Elbilskomponenter

Högspänningskomponenter

Genomskinligt fordon med markerade elfordonskomponenter och beskrivningar
  1. Värmepumpsenhet
  2. Främre drivenhet
  3. Serviceåtkomstpanel för högspänningskomponenter (Penthouse)
  4. Högspänningsbatteri
  5. Strömskenor för högspänning
  6. Bakre drivenhet
  7. Laddkontakt
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Plaid-version visas inte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det finns inga delar som kan servas av användaren i högspänningssystemet. Plocka inte isär, ta bort eller byt ut högspänningskomponenter, högspänningskablar eller högspänningskontakter. Högspänningskablar är typiskt orangefärgade så att de är lätta att känna igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läs och följ alla anvisningar på dekalerna som sitter på Model S. Dekalerna finns där i säkerhetssyfte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid den osannolika händelse att en brand uppstår ska du genast kontakta den lokala brandkåren.

Laddningsutrustning

Laddningsutrustning som är specifikt utformad för att ladda Model S kan skaffas från Tesla.

Information om tillgänglig laddningsutrustning i din region finner du på http://shop.tesla.com.

  • En väggkontakt som installeras på din parkeringsplats är det snabbaste sättet att ladda fordonet dagligen.
  • En mobil kontakt gör det möjligt att ansluta till de vanligaste eluttagen. När du använder en mobil kontakt ska du fästa den smarta adaptern (om det behövs) på den mobila kontakten innan du ansluter den till eluttaget och sedan ansluta fordonet.
  • Tesla erbjuder även adaptrar som gör att du kan ansluta till de vanligaste allmänna laddningsstationerna i din region. Vid en allmän laddningsstation ansluter du först adaptern till stationens laddningskontakt och ansluter sedan fordonet.