Hastighetsassistans

Så här fungerar hastighetsassistansen

Model S visar en hastighetsbegränsning på instrumentpanelen och du kan välja om och hur du vill varnas om du överskrider hastighetsbegränsningen. Istället för att använda den identifierade hastighetsgränsen kan du dessutom utgå från en ungefärlig hastighetsbegränsning som du anger manuellt.

I situationer då Model S inte kan avgöra hastighetsbegränsningen, eller om hastighetsassistansen är osäker på om en avläst hastighetsbegränsning är korrekt, visas eventuellt ingen hastighetsbegränsningsskylt på instrumentpanelen och varningar visas inte heller.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Varningarna om hastighetsbegränsning försvinner efter tio sekunder eller när Model S har saktat ned och hamnat under den angivna gränsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig inte enbart på hastighetsassistansen för att avgöra lämplig hastighetsgräns eller körhastighet. Se alltid till att köra i en hastighet som är anpassad till trafik- och vägförhållandena.

Hantera hastighetsassistans

Justera inställningen för varningen om hastighetsbegränsning genom att trycka på Reglage > Autopilot > Hastighetsvarning och sedan välja ett av följande alternativ:

 • Av – Varningar om hastighetsbegränsning visas inte och inga ljudsignaler avges.
 • Skärm – Hastighetsbegränsningen visas på instrumentpanelen och blir större när du överskrider den fastställda gränsen.
 • Ljudsignal – Utöver den visuella varningen i displayen avges även en ljudsignal när du överskrider den fastställda hastighetsgränsen.

Du kan ange hur hastighetsbegränsningen ska avgöras:

 • Relativ – Om du bara vill meddelas när hastigheten överskrids med en viss hastighet kan du ställa in en hastighetsförskjutning (+ eller -). Om du till exempel bara vill meddelas om du överskrider hastighetsbegränsningen med 10 mph (10 km/h) ställer du in förskjutningen på +10 mph (10 km/h).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Hastighetsförskjutningen påverkar även den siffra som visas i den grå ikonen för hastighetsmätare på instrumentpanelen.
 • Absolut – Ange manuellt valfri hastighetsbegränsning mellan 20 och 140 mph (30 och 240 km/h).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Hastighetsassistans är inte alltid exakt. I vissa situationer kan vägens placering felbedömas och hastighetsassistansen kan istället visa en hastighet för en närliggande väg med en annan hastighetsbegränsning. Hastighetsassistansen kan till exempel bedöma att Model S befinner sig på en motorväg när den i själva verket befinner sig på en närliggande gata och vice versa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den valda inställningen behålls tills du ändrar den manuellt.

Undantag och begränsningar

Hastighetsassistansen kan i följande situationer vara missvisande eller inte helt funktionell:

 • Om sikten är dålig och hastighetsbegränsningsskyltarna är otydliga, till exempel på grund av kraftigt regn, snö eller dimma.
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
 • Model S körs mycket nära ett framförvarande fordon som blockerar kamerans/kamerornas sikt.
 • Om vindrutan skymmer kamerans sikt (exempelvis av imma, smuts eller papper).
 • Om hastighetsbegränsningsskyltarna är dolda av något.
 • Om de hastighetsbegränsningar som lagrats i kartdatabasen är felaktiga eller föråldrade.
 • Model S körs i ett område utan tillgängliga GPS- eller kartdata, eller där hastighetsbegränsningar inte går att upptäcka.
 • Om trafikmärkena inte har igenkännliga standardformat, till exempel digitala eller tillfälliga hastighetsskyltar.
 • Om en väg eller hastighetsbegränsning nyligen har ändrats.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående lista innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa driften i hastighetsassistansen. Det kan finnas flera skäl till att hastighetsassistansen inte fungerar.