Klimatreglage

Översikt över klimatreglage

Klimatreglagen är tillgängliga längst ned på pekskärmen. Som standard är klimatregleringen inställd på Auto, vilket innebär optimal komfort under alla väderleksförhållanden förutom de mest extrema. När du justerar temperaturen i kupén med inställningen Auto aktiverad justerar systemet värmen, luftkonditioneringen, luftfördelningen och fläkthastigheten automatiskt så att din valda temperatur behålls i kupén. Tryck på temperaturen som visas längst ned på pekskärmen för att få åtkomst till huvudskärmen för klimatreglage, där du kan justera klimatinställningarna. Du kan återgå till Auto när som helst genom att trycka på Auto. Tryck på strömknappen på huvudskärmen för klimatreglage för att aktivera eller inaktivera funktionen. Tryck på < eller > för att snabbt komma åt vanliga reglage och visa popup-fönstret för klimatreglering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Klimatanläggningen drivs av högspänningsbatteriet. Därför minskar långvarig användning fordonets räckvidd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika brännskador vid långvarig användning ska personer med perifer neuropati eller begränsad förmåga att känna smärta på grund av diabetes, ålder, neurologiska skador eller andra sjukdomstillstånd iaktta försiktighet vid användning av klimatanläggningen och sätesuppvärmarna.

