Summon

Deze functie kan tijdelijk beperkt of inactief zijn totdat deze wordt ingeschakeld met een toekomstige software-update voor voertuigen die zijn geproduceerd vanaf ongeveer september 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Summon mogelijk niet aanwezig op uw auto of werkt de functie mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven.

Met Summon kunt u de Model 3 automatisch laten parkeren en laten voorrijden wanneer u zich buiten de auto bevindt. Summon laat de Model 3 maximaal 39 feet (12 meter) vooruit en achteruit in of uit een parkeerplaats rijden.

Om de Model 3 een langere afstand te laten rijden en om objecten heen te laten sturen, kunt u Smart Summon (indien aanwezig) en uw mobiele telefoon gebruiken. Met Smart Summon kan de auto u zoeken (of kunt u de auto naar een andere locatie naar keuze sturen). Zie Smart Summon.

Voor Summon is het vereist dat de Model 3 een geldige sleutel in de directe nabijheid kan detecteren.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Summon is uitsluitend bedoeld voor gebruik op parkeerplaatsen en opritten op eigen terrein, waar de omgeving vertrouwd en voorspelbaar is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Summon is een bètafunctie. U moet voortdurend op de auto en de omgeving blijven letten en altijd gereed zijn om onmiddellijk in te grijpen. De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilig en verantwoord gebruik van Summon, in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel. Voor meer informatie over de beperkingen van Summon en omstandigheden die het gebruik ervan kunnen beïnvloeden: zie Waarschuwingen en beperkingen.

Voordat u Summon gebruikt

Voordat u Summon kunt gebruiken, dient u het in te schakelen op het touchscreen en de werking ervan naar wens in te stellen. Tik op Bediening > Autopilot > Summon aanpassen en configureer de volgende instellingen naar wens:

 • Bumperafstand: Stel de afstand tot een gedetecteerd object in waarbij u Summon wilt laten stoppen (bijvoorbeeld om Summon de auto op slechts enkele centimeters afstand van een garagemuur te laten stoppen). Deze afstand geldt alleen voor objecten die Summon direct vóór de Model 3 detecteert bij vooruitrijden of direct achter de Model 3 bij achteruitrijden.
 • Summon-afstand: Een maximale afstand instellen die Model 3 kan rijden bij het rijden in of uit een parkeerplaats.
 • Zij-afstand: Kies een optie om aan te geven hoeveel zijafstand u wilt toestaan. Krap laat de Model 3 zeer krappe parkeerplekken inrijden en verlaten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Parkeren in een krappe ruimte beperkt de mogelijkheid van de camera's en sensoren (indien aanwezig) om nauwkeurig de locatie van obstakels te detecteren, wat het risico van beschadiging van de Model 3 en/of omliggende objecten vergroot.
 • Ingedrukt houden vereist: Standaard is voor Summon vereist dat u een knop in de mobiele app ingedrukt houdt om de Model 3 tijdens de parkeerprocedure te verplaatsen. Als Ingedrukt houden vereist is ingesteld op Nee, kunt u de knop indrukken en weer loslaten; u hoeft de knop niet ingedrukt te houden om de auto te laten rijden.
 • Auto Homelink gebruiken (indien aanwezig): Stel deze instelling in op AAN als u HomeLink wil activeren om een geprogrammeerd HomeLink-systeem (bijvoorbeeld een hek of garagedeur) te openen/sluiten tijdens het parkeren met behulp van Summon. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch geopend en gesloten wanneer de Model 3 tijdens een sessie van Summon naar binnen of naar buiten rijdt. Bij een sessie van Smart Summon (indien aanwezig), wordt het systeem automatisch geopend als Smart Summon aan het begin van de sessie detecteert dat de Model 3 in een garage is geparkeerd.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Controleer altijd of de Model 3 zich volledig in of buiten de garage bevindt voordat HomeLink de garagedeur sluit. Summon en Smart Summon (indien aanwezig) kan niet detecteren of een deur boven de auto wordt gesloten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het HomeLink-systeem automatisch geopend en gesloten bij gebruik van Summon en automatisch geopend wanneer dat nodig is bij gebruik van gebruik van Smart Summon (indien aanwezig). Om HomeLink in andere situaties automatisch te laten werken (bijvoorbeeld tijdens normaal rijden), moet u de hoofdinstellingen van het HomeLink-systeem wijzigen door te tikken op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening (zie Slimme garage).

De bovenstaande instellingen , met uitzondering van HomeLink, zijn alleen van toepassing op Summon; niet op Smart Summon (indien aanwezig) (zie Vóór gebruik van Smart Summon). U kunt de bumperafstand en zij-afstand van Smart Summon niet wijzigen. En bij gebruik van Smart Summon moet u altijd de knop op de mobiele app ingedrukt houden om de Model 3 te laten rijden. Smart Summon werkt bovendien alleen met de mobiele app. Alle instellingen worden bewaard tot u deze handmatig wijzigt.

