Uppnå maximal räckvidd

Faktorer som påverkar energiförbrukningen

Under körning:

 • Snabbare körhastighet.
 • Omgivningsförhållanden som kallt eller varmt väder och vind.
 • Använda klimatanläggningen för att värma eller kyla ner kupén.
 • Körning uppför backar: Vid körning uppför backar går det åt mer energi varför räckvidden minskar snabbare. Dock får fordonet tillbaka en del av den förbrukade energin vid körning nedför backar, via regenerativ bromsning (se Regenerativ bromsning).
 • Korta körsträckor eller körning med många stopp: Det går åt energi för att kupén och batteriet ska nå en viss temperatur när fordonet startas. Du kan uppleva en högre genomsnittlig förbrukning när fordonet används för mycket korta körsträckor eller i intensiv trafik.
 • Tung last.
 • Nedvevade fönster.
 • Hjul och däck har inte underhållits.
 • Anpassade inställningar eller tillbehör från tredje part (tak- eller bagageutrymmesräcken, hjul från tredje part).

När bilen är parkerad eller inte ansluten till en laddare:

 • Förkonditionera kupén eller använd klimatreglagen.
 • Summon.
 • Fordonets infotainmentsystem och klimatanläggning.
 • Sentry Mode.
 • Mobilappsförfrågningar från Tesla eller tredje part.

Tips för att maximera räckvidden

Du kan maximera räckvidden genom att använda samma körvanor som du använder för att spara bränsle i ett bensindrivet fordon. Maximera räckvidden genom att:

 • Köra saktare och undvika upprepade, snabba accelerationer. Överväg användning av Chill-läge (tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Acceleration och hastighetsassistans (se Hastighetsassistans) som hjälp med kontrollen av acceleration och hastighet.
 • När inte säkerheten äventyras, lätta på accelerationspedalen istället för att använda bromspedalen när du vill sakta ned. Närhelst Model S rör sig och du inte trycker ned accelerationspedalen saktar den regenerativa bromsningen ned fordonet och matar energiöverskottet tillbaka till batteriet (se Regenerativ bromsning).
 • Begränsa användningen av resurser, t.ex. uppvärmning och luftkonditionering. Att använda värmarna för säte och fyrkantig ratt (eller ratt) (i förekommande fall) för att hålla sig varm är effektivare än att värma upp kupén med klimatanläggningen.
 • När fordonet är anslutet kan du använda mobilappen för att förkonditionera det så att kupén har en behaglig temperatur och fönstren är avfrostade (vid behov) före avresan genom att trycka på Klimat > och ange där dina personliga val (se Mobilapp).
 • Tryck på Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill att fordonet ska vara körklart (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 • Se till att hjulen är justerade enligt specifikationen, däcken har det rekommenderade däcktrycket (se Skötsel och underhåll av däck) och roteras vid behov (se Underhållsintervall för fordon).
 • Lasta ur onödig last så att bilen blir så lätt som möjlig.
 • Stäng alla fönster helt.
 • Funktioner som vaktläge och kupéöverhettningsskydd kan påverka räckvidden. Avaktivera funktioner när de inte behövs.
 • För att undvika överdriven energiförbrukning när fordonet står stilla, ska du låta det vara anslutet när det inte används.

Det är normalt att den uppskattade räckvidden minskar något under de första månaderna innan en utjämning sker. Med tiden kan du kanske märka av en gradvis men naturlig minskning av räckvidden vid full laddning. Detta beror på faktorer såsom frekvensen av laddning eller körsträckan och batteriets ålder. Din Model S informerar dig om det mot förmodan skulle uppstå ett hårdvaruproblem som orsakar kraftig försämring av batteriet eller räckvidden.

Räckviddsövervakning

Räckvidden som visas i Model S är en uppskattning av den uppskattade kvarvarande batterienergin baserat på EPA-klassad förbrukning . Det kanske inte motsvarar dina personliga körmönster eller yttre förhållanden. Den visade räckvidden på instrumentpanelen kan minska snabbare än det faktiska avstånd som körts.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Uppskattad räckvidd baseras på EPA-klassad förbrukning i USA. Detta skiljer sig från tester som anges för och utförs i andra jurisdiktioner.

Fordonet övervakar konstant energinivån och avståndet till närmaste kända laddningsplats.

Blixtikon
Tryck på Laddare i navigeringssökfältet för att växla mellan typer av laddare, inklusive Superchargers och laddningsstationer på destinationen.

Om du närmar dig ett område som saknar kända laddningsplatser visas ett meddelande på pekskärmen och du kan visa en lista över laddningsstationer som finns inom din räckvidd. När du väljer en laddningsplats från listan visar Model S rutten och detaljerade köranvisningar samt beräknad energimängd som återstår vid ankomst till laddningsplatsen.

Reseplaneraren (om den är tillgänglig i din marknadsregion) visar resvägen till Supercharger-stationer för att minimera tiden du tillbringar med att köra och ladda. Tryck på Reglage > Navigering > Reseplanerare för att aktivera.

Energiappen

Energiappen ger en visuell överblick dels över fordonets förbrukning i realtid och dels beräknade energiförbrukning.

Ikon med grön tandad linje med prickar undertill
 1. Du hittar energiappen i det nedre fältet genom att trycka på appstartaren (de tre prickarna).
 2. Tryck för att öppna energiappen och välj mellan de olika flikarna. Den färgade linjen i energidiagrammet visar den faktiska energiförbrukningen under körning medan den grå linjen visar beräknad förbrukning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan anpassa diagramvärdena genom att trycka på Reglage > Skärm > Energivisning.
 • Körning: Övervaka energiförbrukningen medan du kör. Du kan följa energiförbrukningen i realtid med en uppdelning i kategorier, jämföra din förbrukning med olika beräkningar och få tips om räckvidd som är anpassade efter din körning för att ta reda på hur du kan förbättra energieffektiviteten.
  1. Välj Resa när du navigerar till en destination för att jämföra den faktiska förbrukningen med beräkningen.
  2. Välj Nominell för att jämföra den faktiska energiförbrukningen eller räckvidden med den beräknade räckvidden (eller energin) som är tillgänglig.
  3. Välj Aktuell körning för att visa information om din aktuella körning eller välj Sedan sista laddning för att inkludera information från när fordonet senast laddades.
  4. Visa Tips om räckvidd för att förstå påverkan på batteriförbrukningen och få förslag på hur du kan maximera räckvidden och effektiviteten.
 • Parkering: Övervakar energiförlusten när Model S är parkerad.
  1. Välj Sedan sista körning eller Sedan sista laddning.
  2. Se hur mycket outnyttjad energi som har förbrukats när fordonet är parkerat och få förslag på hur du kan minska energiförlusten.