Bakåtriktad(e) kamera/kameror

Kamerans placering

Model S är utrustad med en backkamera som är placerad ovanför den bakre registreringsskylten.

Fordonets bakre del med en zoomruta som visar den bakre kameran.

När du lägger i backväxeln visar pekskärmen bilden från kameran. Vägledningsanvisningarna visar körvägen baserat på positionen av fyrkantig ratt. Dessa ändras efter hur du vrider fyrkantig ratt.

Model S visar även bilder från sidokamerorna. Svep uppåt eller nedåt för att dölja eller visa sidokamerornas vyer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Visuell återkoppling från parkeringssensorerna visas även på instrumentpanelen (se Parkeringsassistans).
kameraikon på pekskärmen
Du kan visa vyn från backkameran när du vill genom att öppna appstartaren och trycka på kameraappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på kamerorna för att ta reda på om området bakom dig är fritt från föremål och/eller människor. kamerorna kanske inte kan upptäcka föremål eller hinder som potentiellt kan orsaka materiella skador eller personskador. Dessutom kan flera yttre faktorer såsom smutsiga eller blockerade linser minska kamerornas prestanda. Av den anledningen kan det leda till skador på fordonet och/eller föremål samt potentiellt allvarliga personskador om man förlitar sig på kamerorna för att avgöra om Model S närmar sig ett hinder. Kontrollera alltid området själv. När du backar ska du titta över axeln och använda alla speglar. Använd kamerorna endast som vägledning. Den är inte avsedd att ersätta direkta visuella kontroller och den kan inte ersätta försiktig körning.

Rengöra en kamera

Kameralinsen måste hållas ren och fri från hinder för att säkerställa en ren bild. Ta bort alla ansamlingar av smuts och skräp genom att spreja vatten på kameralinsen med en sprejflaska eller högtryckstvätt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Försök inte att ta bort smuts eller skräp genom att torka av en blottad lins med händerna eller en trasa. Skräpet kan skada linsens yta när det gnids mot linsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte rengöringsmedel som innehåller kemikalier eller slipmedel. Dessa kan skada ytan på linsen.