Asystent parkowania

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od rynku, konfiguracji i wyposażenia pojazdu oraz wersji oprogramowania posiadany pojazd może nie być wyposażony w funkcję Asystent parkowania.

Asystent parkowania ułatwia parkowanie pojazdu Model 3 równoległe i prostopadłe na drogach publicznych.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Upewnij się, że wszystkie kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) są czyste. Zabrudzone kamery i czujniki, a także warunki środowiskowe, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sprawność działania funkcji Asystent parkowania zależy od skuteczności wykrywania przez kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) odległości od krawężników i innych obiektów oraz pojazdów.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie używaj Asystenta parkowania po przymocowaniu dowolnego obiektu, na przykład zaczepu kulowego, uchwytu na rower lub przyczepy, do zaczepu holowniczego. Asystent parkowania może nie zatrzymać pojazdu przy obecności zaczepów podczas parkowania pomiędzy innymi samochodami lub przed nimi.

Parametry

Asystent parkowania wykrywa potencjalne miejsca parkingowe w oparciu o następujące parametry:

Parkowanie prostopadłe
 • Prędkość jazdy musi być niższa od 13 km/h. Jeżeli prędkość jazdy jest zbyt wysoka, Asystent parkowania może być niezdolny do prawidłowego wykrycia żądanego miejsca parkingowego.
 • Miejsce parkingowe musi mieć szerokość wynoszącą co najmniej 2,2 metra.
 • W miejscu parkingowym muszą znajdować się co najmniej trzy widoczne linie wyznaczające przestrzeń do zaparkowania, np. linie parkingowe, oznaczenia drogowe i wyraźne krawężniki. Przykładowo, Asystent parkowania może nie działać w garażu, w którym nie znajdują się trzy widoczne linie parkingowe.
 • Asystent parkowania może nie działać na drogach o nierównej powierzchni (np. z kostki brukowej, cegieł).
Parkowanie równoległe
 • Prędkość jazdy musi być niższa od 21 km/h. Jeżeli prędkość jazdy jest zbyt wysoka, Asystent parkowania może być niezdolny do prawidłowego wykrycia żądanego miejsca parkingowego.
 • Przed żądanym miejscem parkingowym musi znajdować się pojazd.
 • W polu widzenia musi znajdować się wyraźny krawężnik lub wyraźna krawędź. Asystent parkowania może nie wykryć prawidłowo miejsca parkingowego w przypadku niewyraźnego krawężnika, np. obszaru trawiastego lub gleby.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Asystent parkowania nie działa z miejscami do parkowania skośnego.

Korzystanie z funkcji Asystent parkowania

Aby w trakcie jazdy umożliwić funkcji Asystent parkowania zaparkowanie pojazdu Model 3, wykonaj następujące czynności:

 1. Jadąc powoli obserwować ekran dotykowy, aby zobaczyć potencjalne miejsca parkingowe, które wykrywa Autopilot. Jeśli ustawienie pojazdu Model 3 umożliwia zaparkowanie tyłem w jednym z wykrytych miejsc, na wyświetlaczu ekran dotykowy pojawia się ikona parkowania.
  Zrzut ekranu z widocznym wyświetlonym potencjalnym miejscem parkingowym i ikoną.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Ikona parkowania pojawia się tylko wtedy, gdy położenie pojazdu i sytuacja w jego otoczeniu umożliwiają funkcji Asystent parkowania wyznaczenie odpowiedniego toru jazdy. Jeżeli funkcja Asystent parkowania nie jest w stanie wyznaczyć odpowiedniego toru (na przykład na wąskiej ulicy, gdzie przy wjeżdżaniu na miejsce parkingowe przód pojazdu wystaje na sąsiedni pas ruchu), użytkownik może przestawić pojazd, znaleźć inne miejsce parkingowe albo zaparkować ręcznie.
 2. Sprawdź to miejsce, aby upewnić się, że jest odpowiednie i bezpieczne, następnie podjedź do przodu i zatrzymaj się mniej więcej na jedną długość pojazdu przed tym miejscem (tak jak zwykle w przypadku parkowania równoległego lub parkowania prostopadłego tyłem).
 3. Puść kierownica, a następnie dotknij przycisku Asystent parkowania na pasku trybu jazdy ekranu dotykowego i przytrzymaj go. Po załączeniu Asystenta parkowania można zwolnić przycisk.
 4. Po zakończeniu parkowania Asystent parkowania wyświetla odpowiedni komunikat.

Naciśnięcie pedału hamulca w czasie, gdy funkcja Asystent parkowania aktywnie parkuje pojazd Model 3, powoduje wstrzymanie manewru. W celu jego wznowienia należy wybrać Wznów na ekranie dotykowym.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja Asystent parkowania znajdzie miejsce, które będzie odpowiednie, bezpieczne i zgodne z przepisami. Funkcja Asystent parkowania może czasami nie wykrywać obiektów znajdujących się na miejscu do parkowania. Należy zawsze wzrokowo sprawdzić, czy znalezione miejsce jest odpowiednie i bezpieczne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gdy asystent parkowania aktywne steruje pojazdemModel 3:
 • Nie należy zakłócać ruchu kierownica. Spowoduje to przerwanie działania funkcji Asystent parkowania.
 • Cały czas kontroluj otoczenie. Należy także być gotowym do użycia hamulca w celu uniknięcia pojazdów, pieszych lub przeszkód.
 • Na ekranie dotykowym pojawiają się wskazówki, które należy śledzić.

Wstrzymywanie parkowania

Aby wstrzymać działanie funkcji Asystent parkowania, naciśnij jeden raz pedał hamulca. Model 3 zatrzyma się i nie zacznie ponownie jechać do chwili naciśnięcia opcji Wznów na ekranie dotykowym.

Anulowanie parkowania

Asystent parkowania anuluje sekwencję parkowania, gdy ręcznie kierowca poruszy kierownica, zmieni bieg lub wybierze Anuluj na ekranie dotykowym. Funkcja Asystent parkowania anuluje proces parkowania także w następujących sytuacjach:
 • Sekwencja parkowania liczy więcej niż siedem ruchów.
 • Model 3 wykrywa, że kierowca wysiada.
 • Drzwi zostają otwarte.
 • Kierowca naciska pedał przyspieszenia.
 • Kierowca naciska pedał hamulca w czasie, gdy działanie funkcji Asystent parkowania jest wstrzymane.
 • Uruchamia się układ automatycznego hamowania awaryjnego (patrz Asystent unikania kolizji).

Ograniczenia

W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że funkcja Asystent parkowania nie będzie działać prawidłowo:

 • Droga jest nachylona. Funkcja Asystent parkowania jest przeznaczona do działania na płaskich drogach;
 • Widoczność jest słaba (z powodu silnych opadów, mgły itp.);
 • Krawężnik jest wykonany z materiału innego niż kamień lub czujniki pojazdu nie mogą go wykryć;
 • Docelowe miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio przy ścianie lub filarze (jest to np. ostatnie miejsce w rzędzie na parkingu podziemnym);
 • Któryś z czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżycę, mgłę, skrajnie wysokie lub niskie temperatury).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje szereg trudnych do przewidzenia okoliczności, które mogą utrudniać funkcji Asystent parkowania zaparkowanie pojazdu Model 3. Należy o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że funkcja Asystent parkowania może w związku z tym nie pokierować pojazdem Model 3 w odpowiedni sposób. W trakcie parkowania należy zachować uwagę i być przygotowanym do natychmiastowego przejęcia kontroli nad pojazdem Model 3.