Gebruik van Summon om uw auto te parkeren en voor te laten rijden

Volg deze stappen om uw Model 3 te parkeren met Summon:

 • Plaats de Model 3 binnen 39 feet (12 meter) van de parkeerplaats zodat de Model 3 in een rechte lijn van of naar de plaats kan rijden in de stand D of R.
 • Start de parkeermanoeuvre van buiten de auto door te tikken op Summon op de mobiele app en vervolgens de knop Vooruit of Achteruit ingedrukt te houden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Indien Ingedrukt houden vereist is ingesteld op Nee, hoeft u de knop niet ingedrukt te houden; eenmaal kort indrukken is voldoende.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U kunt de parkeermanoeuvre ook van binnenuit in de auto starten (zie Summon starten voordat u uitstapt).

Summon schakelt de Model 3 in de stand vooruit of achteruit (gebaseerd op de richting die u hebt opgegeven) en rijdt de parkeerplek in of uit. Als het parkeren is voltooid of wanneer een obstakel is gedetecteerd, schakelt Summon de Model 3 naar de stand P. Summon schakelt de Model 3 naar de stand Park wanneer:

 • Model 3 een obstakel op het rijtraject detecteert (binnen de instelling van Bumperafstand die u hebt opgegeven).
 • Summon de Model 3 over de maximale afstand van 39 feet (12 meter) heeft verplaatst.
 • U de knop Vooruit of Achteruit loslaat (wanneer Ingedrukt houden vereist is ingeschakeld).
 • U op een willekeurige knop drukt om Summon te stoppen.

Als u Summon gebruikt om de Model 3 te parkeren, kunt u vervolgens Summon gebruiken om de Model 3 terug te laten rijden naar zijn oorspronkelijke plaats (aangenomen dat de Model 3 in de stand P (Parkeren) is blijven staan) of de maximale Summon-afstand die u hebt ingesteld (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Geef de tegenovergestelde richting aan in de mobiele app en Summon verplaatst de Model 3 over het oorspronkelijke traject, onder voorwaarde dat er geen nieuwe obstakels zijn. Als een obstakel wordt gedetecteerd, probeert de Model 3 het obstakel te vermijden en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke traject te blijven (Summon stuurt niet om obstakels heen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u Summon gebruikt om de Model 3 meerdere keren in dezelfde richting te laten rijden (zonder de het maximum van 39 feet (12 meter) te overschrijden), annuleert u Summon en start u de parkeerprocedure opnieuw met dezelfde richting.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel Summon de Model 3 een korte afstand in lengterichting kan verplaatsen om een obstakel te vermijden, probeert het niet om een obstakel te sturen om de Model 3 terug te brengen naar het oorspronkelijke rijtraject. Alleen Smart Summon (indien aanwezig) kan de Model 3 om objecten sturen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor Summon moet de Model 3 een geauthenticeerde telefoon in de buurt kunnen detecteren (alleen Canada).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 kan geen obstakels detecteren die lager zijn dan de bumper, erg smal zijn of aan het plafond hangen (bijvoorbeeld fietsen). Daarnaast kunnen uiteenlopende onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat Summon niet in staat is om naar behoren in en uit te parkeren, waardoor de functie de Model 3 mogelijk niet juist verplaatst. Daarom moet u voortdurend letten op de beweging van de auto en de omgeving in de gaten houden, en op elk moment kunnen ingrijpen door de Model 3 tot stilstand te brengen.

Summon starten voordat u uitstapt

Een parkeerprocedure van Summon starten voordat u uit de Model 3 stapt:

 1. Zorg ervoor dat op het touchscreen Continu indrukken vereist is uitgeschakeld (tik op Bediening > Autopilot > Summon aanpassen > Continu indrukken vereist).
 2. Sluit alle portieren en bagageruimten.
 3. Terwijl de Model 3 is ingeschakeld en zich in de parkeerstand bevindt, drukt u twee keer op de scrolltoets aan de rechterzijde van stuurwiel. Op het touchscreen wordt een pop-upscherm weergegeven.
 4. Kies de rijrichting op het touchscreen.
 5. Verlaat de Model 3 en sluit het bestuurdersportier.

Summon laat de Model 3 nu rijden in de richting die u op het touchscreen hebt opgegeven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om de parkeermanoeuvre te annuleren voordat u de auto verlaat, tikt u op Annuleren in het pop-upscherm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u geen rijrichting kiest op het touchscreen, start Summon geen parkeermanoeuvre wanneer u uitstapt.

Stoppen of Summon annuleren

U kunt de Model 3 op ieder moment stoppen wanneer Summon actief is, met behulp van de mobiele app. Summon wordt ook geannuleerd wanneer:

 • Een portiergreep wordt bediend of een portier wordt geopend.
 • U de stuurwiel, het rempedaal of het gaspedaal bedient, of schakelt.
 • Model 3 detecteert een obstakel.
 • Summon de Model 3 de maximale afstand van ca. 39 feet (12 meter) heeft verplaatst.
 • Uw telefoon naar de slaapstand schakelt of geen verbinding meer heeft met de Model 3.