Smart Summon

Deze functie kan tijdelijk beperkt of inactief zijn totdat deze wordt ingeschakeld met een toekomstige software-update voor voertuigen die zijn geproduceerd vanaf ongeveer september 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Smart Summon mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Smart Summon is bedoeld om de Model 3 automatisch naar uw locatie (met de GPS van uw telefoon als bestemming) of een andere locatie naar keuze te laten rijden, waarbij de auto waar nodig om objecten manoeuvreert of voor objecten stopt. Smart Summon werkt samen met de mobiele Tesla-app wanneer uw telefoon binnen een afstand van 6 meter van de Model 3 wordt gedetecteerd.

Smart Summon manoeuvreert de Model 3 uit parkeerplaatsen en in bochten. Dit is handig om de Model 3 uit een krappe parkeerplaats of door waterplassen te laten rijden of om de auto te laten voorrijden wanneer u bagage draagt. U moet te allen tijde vrij zicht hebben op de Model 3 en goed op de auto en de omgeving blijven letten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Slim voorrijden is uitsluitend bedoeld voor gebruik op parkeerplaatsen en opritten op eigen terrein, waar de omgeving vertrouwd en voorspelbaar is. Gebruik Smart Summon niet op de openbare weg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon mag uitsluitend worden gebruikt op verharde ondergronden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon is een BÈTA-functie. U moet voortdurend op de auto en de omgeving blijven letten en altijd gereed zijn om onmiddellijk in te grijpen. De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilig en verantwoord gebruik van Smart Summon, in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met de beperkingen van Smart Summon (zie Beperkingen en waarschuwingen).

Vóór gebruik van Smart Summon

 • Download de nieuwste versie van de mobiele Tesla-app naar uw telefoon en zorg ervoor dat de mobiele verbinding en GPS op uw telefoon zijn ingeschakeld.
 • Uw telefoon moet zijn verbonden met de Model 3 en moet zich binnen ongeveer 6 meter van de auto bevinden.
 • De camera's van de auto moeten volledig gekalibreerd zijn (zie Rijden om camera's te kalibreren).
 • U moet vrij zicht hebben op de Model 3.
 • Model 3 moet in de stand P (Parkeren) staan, niet worden opgeladen en alle portieren en bagageruimtes moeten gesloten zijn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg ervoor dat alle camera's en sensoren (indien aanwezig) schoon zijn. Vuile camera's en sensoren en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden.

Gebruik van Smart Summon

 1. Open de mobiele Tesla-app en druk op Summon.
 2. Druk op het pictogram Smart Summon in het midden van de afbeelding van uw Model 3. Het kan enkele seconden duren voordat Smart Summon is opgestart.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U kunt de stand-bymodus gebruiken om de opstartvertraging van Smart Summon op te heffen (zie Stand-bymodus).

  De mobiele app geeft een kaart met een blauwe cirkel weer die de maximale afstand van 6 meter aangeeft tussen uw telefoon en de Model 3. De blauwe punt op de kaart geeft uw locatie aan en de rode pijl de auto.

 3. Ga op een plaats binnen de blauwe cirkel staan waar u duidelijk zicht hebt op de Model 3.
 4. U kunt Smart Summon nu op de volgende manieren bedienen:
  • Modus Kom naar mij: Houd de knop Kom naar mij ingedrukt. Model 3 rijdt naar uw GPS-locatie. Als u naar een andere locatie loopt, volgt de Model 3 u. Zodra de Model 3 uw locatie bereikt, stopt hij en schakel hij naar P (Park).
  • Modus Ga naar doel: Tik op het dradenkruis en versleep vervolgens de kaart om de speld op de gewenste bestemming te plaatsen. Houd de knop Ga naar doel ingedrukt. Model 3 rijdt naar de bestemming. Als de locatie is bereikt, stopt de Model 3 en schakel hij naar P (Parkeren). Op de mobiele app wordt een bericht weergegeven dat Summon is voltooid.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opmerking
   Om vervolgens de locatie te wijzigen, neemt u uw vinger van het scherm, verplaatst u de kaart en houd u Ga naar doel nogmaals ingedrukt.
  U kunt de Model 3 op ieder moment stoppen door de knop Kom naar mij of Ga naar doel los te laten.
Dradenkruispictogramn
Het dradenkruis op de kaart schakelt tussen de modus Ga naar doel en Kom naar mij. Als de modus Kom naar mij is geselecteerd, is het pictogram blauw.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Op de kaart bevindt zich ook een pictogram waarmee u satellietbeelden kunt laten weergeven/verbergen.