Justera inställningar för klimatreglering

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan enkelt justera dina klimatönskemål, som att starta sätesvärmarna eller ändra kupévärmen, genom att använda röstkommandon (se Röstkommandon).
Ikon och elementens placering för klimatanläggningen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Lägg till de här reglagen i Mina appar för åtkomst till sätesvärmare och defroster med en knapptryckning. Se Anpassa Mina appar.
 1. Tryck för att aktivera eller inaktivera klimatanläggningen.
 2. Tryck för att justera klimatinställningarna för den främre kupén.
 3. Välj hur luften ska flöda i den främre kupén (luftutsläpp mot vindruta, i ansiktshöjd eller vid benen). Du kan välja ett eller flera luftutsläpp.
 4. Tryck för att justera klimatinställningarna för den bakre kupén. Passagerare i den bakre kupén kan använda den bakre pekskärmen för att aktivera eller inaktivera den bakre fläkten, justera sätesvärmare och styra hur luften strömmar från de bakre ventilerna.
 5. Tryck på förarsidans sätesikon för att justera förarens sätesvärmare. Sätet har tre inställningsnivåer, från 3 (högsta) till 1 (lägsta). Sätesikonen visas med böljande linjer som blir röda (uppvärmning) eller blå (kylning) beroende på den angivna inställningen. Auto visas när klimatanläggningen är inställd på Auto och värmer upp eller kyler ned framsätena baserat på temperaturen i kupén. Du kan lägga till sätesvärmarna i pekskärmens nedre fält för åtkomst till sätesvärmarna med en knapptryckning. (see Anpassa Mina appar).
 6. Tryck för att aktivera de uppvärmda fyrkantig ratt.
 7. Tryck för att aktivera vindrutetorkarnas defroster. Torkarna avfrostas under 15 minuter, varefter defrostern stängs av automatiskt.
 8. Tryck på passagerarsidans sätesikon för att justera den främre passagerarens sätesvärmare. Sätet har tre inställningsnivåer, från 3 (högsta) till 1 (lägsta). Sätesikonen visas med böljande linjer som blir röda (uppvärmning) eller blå (kylning) beroende på den angivna inställningen. Auto visas när klimatanläggningen är inställd på Auto och värmer upp eller kyler ned framsätena baserat på temperaturen i kupén. Du kan lägga till sätesvärmarna i pekskärmens nedre fält för åtkomst till sätesvärmarna med en knapptryckning. (see Anpassa Mina appar).
 9. I parkeringsläge visas de här inställningarna för att du ska kunna behålla klimatanläggningen på, även om du lämnar Model S (se Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping).
 10. Tryck för att justera hur luften strömmar från de främre luftutsläppen. Se Justera de främre och bakre ventilationsöppningarna.
 11. När Model S är i parkeringsläget trycker du på Schemalägg för att ange en återkommande daglig tidpunkt när du vill att Model S är körklar genom att förkonditionera batteriet och kupéklimatet och/eller ladda under låglastperioden (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 12. Om Model S är utrustad med HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter med medicinsk standard säkerställer filtret den bästa luftkvaliteten i kupén när klimatanläggningen är aktiverad och när luft kommer in i kupén utifrån (återcirkulation är inaktiverad). HEPA-filtret är extremt effektivt när det gäller att filtrera bort partiklar som luftföroreningar, allergener, bakterier, pollen, mögelsporer och virus. Såväl HEPA-filtret som det sekundära filtreringssystemet innehåller aktivt kol, som eliminerar ett brett spektrum av obehagliga lukter och gaser. När du aktiverar försvarsläget mot biologiska stridsmedel minimerar det positiva trycket i kupén mängden luft som kan komma in i fordonet utifrån.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vissa gaser, som kolmonoxid, filtreras inte bort effektivt med aktivt kol.
 13. Tryck för att styra luftflödet i kupén. I Model S kan luft tillföras utifrån eller återcirkuleras i kupén.
 14. Använd skjutreglaget för att justera fläkthastigheten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du justerar fläkthastigheten kan inställningen för hur luft tillförs i Model S ändras i syfte att öka eller minska luftflödet.
 15. Tryck för att starta eller stänga av luftkonditioneringssystemet. Att stänga av det minskar kylningen men sparar energi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Eftersom Model S är mycket tystare än ett bensindrivet fordon kan du höra ett ljud från luftkonditioneringskompressorn när den arbetar. Om du vill minimera ljudet kan du minska fläkthastigheten.
 16. Tryck så värms bakrutan upp. När funktionen är aktiv blir ikonen röd. Efter 15 minuter stängs defrostern i bakrutan av automatiskt. De utvändiga sidospeglarna värms också upp när defrostern i bakrutan används.
 17. Vindrutans defroster fördelar luftflödet till vindrutan. Tryck en gång för att ta bort imma från vindrutan (ikonen blir blå) (ikonen blir gul). Tryck en andra gång om du vill avfrosta vindrutan (ikonen blir röd och uppvärmningen och fläkten ställs in på högsta nivå). Tryck en tredje gång för att stänga av och återställa luftfördelningen, uppvärmningen och fläkten till deras tidigare inställningar. I kalla temperaturer värms även de utvändiga sidospeglarna upp när vindrutans defroster används. Se Bästa praxis i kallt väder för mer information om förberedelser för kallt väder.
 18. Tryck på Auto för att starta eller stänga av Auto-inställningen.

Klimat-popup

Tryck på temperaturpilarna längst ner på pekskärmen för att visa en popup vilken ger enkel åtkomst till de vanligaste klimatreglagen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Lägg till de här reglagen i Mina appar för åtkomst till sätesvärmare och defroster med en knapptryckning. Se Anpassa Mina appar.
 1. Tryck för åtkomst till de vanligaste klimatreglagen.
 2. Aktivera eller inaktivera uppvärmning eller kylning av säten.
 3. Aktivera eller inaktivera defroster för fram- eller bakrutan.
 4. Justera kupétemperaturen genom att dra skjutreglaget. Du kan även aktivera delad temperatur vilket gör att föraren och framsätespassageraren kan ange sina egna önskade klimatinställningar. Framsätespassageraren kan justera genom att trycka på temperaturikonen längst ner på pekskärmen eller på skärmen för klimatreglage. Tryck på Dela igen för att inaktivera separata klimatinställningar.

Justera de främre och bakre ventilationsöppningarna

Model S har ett unikt, horisontellt luftutsläpp i ansiktshöjd som är placerat längs med hela instrumentpanelens bredd. Det finns även ventilationsöppningar längst upp och ned på den bakre konsolen.

