Summon

Den här funktionen kan vara tillfälligt begränsad eller inaktiv tills den aktiveras med en framtida programvaruuppdatering för bilar tillverkade från ungefär januari 2023.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Summon, eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

Summon kan automatiskt parkera och köra ut Model S medan du står utanför fordonet. Summon flyttar Model S framåt och bakåt upp till 39 fot (12 meter) in på eller ut från en parkeringsplats.

Om du vill flytta Model S längre avstånd samtidigt som du styr den runt föremål kan du använda Smart Summon (i förekommande fall) och din mobiltelefon. Med Smart Summon kan fordonet hitta dig (eller så kan du skicka fordonet till en vald plats). Se Smart Summon.

Summon kräver att Model S kan upptäcka en giltig nyckel i närheten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Summon är utformat och avsett för användning endast på privat mark som du är väl bekant med och där inga oförutsedda händelser kan uppkomma.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Summon är en BETA-funktion. Du måste kontinuerligt övervaka fordonet och dess omgivningar och vara beredd på att när som helst vidta omedelbara åtgärder. Det är förarens ansvar att Summon används på ett avsett, säkert och ansvarsfullt sätt. Mer information om begränsningarna med Summon och förhållanden som kan påverka funktionen finns i Varningar och begränsningar.

Innan Summon används

Innan Summon tas i bruk måste det aktiveras och anpassas på pekskärmen i enlighet med dina önskemål. Tryck på Reglage > Autopilot > Anpassa Summon och justera följande inställningar efter dina önskemål:

 • Avstånd från stötfångare: Ange vid vilket avstånd som du vill att Summon ska stanna fordonet från ett upptäckt föremål (du vill till exempel att Summon ska stanna fordonet bara någon decimeter från garageväggen). Observera att avståndet endast gäller föremål som Summon upptäcker rakt framför Model S vid körning framåt, eller direkt bakom Model S vid backning.
 • Summon-avstånd: Ställ in den maximala körsträcka som Model S kan köra när den kör in på eller ut från en parkeringsplats.
 • Sidoavstånd: Välj ett alternativ för att ange hur mycket sidoutrymme du vill tillåta. Trångt gör att Model S kan köra in på eller ut från mycket trånga parkeringsplatser.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Vid parkering på trånga platser begränsas kamerornas och sensorernas (i förekommande fall) möjlighet att korrekt upptäcka hinder vilket ökar risken för skador på Model S och/eller omgivande objekt.
 • Kräv ihållande tryckning: Som standard kräver Summon att du trycker och håller kvar knappen på mobilappen för att köra Model S under parkeringsprocessen. När Kräv ihållande tryckning är inställt på Nej kan du trycka in och släppa knappen – du behöver inte hålla kvar den för att hålla fordonet i rörelse. När Kräv ihållande tryckning är inställt på Nej kan du manövrera Summon med fjärrnyckel istället för med mobilappen (se #SUMMONKEY) och du kan starta en parkeringssekvens inifrån fordonet (se Starta Summon innan du stiger ur fordonet).
 • Använd automatisk HomeLink (om utrustad): Välj inställning ON om du vill aktivera HomeLink för att öppna/stänga en programmerad HomeLink-enhet (som en garagedörr) under en parkeringsprocess där Summon används. I aktiverat läge kommer enheten automatisk öppnas och stängas när Model S åker in eller ut under en Summon-manöver. Under en Smart Summon-manöver (i förekommande fall) öppnas enheten automatiskt i början av manövern när Smart Summon känner av att Model S står i ett garage.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Se alltid till att Model S är helt inne i eller ute ur ett garage innan HomeLink stänger garageporten. Summon och Smart Summon (i förekommande fall) kan inte känna av när en garageport sänks.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När funktionen är aktiverad öppnas HomeLink-enheten automatiskt och stängs vid användning av Summon. Den öppnas automatiskt vid behov när Smart Summon används (i förekommande fall). För att få HomeLink-automatik i andra situationer (som under normal körning), måste du ändra HomeLink-enhetens grundinställningar genom att trycka på HomeLink-ikonen högst upp på skärmen Reglage (se Smart garage).

Ovanstående inställningar, med undantag för HomeLink, gäller endast Summon – inte Smart Summon (i förekommande fall) (se Innan Smart Summon används). Du kan inte anpassa stötfångaravstånd, körsträcka och sidoavstånd för Smart Summon. Och när du använder Smart Summon måste du alltid hålla ned knappen på mobilappen för att hålla Model S i rörelse. Därtill manövreras Smart Summon med mobilappen– inte med fjärrnyckeln. Alla inställningar behålls tills du ändrar dem manuellt.

