Remmen en stoppen

Remsystemen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Correct werkende remsystemen zijn essentieel om de veiligheid te kunnen garanderen. Als u een probleem ondervindt met het rempedaal, remklauwen of enig ander onderdeel van een Model 3 remsysteem, neem dan onmiddellijk contact op met Tesla.

Model 3 is uitgerust met ABS, een systeem dat voorkomt dat de wielen bij een eventuele noodstop blokkeren. Hierdoor blijft de auto in de meeste omstandigheden bestuurbaar.

Bij een noodstop controleert het ABS voortdurend de draaisnelheid van de wielen en regelt het systeem de remdruk naar elk wiel aan de hand van de grip.

Het aanpassen van de remdruk zorgt voor een pulserende beweging van het rempedaal. Dit is een normaal verschijnsel en geeft aan dat het ABS actief is. Houd het rempedaal stevig ingetrapt als u deze pulserende beweging voelt.

Verenigde Staten: Het oranje woord ABS
Het oranje ABS-controlelampje knippert op het touchscreen wanneer u de Model 3 voor het eerst start. Als het lampje op enig ander moment gaat branden, is er een storing geconstateerd en werkt het ABS niet. Neem contact op met Tesla. Het remsysteem blijft normaal functioneren en wordt niet beïnvloed door het uitvallen van het ABS. De remweg kan echter langer worden. Rijd voorzichtig en voorkom stevig remmen.
Canada: Het woord ABS in een oranjekleurige cirkel
Het oranje ABS-controlelampje knippert op het touchscreen wanneer u de Model 3 voor het eerst start. Als het lampje op enig ander moment gaat branden, is er een storing geconstateerd en werkt het ABS niet. Neem contact op met Tesla. Het remsysteem blijft normaal functioneren en wordt niet beïnvloed door het uitvallen van het ABS. De remweg kan echter langer worden. Rijd voorzichtig en voorkom stevig remmen.
Verenigde Staten: Het rode woord BRAKE
Als op het touchscreen dit rode controlelampje voor de remmen lang wordt weergegeven wanneer u de Model 3 voor het eerst start, is er een defect aan het remsysteem vastgesteld of is het remvloeistofniveau te laag. Neem onmiddellijk contact op met Tesla. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is.
Canada: Rood uitroepteken binnen een rode cirkel met het woord “BRAKE” (remmen) eronder
Als op het touchscreen dit rode controlelampje voor de remmen lang wordt weergegeven wanneer u de Model 3 voor het eerst start, is er een defect aan het remsysteem vastgesteld of is het remvloeistofniveau te laag. Neem onmiddellijk contact op met Tesla. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is.
Verenigde Staten: Het oranje woord BRAKE
Op het touchscreen wordt een oranje remindicator weergegeven, als een storing van de rembekrachtiging is gedetecteerd. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zal actief zijn (zie Hydraulische bekrachtigingscompensatie).
Canada: Oranje uitroepteken binnen een oranje cirkel met het woord “BRAKE” (remmen) eronder
Op het touchscreen wordt een oranje remindicator weergegeven, als een storing van de rembekrachtiging is gedetecteerd. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zal actief zijn (zie Hydraulische bekrachtigingscompensatie).

Noodstop

Trap bij een noodstop zo hard mogelijk op het rempedaal en houd het pedaal ingetrapt, zelfs op oppervlakken met weinig grip. Het ABS past de remdruk van elk wiel aan afhankelijk van de grip die het wiel heeft. Zo wordt voorkomen dat de wielen blokkeren en kunt u op een zo veilig mogelijke manier stoppen.