Vy över främre och bakre kupéns insida med förklaringar
 1. Luftutsläpp på förarsidan
 2. Reglage på förarsidan
 3. Reglage på passagerarsidan
 4. Luftutsläpp på passagerarsidan
 5. Bakre ventilationsöppningar
 6. Bakre reglage

Med hjälp av pekskärmarna kan du välja exakt var du vill styra luften som strömmar från det här luftutsläppet vid uppvärmning eller nedkylning av kupén. När luftutsläppet i ansiktshöjd är igång kan du justera luftflödets riktning från respektive utsläpp. Tryck på de strålande luftvågorna från motsvarande luftutsläpp på pekskärmen för att justera luftflödets riktning. Luften flödar i en enda ström när den är centrerad, och delas upp i speglade luftströmmar när luft riktas utåt eller inåt från mitten av luftutsläppet.

Främre luftutsläpp med utgående blå pilar
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När luften från ett luftutsläpp delas i två separata luftflöden så är luftflödet i vardera riktningen inte lika starkt som när all luft flödar i en enda riktning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Luft från utsidan dras in i Model S genom grillen framför vindrutan. Håll grillen fri från blockeringar som löv och snö.

Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping

Med inställningarna Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping behålls klimatanläggningen på i parkeringsläget, även efter att du har lämnat Model S eller väljer att stanna i fordonet. De här inställningarna är användbara när det är viktigt att bibehålla kupétemperaturen i varma eller kalla väderförhållanden. Om du till exempel lämnar livsmedel i Model S under varma dagar kan du vilja använda Behåll klimatanläggningen på för att förhindra förstöring.

Hundläget är utformat för att bibehålla en behaglig kupétemperatur för ditt husdjur medan du aktivt och ofta övervakar temperaturen med hjälp av mobilappen (vilket kräver att både telefonen och fordonet har mobilanslutning). I hundläge visar pekskärmen den aktuella kupétemperaturen för att informera personer som passerar fordonet om att ditt husdjur är säkert. Den här inställningen är inte avsedd för personer och ska endast användas under korta tidsperioder när du befinner dig i närheten av fordonet om du behöver återvända till fordonet i situationer där temperaturen inte längre kan bibehållas.

Campingläget ger möjlighet att driva elektronik via USB-portarna och låg spänning-uttaget förutom att bibehålla kupétemperaturen. Pekskärmen är igång så att du kan spela musik, surfa på internet, spela spel i arkaden eller se på underhållning i Tesla Theater. Du kan även styra medie- och klimatinställningar från en parkopplad telefon. Campingläget är idealiskt för att stanna i fordonet, t.ex. vid camping eller om du stannar hos ditt barn i fordonet. När läget är aktiverat är vaktläget och fordonets larmsystem avaktiverade.

Använda Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping:

 1. Se till att batteriets laddningsnivå är minst 20 %.
 2. Aktivera parkeringsläget. Inställningarna Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping är endast tillgängliga när Model S är i parkeringsläge.
 3. Justera klimatinställningarna vid behov.
 4. Tryck på Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping på klimatanläggningsskärmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan även styra Hund och Camping från mobilappen genom att svepa uppåt från det grå fältet på klimatskärmen.

Klimatanläggningen försöker behålla dina klimatinställningar tills du lämnar parkeringsläget eller stänger av det. Undvik att använda Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping när batteriladdningen är låg. Om batteriets laddningsnivå är mindre än 20 % försöker Teslas mobilapp skicka upprepade meddelanden som påminner dig om att kontrollera det som du eventuellt har lämnat i Model S