Använda Summon för att parkera och köra ut från en parkeringsplats

Följ dessa steg för att använda Summon när du parkerar din Model S:

 • Placera Model S inom 39 fot (12 meter) från parkeringsplatsen så att Model S kan följa en rak linje in på eller ur platsen antingen framåt eller bakåt.
 • Från fordonets utsida initieras parkeringsmanövern genom att du trycker på Summon på mobilappen och sedan håller ned knappen Framåt eller Bakåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Kräv ihållande tryckning är inställt på Nej behöver du inte hålla ned knappen utan du kan bara trycka och släppa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan även initiera parkeringsmanövern inifrån fordonet (se Starta Summon innan du stiger ur fordonet).

Summon växlar Model S till läge Drive eller Reverse (baserat på vilken riktning du valt) och kör in på eller ut från parkeringsplatsen. När parkeringen är slutförd eller om ett hinder upptäcks, växlar Summon Model S till läge Park. Summon växlar Model S till läge Park när:

 • Model S upptäcker ett hinder i sin körbana (inom inställningen för Avstånd från stötfångare som du angett).
 • Summon har kört Model S den maximala sträckan på 39 fot (12 meter).
 • Du släpper knappen Framåt eller Bakåt (när Kräv ihållande tryckning är aktiverat).
 • Du trycker på någon knapp för att stoppa Summon.

Om du använde Fjärrparkering för att parkera Model S kan du använda Fjärrparkering för att återföra Model S till dess ursprungliga position (förutsatt att Model S har förblivit i parkeringsläget), eller till den maximala Fjärrparkeringssträckan som du angett (vilket som först uppnås). Ange bara motsatt riktning på mobilappen så kör Fjärrparkering Model S längs den ursprungliga vägen, förutsatt att inga hinder har tillkommit. Om ett hinder upptäcks försöker Model S undvika hindret samtidigt som den ursprungliga körvägen bibehålls så nära som möjligt (fjärrparkeringen kör inte runt hinder).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill använda Fjärrparkering för att köra Model S flera gånger i samma riktning utan att överskrida den maximala sträckan på 39 fot (12 meter) ska du avbryta Fjärrparkering och starta om parkeringsprocessen och välja samma riktning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om Fjärrparkering kan köra Model S en kort sträcka åt sidan för att undvika ett hinder försöker den inte styra runt ett hinder för att återställa Model S till dess ursprungliga körbana. Endast Smart Summon (i förekommande fall) kan styra Model S runt hinder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Summon kräver att Model S kan upptäcka en giltig nyckel i närheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S kan inte upptäcka hinder som är lägre än stötfångaren, mycket smala eller hänger från ett tak (t.ex. cyklar). Dessutom kan många oförutsedda omständigheter försämra Summons förmåga att manövrera in på eller ut från en parkeringsplats och som resultat kanske inte Summon styr Model S korrekt. Därför måste du alltid övervaka fordonets rörelser och omgivningen och vara beredd att när som helst avbryta Model S.

Starta Summon innan du stiger ur fordonet

Starta en Summon-parkering innan du stiger ur fordonet Model S:

 1. Kontrollera på pekskärmen att Kräv ihållande tryckning är inaktiverat (tryck på Reglage > Autopilot > Anpassa Summon > Kräv ihållande tryckning).
 2. Stäng alla dörrar och bagageutrymmen.
 3. När Model S är aktiverad och i parkeringsläget trycker du två gånger på rullningsknappen till höger på fyrkantig ratt (eller ratt). Ett popup-fönster visas på pekskärmen.
 4. Välj körriktning på pekskärmen.
 5. Stig ur Model S och stäng förardörren.

Summon kör nu Model S i den riktning du specificerat på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att avbryta parkeringsmanövern innan du stiger ur fordonet, tryck på Avbryt på popup-fönstret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du inte väljer färdriktning på pekskärmen påbörjar inte Summon parkeringsmanövern när du stiger ur.

Stoppa eller avbryta Summon

Du kan stoppa Model S när som helst när Summon är aktiverat genom att använda mobilappen eller genom att trycka på valfri knapp på fjärrnyckeln. Summon avbryts också om:

 • Ett dörrhandtag trycks in eller en dörr öppnas.
 • Du interagerar med fyrkantig ratt (eller ratt), bromspedalen, gaspedalen eller växlar.
 • Model S ett hinder upptäcks.
 • Summon har flyttat Model S den maximala sträckan på cirka 39 fot (12 meter).
 • Din mobiltelefon försätts i viloläge eller förlorar kontakten med Model S.