Als het voertuig op een alternatieve manier tot stilstand moet worden gebracht, houd dan de knop Parkeren op de rijmodusstrook op het touchscreen ingedrukt om te remmen en aandrijfkoppel weg te nemen terwijl de knop is ingedrukt. Veeg van de rand van het touchscreen naar de passagier om de rijmodusstrook weer te geven.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Nooit pompend remmen. Dit verstoort de goede werking van het ABS en verlengt de remweg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd altijd voldoende afstand tot uw voorganger en wees bij gevaarlijke omstandigheden extra voorzichtig. Alhoewel het ABS de remweg kan verkorten, kan het de wetten van de natuur niet overtreden. Het voorkomt ook geen aquaplaning (een laagje water verhindert het contact tussen de band en het wegdek).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Automatic Emergency Braking (zie Collision Avoidance Assist) kan ingrijpen om automatisch te remmen in situaties waarbij een botsing onvermijdelijk wordt geacht. Automatic Emergency Braking is niet ontwikkeld om een botsing te voorkomen. Het kan ten hoogste de gevolgen van een frontale botsing minimaliseren door te proberen uw rijsnelheid te verlagen. Als u volledig vertrouwt op Automatic Emergency Braking om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als de remmen niet goed werken in een noodgeval, houd dan de knop Park op de hemelconsole of het touchscreen ingedrukt om de Model 3 tot stilstand te brengen. Gebruik deze methode uitsluitend wanneer deze absoluut noodzakelijk is om de auto te stoppen.

Dynamische remlichten (indien aanwezig)

Als u bij een rijsnelheid hoger dan 30 mph (50 km/h) krachtig remt (of als Automatic Emergency Braking wordt geactiveerd), gaan de remlichten nu snel knipperen om andere weggebruikers ervoor te waarschuwen dat de Model 3 snel vertraagt. Als de Model 3 volledig stilstaat, knipperen de alarmknipperlichten. Dit knipperen gaat door totdat u het gaspedaal intrapt of ze uitschakelt met de gevarenlichtknop (zie Alarmknipperlichten).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u een aanhanger trekt (indien van toepassing), zullen ook de remlichten van de aanhanger werken zoals hierboven beschreven, zelfs wanneer de aanhanger niet is voorzien van een afzonderlijk remsysteem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vergroot altijd uw volgafstand wanneer u een aanhanger trekt (indien van toepassing). Abrupt hard remmen kan slippen of scharen van de combinatie tot gevolg hebben, waardoor u de beheersing over de combinatie verliest.

Remdroogfunctie

Om te zorgen voor een goede remrespons bij koud en nat weer, is de Model 3 uitgerust met de remdroogfunctie. Wanneer koud en nat weer wordt geconstateerd, oefent deze functie een niet-waarneembare remkracht uit om water van het oppervlak van de remschijven te verwijderen.

Hydraulische fadingcompensatie

Model 3 is uitgerust met hydraulische fadingcompensatie. Deze functie bewaakt de remdruk van het remsysteem en de activiteit van het ABS-systeem op verminderde remprestaties. Als verminderde remprestaties worden gedetecteerd (bijvoorbeeld als gevolg remfading of koude of natte omstandigheden), hoort u mogelijk een geluid, voelt u dat het rempedaal onder uw voet omlaag wordt getrokken en merkt u dat de remkracht van de auto aanzienlijk toeneemt. Rem zoals u normaal gesproken zou doen en blijf het rempedaal intrappen zonder het pedaal op te laten komen of te "pompen" met het pedaal.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als de remmen niet goed werken in een noodgeval, houd dan de knop Park op de hemelconsole of het touchscreen ingedrukt om de Model 3 tot stilstand te brengen. Gebruik deze methode uitsluitend wanneer deze absoluut noodzakelijk is om de auto te stoppen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd altijd voldoende afstand tot uw voorligger en wees bij gevaarlijke omstandigheden extra voorzichtig. Remdroogfunctie en hydraulische fadingcompensatie is geen vervanging van het adequaat bedienen van de remmen.

Hydraulische bekrachtigingscompensatie

Model 3 is uitgerust met een rembekrachtiging dat de remmen activeert wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zorgt voor mechanische assistentie als de rembekrachtiging uitvalt. Als een storing van de rembekrachtiging wordt gedetecteerd, voelt het rempedaal stijver om in te trappen en hoort u mogelijk een geluid wanneer u het rempedaal intrapt. Om Model 3te remmen, trapt u het rempedaal stevig in zonder het pedaal op te laten komen of te pompen met het pedaal. Rij voorzichtig en blijf op een veilige afstand van andere weggebruikers; de respons van het rempedaal en de remprestaties zijn mogelijk verslechterd.

