bijvoorbeeld een garage zonder drie zichtbare parkeervaklijnen.
 • Automatisch inparkeren werkt mogelijk niet op wegdek met een grove structuur, zoals bijvoorbeeld stenen bestrating of kinderkoppen.
Fileparkeren
 • Uw rijsnelheid moet lager zijn dan 21 km/h. Als u te snel rijdt, kan Automatisch inparkeren mogelijk niet nauwkeurig uw gewenste parkeerplaats detecteren.
 • Er moet zich een voertuig vóór de parkeerplaats bevinden waar u wilt parkeren.
 • Er moet een onderscheidende (stoep)rand zichtbaar zijn. Automatisch inparkeren herkent mogelijk niet de parkeerplaats als de stoeprand niet duidelijk zichtbaar is door bijvoorbeeld gras of modder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatisch inparkeren werkt niet met schuine parkeerplekken.

Automatisch inparkeren gebruiken

Volg tijdens het rijden deze stappen om Automatisch inparkeren de Model 3 in een parkeerplaats te doen manoeuvreren:

 1. Rijd lang langzaam en let op het touchscreen om de mogelijke parkeerplaatsen te zien die Autopilot heeft gedetecteerd. Als de Model 3 zo is gepositioneerd dat hij achteruit kan rijden in een van de gedetecteerde plaatsen, geeft het touchscreen een parkeerpictogram weer.
  Screenshot van een potentiële parkeerplek weergegeven met pictogram.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Het parkeerpictogram verschijnt alleen als de positie van het voertuig en/of de omgeving zodanig zijn dat Automatisch inparkeren een correct traject kan bepalen. Als Automatisch inparkeren geen correct traject kan bepalen (bijvoorbeeld bij het rijden in een smalle straat waarin de neus van de auto zich bij het inparkeren over de andere weghelft zou uitstrekken), kunt u het voertuig verplaatsen, een andere parkeerplek zoeken of proberen handmatig te parkeren.
 2. Kies een plaats, controleer of deze geschikt en veilig is en rijd dan ongeveer tot één autolengte voorbij de parkeerplek vooruit (zoals u normaal zou doen bij fileparkeren of bij achteruit inparkeren op een haakse parkeerplek).
 3. Laat het stuurwiel los en houd vervolgens Automatisch inparkeren ingedrukt in de rijmodusstrook op het touchscreen. U kunt de knop loslaten zodra Automatisch inparkeren wordt ingeschakeld.
 4. Automatisch inparkeren geeft een bericht weer wanneer het parkeren is voltooid.

Als u het rempedaal intrapt wanneer Automatisch inparkeren de Model 3 actief parkeert, zal de parkeerprocedure worden onderbroken totdat u op Hervatten op het touchscreen tikt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
U mag er niet op vertrouwen dat Automatisch inparkeren een parkeerplek vindt die legaal, geschikt en veilig is. Automatisch inparkeren detecteert mogelijk niet altijd objecten die op de parkeerplek staan. Kijk altijd goed of een parkeerplaats geschikt en veilig is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Wanneer Automatisch inparkeren actief stuurtModel 3:
 • Hinder de bewegingen van het stuurwiel niet. Als u dat doet, wordt Automatisch inparkeren geannuleerd.
 • Controleer voortdurend uw omgeving. Wees paraat om te remmen om auto's, voetgangers of objecten te vermijden.
 • Let goed op het touchscreen, om er zeker van te zijn dat u de instructies van Automatisch inparkeren ziet.

Het parkeren pauzeren

Trap één keer op het rempedaal om Automatisch inparkeren te pauzeren. Model 3 stopt en gaat pas verder wanneer u op Hervatten op het touchscreen tikt.

Het parkeren annuleren

Automatisch inparkeren annuleert het parkeren als u handmatig aan het stuurwiel draait, schakelt, of op Annuleren op het touchscreen tikt. Automatisch inparkeren annuleert het parkeren ook wanneer:
 • De parkeerprocedure uit meer dan zeven bewegingen bestaat.
 • Model 3 detecteert dat de bestuurder uitstapt.
 • Een portier wordt geopend.
 • U trapt het gaspedaal in.
 • U trapt het rempedaal in terwijl Automatisch inparkeren is gepauzeerd.
 • Automatic Emergency Braking wordt ingeschakeld (zie Collision Avoidance Assist).

Beperkingen

De kans dat Automatisch inparkeren niet naar behoren functioneert, is met name in de volgende situaties zeer groot:

 • De weg is hellend. Automatisch inparkeren werkt alleen op vlakke wegen.
 • Zicht is slecht (bij zware regenval, sneeuw, mist enz.).
 • De stoeprand is gemaakt van ander materiaal dan steen, of de stoeprand kan niet worden gedetecteerd.
 • De beoogde parkeerplaats bevindt zich direct naast een wand of zuil (bijvoorbeeld de laatste parkeerplaats in de rij in een ondergrondse parkeergarage).
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) of camera's zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren (indien aanwezig) belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Uiteenlopende onvoorziene omstandigheden kunnen de mogelijkheid van Automatisch inparkeren om de Model 3 te parkeren, belemmeren. Houd dit altijd in gedachten en bedenk dat Automatisch inparkeren daardoor de Model 3 mogelijk niet goed kan besturen. Let goed op bij het parkeren van de Model 3 en blijft paraat om onmiddellijk te kunnen ingrijpen.