Onmiddellijk nadat Smart Summon is gestart in een van de modi, knipperen kort de alarmknipperlichten, worden de buitenspiegels ingeklapt, en schakelt de Model 3 naar de vooruit- of achteruitversnelling. Model 3 rijdt vervolgens langzaam naar een plaats binnen 1 meter van u (Kom naar mij) of naar de door u gekozen locatie (Ga naar doel) en rijdt daarbij indien nodig om obstakels. Terwijl de Model 3 rijdt, beweegt ook de overeenkomstige rode pijl op de kaart om de locatie van de auto aan te geven. Als u gaat lopen, beweegt ook de overeenkomstige blauwe punt om uw locatie aan te geven.

In beide modi stopt de Model 3 en schakelt hij naar P (Parkeren) als:

 • U de toets in de mobiele app loslaat.
 • De maximale afstand tussen uw telefoon en de Model 3 wordt overschreden (als de auto van uw wegrijdt, dient u de auto mogelijk te volgen om binnen de maximale afstand te blijven).
 • Het rijtraject wordt versperd.
 • Model 3 de maximale afstand van 20 meter heeft gereden sinds het begin van de Smart Summon-sessie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als Smart Summon de Model 3 3 meter vooruit rijdt en dan 2 meter achteruit, geldt dit als een afstand van 5 meter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Er is geen reden om naar de mobiele app te kijken; houd gewoon de knop ingedrukt en houd uw ogen voortdurend gericht op de Model 3 en het rijtraject en zorg dat u op ieder moment de knop kunt loslaten om de auto te stoppen als dat noodzakelijk is.

Als Auto HomeLink aanwezig is en is ingeschakeld voor Summon (tik op Bediening > Autopilot > Summon aanpassen > Auto HomeLink gebruiken), opent en sluit Smart Summon automatisch een HomeLink-systeem als u de manoeuvre van Smart Summon start wanneer de Model 3 zich in een garage bevindt. De mobiele app geeft aan dat de deur is geopend.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als u de knop loslaat om de Model 3 te stoppen, wordt de auto met een kleine vertraging gestopt. Daarom is het essentieel dat u altijd goed op het rijtraject van de auto blijft letten en proactief anticipeert op obstakels die de auto mogelijk niet kan detecteren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Wees uiterst voorzichtig bij gebruik van Smart Summon in omgevingen waar onvoorspelbare bewegingen van obstakels mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan omgevingen waar personen (onder wie kinderen) of dieren aanwezig zijn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon stopt mogelijk niet voor alle objecten (met name zeer lage objecten zoals sommige stoepranden of zeer hoge objecten zoals een kast) en reageert mogelijk niet op al het tegemoetkomende of kruisende verkeer. Blijf opletten en zorg dat u de Model 3 op elk moment kunt stoppen door de knop in de mobiele app los te laten.

Stand-bymodus

Op de Model 3 gereed te houden voor Summon en de opstarttijd van het systeem te verkorten, kunt u de stand-bymodus inschakelen. Tik op Bediening > Autopilot > Stand-bymodus. Als de stand-bymodus is ingeschakeld, kunt u energie van de batterij besparen door deze modus uit te schakelen op de volgende locaties:

 • Exclusief Thuis - De stand-bymodus wordt uitgeschakeld op de locatie die u als Thuis hebt ingesteld in uw favorietenlijst.
 • Exclusief Werk - De stand-bymodus wordt uitgeschakeld op de locatie die u als Werk hebt ingesteld in uw favorietenlijst.
 • Exclusief Favorieten - De stand-bymodus wordt uitgeschakeld op elke locatie in uw favorietenlijst.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om energie te besparen, verlaat Smart Summon automatisch de stand-bymodus van middernacht tot 6:00 uur. Tijdens deze uren treedt een vertraging op zodra Smart Summon opstart.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Zolang de stand-bymodus actief is wordt er mogelijk meer batterijstroom verbruikt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Zie Thuis, Werk en Favoriete bestemmingen voor informatie over hoe u een locatie kunt installen als Thuis, Werk of Favorieten.

Stoppen of Smart Summon annuleren

Smart Summon stopt de Model 3 wanneer u de knop in de mobiele app loslaat. U kunt een sessie van Smart Summon hervatten door opnieuw op de knop Kom naar mij of Ga naar doel te drukken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd er altijd rekening mee dat u de Model 3 moet stoppen als dat noodzakelijk is. Afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding tussen de telefoon en de Model 3, kan er enige vertraging zitten tussen het moment waarop u de knop loslaat en het stoppen van de auto.

Smart Summon wordt geannuleerd en moet opnieuw worden gestart als:

 • Een portiergreep wordt bediend of een portier wordt geopend.
 • U de stuurwiel, het rempedaal of het gaspedaal bedient, of schakelt.
 • Model 3 wordt geblokkeerd door een obstakel.
 • Smart Summon heeft de Model 3 met de maximale afstand verplaatst. Om de auto verder te laten rijden dan deze afstand, moet u de Model 3 in de vooruit- of achteruitversnelling zetten en vervolgens opnieuw een sessie van Smart Summon starten.
 • Uw telefoon naar de slaapstand schakelt of geen verbinding meer heeft met de Model 3.