Regeneratief remmen

Elke keer dat u tijdens het rijden in de Model 3 de voet van het gaspedaal neemt, verliest de auto door regeneratief remmen snelheid terwijl de daarbij opgewekte energie wordt gebruikt om de batterij op te laden. Door goed te anticiperen en tijdig gas terug te nemen, kunt u de voordelen van regeneratief remmen optimaal benutten en de actieradius vergroten.

De mate waarin de auto snelheid mindert bij regeneratief remmen kan afhankelijk van de actuele status van de batterij variëren. Regeneratief remmen kan bijvoorbeeld worden beperkt als de batterij koud is of al volledig is opgeladen.

Om in de dezelfde mate af te remmen wanneer u het gaspedaal loslaat, ongeacht de status van de batterij, kunt het normale remsysteem laten werken op momenten waarop regeneratief remmen beperkt is. Tik op Bediening > Dynamiek > Remmen als regeneratief remmen beperkt is.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Remmen als regeneratief remmen beperkt is werkt mogelijk niet als de remmen extreem heet zijn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Remmen als regeneratief remmen beperkt is actief is, kan het rempedaal bewegen tijdens het remmen en kan het pedaal stugger aanvoelen tijdens het intrappen. Dit is normaal en heeft geen effect op uw vermogen om de Model 3 af te remmen.

De energiemeter (een dunne lijn in het statusgedeelte van het touchscreen) geeft in real-time het energieverbruik weer:

  1. Geeft de energie aan die wordt teruggewonnen door regeneratief remmen of afremmen. Energie die wordt teruggeleverd aan de batterij wordt groen weergegeven, terwijl energie die wordt gebruikt door het normale remsysteem grijs wordt weergegeven.
  2. Geeft de energie aan die door de batterij wordt geleverd, bijvoorbeeld tijdens acceleratie. Als u het gaspedaal intrapt, wordt de bovenste helft van de energiemeter gevuld met zwart (of wit wanneer het scherm donker is).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als winterbanden met een agressieve samenstelling en profiel zijn gemonteerd, kan het regeneratieve remvermogen tijdelijk afnemen. Uw auto is echter zo ontworpen, dat deze zichzelf continu opnieuw kalibreert en na een bandenwissel zal de auto steeds meer het regeneratieve remvermogen herstellen na enkele acceleraties in een rechte lijn. Voor de meeste bestuurders gebeurt dit na een korte tijd normaal rijden, maar bestuurders die normaliter licht optrekken, zullen iets sneller moeten accelereren wanneer de herkalibratie wordt uitgevoerd. Tik op Service > Wielen en banden > Banden om winterbanden te selecteren en dit proces te versnellen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 door het regeneratief remmen sterk afremt (bijvoorbeeld als uw voet volledig van het gaspedaal is genomen bij hoge snelheden), gaan de remlichten branden om het achteropkomende verkeer te waarschuwen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Omdat de Model 3 gebruikmaakt van regeneratief remmen, worden de remblokken minder vaak gebruikt dan in conventionele remsystemen. Om te voorkomen dat roest en corrosie zich ophoopt, raadt Tesla aan regelmatig het rempedaal in te trappen om de mechanische remmen te activeren en de remblokken en -schijven te drogen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij sneeuw of ijs ervaart de Model 3 mogelijk verlies van grip tijdens regeneratief remmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit op dat uw auto altijd vanzelf adequaat afremt of stopt. Er zijn veel factoren die de remweg kunnen vergroten, zoals afdalingen en verminderd of beperkt regeneratief remmen. Zorg ervoor dat u altijd klaar bent om het rempedaal te gebruiken om adequaat te remmen of te stoppen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Trap het rempedaal in wanneer de Model 3 gaat rijden wanneer dat niet veilig is. Het is uw verantwoordelijkheid om alert te blijven en de auto te allen tijde onder controle te hebben. Als u dit niet doet, kan dit ongevallen met ernstige schade, letsel of de dood tot gevolg hebben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw voor uw veiligheid en die van uw auto niet alleen op regeneratief remmen. Het remgedrag en de remweg van de Model 3 worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het rijden met zware last, op een steile helling of op een nat of bevroren wegdek. Blijf alert tijdens het rijden en zorg ervoor dat u het rempedaal kunt bedienen om te stoppen zoals de verkeerssituatie en wegomstandigheden dat vereisen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Forward Collision Warning en Automatic Emergency Braking zijn niet actief bij zeer lage rijsnelheden (zie Collision Avoidance Assist). Vertrouw er niet op dat deze functies u waarschuwen of een botsing voorkomen of de impact ervan verminderen.

