Summon

Ta funkcja może być tymczasowo ograniczona lub nieaktywna do czasu jej włączenia za pomocą przyszłej aktualizacji oprogramowania dla pojazdów wyprodukowanych od września 2023 roku (data przybliżona).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w funkcję Summon lub funkcja może nie działać dokładnie tak, jak opisano.

Funkcja Summon pozwala automatycznie parkować i wyprowadzać z parkingu pojazd Model 3, podczas gdy kierowca znajduje się poza nim. Funkcja Summon może przemieszczać pojazd Model 3 do przodu lub do tyłu o maksymalnie 12 metrów w celu zaparkowania lub wyjechania z miejsca parkingowego.

Aby przemieścić Model 3 na większą odległość, omijając obiekty, możesz użyć funkcji Smart Summon (jeśli w wyposażeniu) i telefonu komórkowego Dzięki funkcji Smart Summon pojazd może odnaleźć użytkownika lub samodzielnie przejechać we wskazane miejsce. Patrz Smart Summon.

Funkcja Summon wymaga, by pojazd Model 3 wykrywał w pobliżu działający kluczyk.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Summon została przewidziana do użycia wyłącznie na parkingach i prywatnych podjazdach, gdzie otoczenie jest znane i przewidywalne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Summon jest w wersji BETA. W tracie jej działania należy cały czas obserwować pojazd i jego otoczenie oraz być gotowym do natychmiastowej interwencji. Za bezpieczne, odpowiedzialne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie funkcji Summon odpowiada kierowca. Aby poznać więcej informacji o ograniczeniach funkcji Summon oraz warunkach, które mogą zakłócać jej działanie, patrz Ostrzeżenia i ograniczenia.

Przed użyciem funkcji Summon

Przed użyciem funkcji Summon należy ją włączyć i dostosować jej ustawienia za pomocą ekranu dotykowego. Dotknij pozycji Sterowanie > Autopilot > Dostosuj Summon i dopasuj poniższe ustawienia do Twoich preferencji:

 • Prześwit zderzaka: Pozwala ustawić odległość od wykrytych przeszkód, jaką ma zachowywać funkcja Summon (dzięki temu pojazd może na przykład zatrzymać się zaledwie kilka centymetrów od ściany garażu). Należy pamiętać, że ustawienie dotyczy tylko obiektów, które funkcja Summon wykrywa bezpośrednio przed pojazdem Model 3 przy jeździe do przodu lub bezpośrednio za pojazdem Model 3 podczas cofania.
 • Dystans summon: Opcja pozwala ustawić maksymalną odległość, jaką pojazd Model 3 może przejechać przy wjeżdżaniu na miejsce parkingowe i wyjeżdżaniu z niego.
 • Prześwit boczny: Opcja pozwala ustawić wielkość odstępu po bokach pojazdu. Ustawienie Ciasno umożliwia pojazdowi Model 3 korzystanie z bardzo wąskich miejsc parkingowych.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Parkowanie w wąskiej przestrzeni ogranicza skuteczność wykrywania przez kamery i czujniki (jeśli w wyposażeniu) odległości od przeszkód, co zwiększa ryzyko uszkodzenia pojazdu Model 3 i/lub obiektów wokół niego.
 • Automatyczny HomeLink (jeśli funkcja jest dostępna): Ustawienie WŁ. pozwala aktywować funkcję HomeLink i w trakcie parkowania z użyciem funkcji Summon otwierać/zamykać za jej pomocą zaprogramowane urządzenia HomeLink (na przykład bramę wjazdową lub garażową). Po włączeniu tej opcji urządzenie będzie się otwierać i zamykać automatycznie, gdy pojazd Model 3 rozpocznie lub zakończy cykl działania funkcji Summon. Podczas sesji Smart Summon (jeśli w wyposażeniu), urządzenie automatycznie się otwiera, gdy na początku sesji Smart Summon wykryje, że Model 3 jest zaparkowany w garażu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Zanim funkcja HomeLink zamknie bramę garażową, należy się upewnić, że pojazd Model 3 znalazł się całkowicie w garażu lub poza nim. Funkcja Summon ani Smart Summon (jeśli na wyposażeniu) nie jest w stanie wykryć miejsca, w którym zamkną się opuszczane drzwi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli funkcja jest włączona, urządzenie HomeLink automatycznie otwiera się i zamyka podczas używania Summon i automatycznie otwiera się w razie potrzeby podczas korzystania ze Smart Summon (jeśli w wyposażeniu). Aby możliwe było automatyczne użycie urządzeń HomeLink także w innych sytuacjach (np. podczas normalnej jazdy), konieczna jest odpowiednia modyfikacja głównych ustawień urządzenia HomeLink. Są one dostępne po naciśnięciu ikony HomeLink u góry ekranu Sterowanie (patrz Inteligentny garaż).