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Programvaruuppdateringar kan inte utföras när Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping är aktivt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Intrångssensorn (tillval) avaktiveras automatiskt när Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping är aktivt. Men du kan åsidosätta denna funktion och behålla intrångssensorn på. För att göra det trycker du på Reglage > Säkerhet > Lutning/intrång efter att du har aktiverat Behåll klimatanläggningen på, Hundläge eller Campingläge. Observera att om du låter intrångssensorn vara igång när Behåll klimatanläggningen på, Hund eller Camping är aktiverat kan ett larm utlösas av luft som rör sig inuti kupén.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lämna aldrig barn utan uppsyn i fordonet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Se lokala lagar för vad som gäller om att lämna husdjur ensamma i fordonet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du ansvarar för din hunds eller ditt husdjurs säkerhet. Lämna dem aldrig i Model S under längre perioder. Övervaka fordonets temperatur och deras välbefinnande hela tiden. Se till att du har tillräcklig mobiltäckning för telefonen och tid för att vid behov återvända till fordonet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om klimatkontrollsystemet mot förmodan behöver service eller inte fungerar som förväntat ska du undvika att använda Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping. Lita aldrig på att fordonet skyddar något oersättligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du kan fjärrstyra och övervaka klimatanläggningen med mobilappen. Om du använder mobilappen för att stänga av klimatanläggningen, stängs dock Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping av.

Luftfilter för kupén

Model S har ett eller flera luftfilter som hindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar tränger in genom luftutsläppen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kupéns luftfilter måste bytas ut regelbundet. Se Serviceintervall.

Kupéöverhettningsskydd

Klimatanläggningen kan minska temperaturen i kupén vid extremt varma förhållanden under en period på upp till tolv timmar efter att du klivit ur Model S. Tryck på Reglage > Säkerhet > Kupéöverhettningsskydd och välj:

 • Av: Avaktivera kupéöverhettningsskydd.
 • : Luftkonditioneringen körs när temperaturen i kupén överstiger 105 °F (40 °C).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kupéöverhettningsskyddet är aktivt tills 12 timmar har passerat sedan du klev ur Model S, eller tills batterienergin faller under 20 %, beroende på vilket som inträffar först.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lämna aldrig barn eller husdjur i bilen utan uppsyn. Det kan bli väldigt varmt i bilen även när kupéöverhettningsskydd är aktiverat, om funktionen stängs av automatiskt eller utomhustemperaturen är extremt hög.

Användningstips för klimatanläggningen

 • Om du använder mobilappen för att slå på luftkonditioneringen så slås den automatiskt av efter fyra timmar eller om laddningsnivån sjunker under 20 %. För att värma eller kyla kupén under en längre tid, måste du slå på den igen.
 • Om klimatanläggningen låter för mycket kan du sänka fläkthastigheten manuellt.
 • Utöver att kyla kupéluften kyler luftkonditioneringens kompressor även batteriet. Därför kan luftkonditioneringens kompressor starta när det är varmt väder även när du har stängt av den. Det är normalt eftersom systemets prioritet är att kyla batteriet för att säkerställa att det inte blir för varmt, så att batteriet får så lång livslängd som möjligt och bästa möjliga prestanda.
 • Även när det inte används, kan Model S avge ett vinande ljud eller ett ljud som från cirkulerande vatten. Dessa ljud är helt normala och uppstår när de interna kylsystemen aktiveras för att hantera olika fordonsfunktioner såsom underhåll av låg spänning-batteriet och balansering av högspänningsbatteriets temperatur.
 • För att säkerställa att klimatanläggningen fungerar effektivt ska du stänga alla fönster och se till att den utvändiga grillen framför vindrutan är fri från is, snö, löv och annat skräp.
 • Under mycket fuktiga förhållanden är det normalt att vindrutan immar igen en aning när du först startat luftkonditioneringen.
 • Det är normalt att det bildas en pöl med vatten under Model S när den är parkerad. Extra vatten som uppstår under avfuktningsprocessen släpps ut under fordonet.
 • När temperaturen i kupén ska sänkas vid varm väderlek när fordonet står parkerat, kan fläkten startas för att ventilera kupén. Detta sker endast när batteriets laddningsnivå är högre än 20 %.