Vaktläge

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte vaktläget eller funktionerna kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen. Du är ensamt ansvarig för att läsa och följa alla lokala föreskrifter och fastighetsbegränsningar gällande kameraanvändning.

När det är aktiverat är fordonets kameror och sensorer (i förekommande fall) påslagna och redo att spela in misstänkta beteenden runt fordonet när Model S är låst och i parkeringsläge. Se vaktläget som ett smart säkerhetssystem som varnar dig när det identifierar tänkbara hot i närheten.

Om ett hot upptäcks eller om fordonets sensorer avgör att det förekommer många ryckiga rörelser som om fordonet bogseras eller skakas blinkar vaktläget med strålkastarna, utlöser larmet och visar ett meddelande på pekskärmen om att kamerorna eventuellt spelar in för att informera personer som befinner sig utanför fordonet. Du får en varning om larmet i mobilappen och film från händelsen sparas på ett USB-minne (om det är installerat).

Vaktläget är inaktiverat som standard. Du kan använda röstkommandon eller Tesla-mobilappen för att enkelt aktivera eller inaktivera vaktläget. Aktivera vaktläget med hjälp av användning av röstkommandon genom att säga ”håll Tesla säker”, ”håll min bil säker”, ”vaktläge på” eller ”aktivera vaktläge” (se Röstkommandon).

För att använda vaktläget måste batteriets laddningsnivå vara minst 20 %. Om batterinivån sjunker under 20 % stängs vaktläget av och mobilappen skickar en avisering. Strömförbrukningen kan öka när vaktläget är aktivt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När vaktläget är aktiverat är inställningarna för stöldskyddslarm (Reglage > Säkerhet > Stöldskyddslarm) inte tillgängliga.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du ska inte förlita dig på att vaktläget skyddar Model S från alla tänkbara hot. Vaktläget använder många faktorer för att avgöra om det ska aktivera säkerhetslarmet. Alla stötar kanske inte upptäcks och larmet kanske inte aktiveras i alla situationer. Vaktläget kan avskräcka vissa hot men inga säkerhetssystem kan förhindra alla attacker.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vaktläget skickar endast meddelanden till mobilappen när larmet aktiveras eller om plötsliga ryckiga rörelser upptäcks av fordonet.

Använda vaktläget (med en USB-enhet)

 1. För att vaktläget ska fungera måste det finnas en korrekt formaterad USB-enhet i fordonets USB-port. Fordon tillverkade efter omkring 2020 är utrustade med ett förformaterat USB-minne i handskfacket. Det finns två sätt att formatera USB-minnet:
  • Sätt i USB-minnet i en främre USB-port och tryck på Reglage > Formatera USB-minne. Fordonet formaterar USB-minnet automatiskt.
  • Formatera USB-minnet på en dator. Se Krav på USB-enhet för videoinspelning för mer information.
 2. Sätt i USB-enheten i bilens USB-port, helst den i handskfacket.
 3. När fordonet är i parkeringsläget aktiverar du bilkameran genom att gå till Reglage > Säkerhet > Bilkamera (bilkameran måste vara aktiverad för att vaktläget ska fungera).
 4. Tryck på Reglage > Vaktläge > . När funktionen är aktiverad blir vaktlägesikonen i Reglage röd.

  När vaktläget är aktiverat är det i viloläge och redo att utlösa larmet och spara en inspelning av säkerhetshändelsen om det startas. Se Spela upp videoinspelningar för information om att visa film.

 5. Om du vill tysta säkerhetslarmet och ljudsystemet när larmläget är aktiverat går du till Reglage > Säkerhet > Avaktivera vaktljud. När det aktiveras skickar vaktläget ändå ett meddelande via mobilappen och sparar tio minuter av den senaste inspelningen.
 6. Tryck på vaktlägesikonen för att manuellt aktivera eller inaktivera vaktläget. Vaktläget är avaktiverat när ikonen inte längre är röd.
  En cirkel i en cirkel
  Stäng Av vaktläget via Reglage > Säkerhet > Vaktläge för att inaktivera det under längre tid än en körningscykel.