Powyższe ustawienia, z wyjątkiem HomeLink, dotyczą tylko funkcji Summon – nie Smart Summon (jeśli w wyposażeniu) (patrz Przed użyciem funkcji Smart Summon) Zmiana takich ustawień funkcji Smart Summon, jak odstęp, odstęp od zderzaka czy wolne miejsce z boku nie jest możliwa. Ponadto funkcja Smart Summon wymaga, by w trakcie poruszania się pojazdu Model 3 był stale naciśnięty przycisk w aplikacji mobilnej. Funkcja Smart Summon współpracuje wyłącznie z aplikacją mobilną. Wszystkie ustawienia są zachowywane do momentu, dopóki użytkownik nie zmieni ich ręcznie.

Parkowanie i wyprowadzanie z parkingu za pomocą funkcji Summon

Aby zaparkować pojazd Model 3 za pomocą funkcji Summon, wykonaj poniższe czynności:

 • Ustaw pojazd Model 3 w odległości nie większej niż 12 metrów od miejsca parkingowego tak, aby tor jazdy do przodu lub do tyłu pojazdu Model 3 przebiegał po linii prostej.
 • Znajdując się poza pojazdem, rozpocznij manewr poprzez wybranie opcji Summon w aplikacji mobilnej i przytrzymanie przycisku Przód lub Tył.

W zależności od wybranego kierunku funkcja Summon włączy bieg jazdy do przodu lub bieg wsteczny i pojazd Model 3 wjedzie na miejsce parkingowe lub wyjedzie z niego. Po zakończeniu parkowania oraz po wykryciu przez pojazd Model 3 przeszkody funkcja Summon włącza położenie postojowe. Funkcja Summon włącza w pojeździe Model 3 położenie postojowe, gdy:

 • Model 3 wykryje przeszkodę na torze jazdy (z uwzględnieniem wybranego wcześniej ustawienia Prześwit zderzaka);
 • funkcja Summon sterowała jazdą pojazdu Model 3 na maksymalnym dystansie 12 metrów;
 • użytkownik puści przycisk Przód lub Tył ;
 • użytkownik naciśnie dowolny przycisk, aby ręcznie zatrzymać działanie funkcji Summon.

Jeśli pojazd Model 3 został zaparkowany z użyciem funkcji Summon, pojazd Model 3 można następnie przestawić z powrotem w miejsce początkowe z użyciem funkcji Summon (pod warunkiem, że w pojeździe Model 3 pozostało włączone ustawienie postojowe), chyba że miejsce to znajduje się poza limitem ustawionym w opcji Dystans summon (wówczas pojazd zatrzyma się po osiągnięciu maksymalnego dystansu). Wystarczy wskazać przeciwny kierunek w aplikacji mobilnej, a funkcja Summon poprowadzi pojazd Model 3 wzdłuż pierwotnej trasy, pod warunkiem, że nie znalazły się na niej żadne przeszkody. W przypadku wykrycia przeszkody pojazd Model 3 spróbuje ją ominąć, pozostając jednocześnie bardzo blisko swojej pierwotnej trasy (funkcja Summon nie potrafi objechać przeszkody).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby funkcja Summon sterowała jazdą pojazdu Model 3 w tym samym kierunku wiele razy, (bez przekraczania limitu 12 metrów), anuluj jej działanie, a następnie uruchom od nowa proces parkowania, wskazując ten sam kierunek.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Summon może nieznacznie przekierować pojazd Model 3 w bok, aby uniknąć przeszkody, jednak nie podejmie próby jej objechania i ponownego skierowania pojazdu Model 3 na pierwotny tor jazdy. Tylko funkcja Smart Summon (jeśli na wyposażeniu) pozwala pojazdowi Model 3 omijać obiekty.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Summon wymaga, by pojazd Model 3 wykrywał w pobliżu uwierzytelniony telefon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Model 3 nie potrafi wykryć przeszkód, które znajdują się poniżej poziomu zderzaka, są bardzo wąskie lub zwisają ze stropu (np. rowery). Istnieje ponadto szereg trudnych do przewidzenia okoliczności, które mogą zakłócić prawidłowe działanie funkcji Summon i w rezultacie spowodować, że nie przestawi ona prawidłowo pojazdu Model 3 na parkingu. Dlatego należy cały czas obserwować ruch pojazdu Model 3 i jego otoczenie oraz być gotowym do natychmiastowego przerwania jazdy.

Zatrzymanie pojazdu lub anulowanie funkcji Summon

Pojazd Model 3 można zatrzymać w dowolnej chwili, gdy funkcja Summon jest aktywna, używając aplikacji mobilnej. Działanie funkcji Summon zostanie także przerwane, jeśli:

 • ktoś użyje klamki lub zostaną otwarte drzwi;
 • użytkownik użyje kierownica, pedału hamulca, pedału przyspieszenia lub zmieni bieg;
 • Model 3 wykryje przeszkodę.
 • Funkcja Summon sterowała jazdą pojazdu Model 3 na maksymalnym dystansie około 12 metrów;
 • Telefon użytkownika przeszedł w tryb uśpienia albo utracił połączenie z pojazdem Model 3.