Accelerationslägen

Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Acceleration för att välja önskat accelerationsläge:

 • Chill begränsar accelerationen och ger en lite mjukare och smidigare körning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Chill väljs visas Chill på instrumentpanelen ovanför körhastigheten.
 • Sport ger en normal accelerationsnivå.
 • Insane (kallas Plaid på Performance-fordon, i förekommande fall) ger den maximalt tillgängliga accelerationsnivån.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Användning av det ökade vridmomentet och den effekt som är tillgänglig i läget Insane eller Plaid kan minska räckvidd och effektivitet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Insane eller Plaid försöker hålla batteriet inom optimalt temperaturintervall. Utöver att värma upp batteriet kyler inställningarna även batteriet vid behov (till exempel när du kör i hög hastighet, under snabb acceleration, körning under långa perioder, osv.).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan förbättra effektiviteten på uppvärmningen av kupén genom att minska valt accelerationsläge. Det här gör att värmepumpssystemet tar tillvara på mer av batterivärmen för att värma kupén effektivare, istället för att upprätthålla batteriets förmåga att leverera topprestanda vid accelerationer. Detta är till hjälp för att maximera effektiviteten vid körning i kallt väder. Observera att när accelerationsläge ökas tar det tid för batteriet att värmas upp innan det högre accelerationsläget blir tillgängligt.

Dessutom har Model S Drag Strip-läge. Det är praktiskt att använda Drag Strip-läget för att förkonditionera Model S innan ett kort lopp.

Drag Strip-läge

Med Drag Strip-läget förkonditioneras batteriet och drivenheten till optimal temperatur för accelerationstidtagning. Model S förblir i Drag Strip-läge i tre timmar, även om du lämnar fordonet. Funktionen stängs av efter tre timmar för att undvika onödig energiförbrukning (till exempel om du lämnar fordonet och glömmer att stänga av Drag Strip-läget).

När Drag Strip-läget används förbrukar Model S mer energi då det ser till att batteriet håller optimal driftstemperatur.

Stäng av Drag Strip-läget när som helst genom att inaktivera Drag Strip-läge.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Slirstart inaktiveras automatiskt när Drag Strip-läget är aktiverat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Drag Slip-läget är endast avsett för användning på inhägnade övningsbanor. Det är förarens ansvar att säkerställa att körstilen och accelerationen inte orsakar fara eller olägenhet för andra trafikanter.

Accelerera fordonet

Det finns visuella anvisningar om hur du accelererar på pekskärmen:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Drag Strip-läge.
 2. Vänta till instrumentpanelen anger att fordonet är klart för topprestanda.
 3. Med Model S lagd i läge Kör och fordonet helt stillastående, tryck ned bromspedalen ordentligt med vänster fot och tryck sedan ned accelerationspedalen helt.
 4. När steg 3 är utfört börjar framfjädringen sänkas till en ”gepardposition”.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När fjädringen sänks i ”gepardposition” minskar markfrigången avsevärt.
 5. Vänta tills instrumentpanelen anger att Drag Strip-läget är redo för acceleration.
 6. När du ser ”Gepardposition aktiverat” och ”Redo att accelerera” på instrumentpanelen släpper du upp bromspedalen för att låta fordonet accelerera.