Vätskebehållare

Ta bort underhållspanelen

Ta bort underhållspanelen för att kontrollera vätskenivåer:

 1. Öppna motorhuven:
 2. Dra underhållspanelen uppåt för att frigöra klämmorna som håller den på plats.
  Fordonets huv är öppen och underhållspanelen visas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Underhållspanelen skyddar det främre bagageutrymmet från vatten. När du sätter tillbaka panelen ska du se till att den sitter på plats ordentligt.

Kontrollera batterikylvätskan

Batterikylvätskan ska inte behöva bytas under fordonets livstid under de flesta förhållanden. Men om mängden vätska i kylsystemet faller under den rekommenderade nivån, visar instrumentpanelen ett varningsmeddelande. Sluta köra Model S så snart det går att göra på ett säkert sätt och kontakta Tesla.

Kontrollera vätskenivån

TA INTE BORT PÅFYLLNINGSLOCKET OCH FYLL INTE PÅ NÅGON VÄTSKA. Om du gör det kan det leda till skador som inte täcks av garantin.

Fyll inte på batterikylvätskan

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Batterikylvätska kan vara farlig och kan irritera ögon och hud. Under inga omständigheter får du ta bort påfyllningslocket och/eller fylla på kylvätska. Kontakta omedelbart Tesla om instrumentpanelen varnar dig att vätskenivån är låg.

För att maximera batteriets prestanda och livslängd används en särskild blandning av kylvätska med G-48-etylenglykol (HOAT) i kylsystemet. Kontakta Tesla för mer specifik information om kylvätskan.

Kontrollera bromsvätskan

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontakta omedelbart Tesla om du noterar att bromspedalen rör sig mer än vanligt eller en avsevärd minskning av bromsvätska. Att köra bilen under dessa omständigheter kan resultera i längre stoppsträckor eller fullständigt bromsbortfall.
Röd ikon med ett utropstecken och ordet "BROMS" under.
En röd bromsindikator på instrumentpanelen varnar dig om vätskan i bromsbehållaren sjunker under den rekommenderade nivån. Om den visas medan du kör bilen ska du stanna så snart som du kan göra det på ett säkert sätt genom att försiktigt använda bromsarna. Fortsätt inte att köra bilen. Kontakta omedelbart Tesla.

Kontrollera vätskenivån

Tesla kontrollerar bromsvätskans nivå och skick vid de regelbundet schemalagda underhållstillfällena.

Fylla på bromsvätska

Fyll inte på bromsvätska. Följande anvisningar är endast för information och för framtida referens.

 1. Rengör påfyllningslocket innan du tar bort det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
 2. Skruva av locket och lägg det åt sidan.
 3. Fyll på behållaren till MAX-markeringen med lämplig bromsvätska.
 4. Sätt tillbaka påfyllningslocket och se till att det sitter stadigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd endast ny vätska från en förseglad lufttät behållare. Använd aldrig vätska som använts tidigare eller vätska från en tidigare öppnad behållare – vätskan absorberar fukt som minskar bromsprestandan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Bromsvätska är ytterst giftig. Se till att behållare för bromsvätska är förseglade och att inte barn kan komma åt dem. Om vätskan sväljs av misstag ska sjukvård omedelbart uppsökas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Bromsvätska skadar lackerade ytor. Sug omedelbart upp eventuellt spill med en absorberande duk och tvätta området med en blandning av schampo och vatten.

Fylla på spolarvätska

Den enda behållare som du kan fylla på med vätska är behållaren för spolarvätska vilken är placerad bakom det främre bagageutrymmet. När nivån är låg visas ett meddelande på instrumentpanelen.

Så här gör du för att fylla på spolarvätska:

 1. Öppna motorhuven:
 2. Gör rent runt påfyllningslocket innan du öppnar det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
 3. Öppna påfyllningslocket.
 4. Fyll på behållaren tills vätskenivån syns precis under påfyllningshalsen och försök undvika att spilla.
  Påfyllningslock med en zoomruta som visar målmängden för påfyllning.
 5. Torka omedelbart upp eventuellt spill och tvätta det påverkade området med vatten.
 6. Sätt tillbaka påfyllningslocket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa nationella eller lokala bestämmelser begränsar användningen av flyktiga organiska föreningar. Flyktiga organiska föreningar används ofta som frostskyddsmedel i spolarvätska. Använd en spolarvätska med begränsat innehåll av flyktiga organiska föreningar endast om den ger tillräckligt frostskydd för alla klimat som du kör Model S i.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lägg inte till färdigblandade spolarvätskor som innehåller vattenavvisande eller insektsborttagande medel. Dessa vätskor kan orsaka ränder, smetning och gnissel eller andra ljud.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid temperaturer under 40° F (4° C) bör du använda en spolarvätska med frostskyddsmedel. Om man vid kallt väder använder en spolarvätska utan frostskyddsmedel kan det försämra sikten genom vindrutan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och följ instruktionerna från spolarvätskans tillverkare.