Parkeerrem

Om de parkeerrem in te schakelen, tikt u op Bediening > Veiligheid > Parkeerrem. Volg de aanwijzingen op het scherm.

U kunt de parkeerrem handmatig vrijgeven via het touchscreen (de Model 3 wordt tegelijkertijd in stand N (Neutraal) gezet):

  1. Tik op Bediening > Veiligheid.
  2. Trap het rempedaal in en tik dan op Parkeerrem. Als de Model 3 eerder in stand P (Parkeren) stond, wordt deze nu automatisch in stand N (Neutraal) gezet.
Verenigde Staten: Het rode woord PARK
Als u handmatig de parkeerrem inschakelt met het touchscreen, gaan de rode controlelampjes voor de parkeerrem branden op het touchscreen.
Canada: Een rode P binnen een rode cirkel met het woord “PARK” (parkeren) eronder
Als u handmatig de parkeerrem inschakelt met het touchscreen, gaan de rode controlelampjes voor de parkeerrem branden op het touchscreen.
Verenigde Staten: Het oranje woord PARK
Als er een elektrisch probleem is met de parkeerrem, gaat het oranje controlelampje van de parkeerrem branden en verschijnt er op het touchscreen een foutmelding.
Canada: Een oranje P in een oranjekleurige cirkel
Als er een elektrisch probleem is met de parkeerrem, gaat het oranje controlelampje van de parkeerrem branden en verschijnt er op het touchscreen een foutmelding.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De parkeerrem werkt alleen op de achterwielen en is onafhankelijk van het remsysteem dat met het rempedaal wordt bediend.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
In het onwaarschijnlijke geval dat de Model 3 geen elektrische voeding meer heeft, hebt u geen toegang tot het touchscreen en kunt u daardoor de parkeerrem niet uitschakelen zonder eerst te starten met startkabels (zie Starten met startkabels).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij sneeuw en ijs hebben de achterwielen mogelijk onvoldoende grip om te voorkomen dat de Model 3 een helling afglijdt, vooral wanneer geen winterbanden worden gebruikt. Parkeer niet op hellingen bij sneeuw of ijs. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Uw Model 3 geeft mogelijk een waarschuwing weer wanneer de weg te steil is om veilig te kunnen parkeren of wanneer de parkeerrem niet goed is ingeschakeld. Deze waarschuwingen dienen slechts als richtlijn en vervangen niet de beoordeling van veilige parkeeromstandigheden door de bestuurder, zoals specifieke verkeers- en weersomstandigheden. Vertrouw niet alleen op deze waarschuwingen om te bepalen of het veilig is om op een bepaalde plaats te parkeren. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren.

Remblokslijtage

Model 3 remblokken zijn voorzien van slijtage-indicatoren. Als het remblok is versleten, raakt een dunne metalen strip in het remblok de remschijf en gaat het daardoor hard piepen. Dit geluid geeft aan dat de remblokken versleten zijn en vervangen moeten worden. Neem contact op met Tesla Service om de remblokken te laten vervangen.

De remmen moeten regelmatig gecontroleerd worden waarbij de wielen gedemonteerd moeten worden. Kijk voor technische gegevens en de minimumdikte van remschijven en -blokken op Subsystemen. Daarnaast raadt Tesla aan de remklauwen jaarlijks of telkens na 12.500 mijl (20,000 km) te reinigen in een omgeving waar in de wintermaanden wordt gestrooid.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als u versleten remblokken niet op tijd laat vervangen, wordt het remsysteem beschadigd en bestaat de kans op gevaar tijdens het remmen.