Använda vaktläget (utan en USB-enhet)

När vaktläget är aktiverat och en säkerhetshändelse upptäcks, men utan att ett USB-minne är anslutet i en USB-port, varnar fordonet dig via mobilappen men inga filmer spelas in.

Inställningar för vaktläget

 • Exkludera särskilda platser

  Via Reglage > Säkerhet > Vaktläge kan du välja om vaktläget inte ska aktiveras på vissa platser (se Hem, arbete och favoritdestinationer för mer information):

  • Exkludera hemma: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på den plats du ställer in som Hem i din favoritlista.
  • Exkludera arbetet: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på den plats du ställer in som Arbete i din favoritlista.
  • Exkludera favoriter: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på någon plats i din favoritlista.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   För att en plats som är listad som hem, arbete eller favorit ska kännas igen måste Model S parkeras inom cirka 1 640 fot (500 meter) från den sparade platsen.

  För att ange plats för ditt hem eller arbete trycker du på Navigera > Ange hem/Ange arbete. För att ställa in en Favorit trycker du på stjärnan när adressen visas på kartan. Om vaktläge aktiveras eller avaktiveras med ikonen på pekskärmen eller via mobilappen åsidosätts inställningarna för hem, arbete och favoriter tills nästa körning.

 • Ställ in kamerabaserad detektering

  När Kamerabaserad detektering är aktiverad använder vaktläget bilens utvändiga kameror utöver dess sensorer för att detektera en säkerhetshändelse när den är parkerad. Om alternativet inaktiveras kommer bilen bara att spara klipp på USB-minnet om ett fysiskt hot detekteras. Justera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Vaktläge > Kamerabaserad detektering.

 • Visa livekamera
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För Visa livekamera krävs att version 4.2.1 (eller senare) av Tesla-mobilappen är installerad på en mobiltelefon som har parkopplats som nyckel till Model S.

  När Vaktläge är aktiverat använder du mobilappen för att på avstånd kontrollera omgivningen runt Model S via de yttre kamerorna. Aktivera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Vaktläge > Visa livekamera via mobilapp på pekskärmen för att se vad vaktläget spelar in i realtid. Kontrollera att ingen befinner sig i fordonet och att alla dörrar är låsta. Gå sedan till Säkerhet > Vaktläge > Visa livekamera i mobilappen.

  När Visa livekamera används aktivt blinkar Model S periodvis med ytterbelysningen och visar ett meddelande på pekskärmen för att göra andra uppmärksamma på att du tittar på omgivningen via kamerorna.

  Visa livekamera är begränsat till cirka en timme (eller 15 minuter för vissa regioner) sammanlagd användning per dag.

  Om Model S är utrustad med ett system för fotgängarvarning (se System för fotgängarvarning) kan du trycka och hålla in mikrofonknappen på mobilappen för att tala via systemets högtalare.

  Du kan även aktivera hundläge samtidigt och ändra livekameravyn så att du ser genom den inre kameran i mobilappen. Se Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping för mer information. Den här funktionen stöds inte i fordon med Autopilot 2.0 eller 2.5. Tryck på Reglage > Programvara > Autopilot för att ta reda på vilken autopilot fordonet är försett med.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om hundläget och vaktläget är aktiverade samtidigt ställs vaktläget in på Avaktivera vaktljud som standard för att skydda ditt husdjur.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Bildkvaliteten kan variera beroende på nätverksanslutningen. Ljud spelas inte in.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Livekamerans realtidsöverföring är krypterad och kan inte kommas åt av Tesla.
Se Spela upp videoinspelningar för information om att visa Sentry Mode-film.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När det interna lagringsutrymmet är fullt skrivs äldre inspelningar över av nya inspelningar.