Dörrar

Använda utvändiga dörrhandtag

En lätt tryckning på dörrhandtaget gör att det fälls ut, under förutsättning att Model S är olåst och detekterar en telefonnyckel eller fjärrnyckel i närheten. Du kan ställa in att dörrhandtagen fälls ut automatiskt när du närmar dig förarsidan och har med dig en telefonnyckel eller fjärrnyckel genom att trycka på Reglage > Lås > Automatisk handtagsutfällning. Välj Exkludera hemma för att avaktivera utfällning av dörrhandtag hemma (ange din hemadress genom att trycka på Navigera > Ange hem).

pilar som pekar mot dörrhandtagen som glider in och ut

Sätt in handen i handtaget och dra för att öppna dörren.

Dörrhandtagen fälls in igen om du inte använder dem inom tio sekunder efter att de fällts ut. Tryck på ett handtag för att fälla ut det igen. Dörrhandtagen fälls också in tio sekunder efter att den senaste dörren stängts, när Model S börjar rulla och när du låser Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att spara batteriladdning är Model S konstruerad att tillfälligt inaktivera funktionen Automatisk handtagsutfällning om fordonet inte kan upptäcka en telefonnyckel i närheten.

I sådana fall fäller du ut ett dörrhandtag genom att trycka på det eller genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Du behöver inte aktivera inställningen igen. Nästa gång du närmar dig Model Sfälls handtagen ut automatiskt, under förutsättning att inga av de ovan nämnda förhållandena gäller.

Öppna dörrar från insidan

Model S dörrar drivs elektriskt. För att öppna en dörr när du sitter i bilen trycker du på knappen längst upp på insidans dörrhandtag och trycker upp dörren.

en pil som pekar mot knappen för att öppna dörren
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Aktivera barnlåset för att förhindra att barn öppnar bakdörrarna (se Barnlås).

Du kan även använda pekskärmen för att öppna och stänga dörrarna när du befinner dig i Model S när fordonet är i parkeringsläge.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S mot förmodan inte har låg spänning-strömförsörjning kan du inte öppna dörrarna med knappen längst upp på dörrhandtaget. Se Öppna dörrarna utan strömförsörjning för mer information.

Invändig låsning och upplåsning

När du sitter i Model S kan du låsa och låsa upp alla dörrar och bagageutrymmen genom att trycka på låsikonen i Reglage.

ett olåst lås
Ikonen ändras för att visa om dörrarna är låsta eller upplåsta.

Dörrlåsning när du lämnar fordonet

Dörrar och bagageutrymmen kan låsas automatiskt när du går iväg och har din telefonnyckel eller parkopplade fjärrnyckel med dig. Aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att trycka på Reglage > Lås > Automatisk låsning.

När dörrarna låses blinkar ytterbelysningen en gång och speglarna fälls in (om Fäll speglarna är aktiverat). Om du även vill ha en bekräftelsesignal när Model S låses trycker du på Reglage > Lås > Bekräftelsesignal för låsning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tryck på Leklåda > Boombox > Låsljud för att anpassa låsljudet när fordonet låses utifrån (system för fotgängarvarning krävs).

Model S låses inte automatiskt om:

  • Du markerar kryssrutan Exkludera hemma och Model S är parkerad på en plats du angivit som Hemma. Information om hur du anger en plats som Hemma, finns i Hem, arbete och favoritdestinationer.
  • En telefonnyckel eller parkopplad fjärrnyckel känns av inne i Model S.
  • En dörr eller ett bagageutrymme inte är helt stängt.
  • Bluetooth är avstängt på telefonnyckeln.
  • Föraren använder inte förardörren för att stiga ur fordonet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I slutänden är det du som ansvarar för att ditt fordon är låst, även når automatisk låsning är aktiverad.

Dörrlåsning vid körning

Model S låser automatiskt alla dörrar (inklusive bagageutrymmen) när körhastigheten överstiger 5 mph (8 km/h).

Upplåsning av förardörren

Om du aktiverar Reglage > Lås > Upplåsning av förardörren låses bara förardörren upp när du låser upp Model S. Förardörren låses endast upp om det finns en nyckel på fordonets förarsida, inte på passagerarsidan. Om du vill låsa upp de återstående dörrarna ska du trycka länge på knappen längst upp på det invändiga dörrhandtaget, använda pekskärmen, mobilappen eller trycka på fjärrnyckeln en andra gång.

Aviseringar om öppen bil

Om du vill få ett mobilmeddelande när dörrar, bagageutrymmen eller fönster lämnas öppna eller när Model S oväntat lämnas olåst trycker du på Reglage > Lås > Avisering om öppen bil.

Barnlås

Model S har barnlås på bakdörrarna för att förhindra att de öppnas med de invändiga öppningsknapparna. Tryck på Reglage > Lås > Barnlås på pekskärmen. Du kan välja Båda för att aktivera barnlåset på båda bakdörrar eller välja Vänster eller Höger för att aktivera det på en specifik dörr.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du rekommenderas att alltid aktivera barnlåsen när det sitter barn i baksätena.

Låsa upp efter parkering

När du stannar Model S och aktiverar parkeringsläget kan du välja att låsa upp alla dörrar. Aktivera eller inaktivera den här funktionen genom att trycka på Reglage > Lås > Lås upp i parkeringsläge.