Vindrutetorkarblad, -munstycken och spolarvätska

Fylla på spolarvätska

Den enda behållare som du kan fylla på med vätska är behållaren för spolarvätska vilken är placerad bakom det främre bagageutrymmet. När nivån är låg visas ett meddelande på instrumentpanelen.

Så här gör du för att fylla på spolarvätska:

 1. Öppna motorhuven.
 2. Gör rent runt påfyllningslocket innan du öppnar det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
 3. Öppna påfyllningslocket.
 4. Fyll på behållaren tills vätskenivån syns precis under påfyllningshalsen och försök undvika att spilla.
  Påfyllningslock med en zoomruta som visar målmängden för påfyllning.
 5. Torka omedelbart upp eventuellt spill och tvätta det påverkade området med vatten.
 6. Sätt tillbaka påfyllningslocket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd endast etanolbaserad spolarvätska för motorfordon. Om du använder andra substanser, till exempel obehandlat vatten, kan det orsaka bakterieväxt i klimatanläggningen som leder till dålig lukt eller eventuella skador som inte omfattas av garantin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa nationella eller lokala bestämmelser begränsar användningen av flyktiga organiska föreningar. Flyktiga organiska föreningar används ofta som frostskyddsmedel i spolarvätska. Använd en spolarvätska med begränsat innehåll av flyktiga organiska föreningar endast om den ger tillräckligt frostskydd för alla klimat som du kör Model S i.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lägg inte till färdigblandade spolarvätskor som innehåller vattenavvisande eller insektsborttagande medel. Dessa vätskor kan orsaka ränder, smetning och gnissel eller andra ljud.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid temperaturer under 40° F (4° C) bör du använda en spolarvätska med frostskyddsmedel. Om man vid kallt väder använder en spolarvätska utan frostskyddsmedel kan det försämra sikten genom vindrutan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och följ instruktionerna från spolarvätskans tillverkare.

Kontrollera och rengöra torkarbladen

Rengör regelbundet torkarbladen och kontrollera om det finns sprickor eller ojämnheter i gummit. Om de är skadade byter du bladen omedelbart för att förhindra att rutan skadas och för att förbättra sikten.

Föroreningar på vindrutan eller torkarbladen kan minska torkarbladens effektivitet. Exempel på föroreningar är is, vaxsprej från biltvättar, spolarvätska med insekts- eller vattenavvisande medel, fågelspillning, kåda och andra organiska ämnen.

Följ dessa riktlinjer vid rengöring:

 • Rengör vindrutan och torkarbladen med spolarvätska, tvättsprit (isopropyl) eller icke-slitande glasrengöring som är godkänd för fordonsglas och -gummi. Olämpliga produkter kan orsaka skada eller smetning, och skapa reflexer på vindrutan.
 • Lyft upp torkararmen en bit ifrån vindrutan så att du kommer åt torkarbladet. Lyft inte upp torkararmen högre än dess avsedda läge.

Om torkarbladen fortfarande är ineffektiva efter rengöring byter du dem.

Byta torkarblad

För optimala prestanda ska torkarbladen bytas minst en gång om året. Utbytesblad måste uppfylla följande kriterier:
 • Bladet på förarsidan måste vara 26 tum (650 mm) långt och 20 tum (500 mm) långt för bladet på passagerarsidan.
 • Säkerställ att fästet på utbytesbladet är detsamma som på originalbladet. Olika fästen kan förhindra att utbytesbladet fäster på fordonets torkararm.

Du kan köpa torkarblad för utbyte på Tesla-butiken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Montera endast utbytesblad som är identiska med originalbladen. Det kan skada torkarsystemet och vindrutan om du använder olämpliga blad.
Så här byter du torkarbladen:
 1. Lägg i parkeringsläget och stäng av torkarbladen.
 2. Tryck på Reglage > Service > Serviceläge för vindrutetorkare för att flytta torkarbladen till serviceläget.
 3. Lyft upp torkararmen en bit ifrån vindrutan så att du kommer åt torkarbladet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Torkarbladen låses inte fast i uppfällt läge. Lyft inte upp torkararmen högre än dess avsedda läge.
 4. Placera en handduk mellan torkararmen och vindrutan för att undvika att vindrutan repas eller får sprickor.
 5. Håll torkararmen och tryck ned låsfliken medan du skjuter bladet nedför armen.
  Närbild på blad med en pil som pekar mot fliken och ytterligare en pil som anger isärdragning
 6. Justera det nya torkarbladet på torkararmen och skjut in det mot änden av torkararmen tills det låses fast på plats.
 7. Stäng av Serviceläge för vindrutetorkare för att torkarbladen ska återgå till normalläget.

Rengöra spolarmunstycken

Vindrutespolarens position är inställd i fabriken och ska aldrig behöva justeras.

Om vindrutans spolstråle är blockerad använder du en tunn tråd till att ta bort blockeringarna från munstyckena.

Zoomruta med spolarstrålar som pekar mot undersidan av torkarbladet
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte spolarna under rengöring av Model S. Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och observera spolarvätskans anvisningar.