Autopark

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon Autopark.

Autopark använder data för att underlätta parkering på allmänna vägar genom att manövrera Model S in på parallella eller vinkelräta parkeringsplatser.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror och sensorer är rena. Smutsiga kameror och sensorer, samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autoparks prestanda beror på kamerornas och ultraljudssensorernas möjlighet att upptäcka fordonets närhet till trottoarkanter, föremål samt andra fordon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte Autopark om något, som en kulkoppling, cykelställ eller släpvagn, är fäst vid dragkroken. Autopark stannar kanske inte för dragkrokar vid parkering mellan eller framför andra fordon.

Parametrar

Autopark upptäcker potentiella parkeringsplatser baserat på följande parametrar:

Vinkelrät parkering
 • Hastigheten måste vara lägre än 8 mph (13 km/h). Autopark kanske inte upptäcker den önskade parkeringsplatsen om du kör för snabbt.
 • Parkeringsplatsen måste vara minst 7,2 fot (2,2 meter) bred.
 • Parkeringsplatsen måste ha minst tre synliga linjer för att fordonet ska kunna parkera, till exempel parkeringslinjer, vägmarkeringar eller tydliga trottoarkanter. Autopark kanske inte fungerar i exempelvis ett garage utan tre synliga parkeringslinjer.
 • Autopark kanske inte fungerar på ojämna underlag som kullersten och tegel.
Parallell parkering
 • Hastigheten måste vara lägre än 13 mph (21 km/h). Autopark kanske inte upptäcker den önskade parkeringsplatsen om du kör för snabbt.
 • Det måste finnas ett fordon framför platsen du vill parkera på.
 • En tydlig trottoarkant eller kant måste vara synlig. Autopark kanske inte kan identifiera parkeringsplatsen korrekt om trottoarkanten inte är tydlig, till exempel på grund av gräs eller jord.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Autoparkering fungerar inte på vinklade parkeringsplatser.

Använda Autopark

Vid körning följer du de här stegen för att låta Autopark manövrera Model S in på en parkeringsplats:

 1. Under långsam körning på allmän väg, bevaka instrumentpanelen för att avgöra när Autopark har upptäckt en parkeringsplats. En parkeringsikon visas på instrumentpanelen om fordonet upptäcker en potentiell parkeringsplats.
  Skärmbild på en potentiell parkeringsplats som utmärks av den visade ikonen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Parkeringsikonen visas endast om fordonets position och/eller omgivningen gör det möjligt för Autopark att beräkna en lämplig körbana. Om Autopark inte kan beräkna en lämplig körbana (till exempel vid körning på en trång gata, där parkeringsmanövern skulle innebära att fordonets front sticker ut i motstående körfält), kan du antingen flytta fordonet, söka efter en annan parkeringsplats eller parkera manuellt.
 2. Kontrollera och avgör om den upptäckta parkeringsplatsen är lämplig och säker. Om så är fallet kör du framåt och stannar cirka en billängd framför parkeringsplatsen (ungefär som du normalt gör vid parallell parkering eller vid backning in på en vinkelrät parkeringsplats).
 3. Släpp fyrkantig ratt, lägg i backväxeln på Model S och tryck på Starta autoparkering på pekskärmen.
 4. Släpp den fyrkantiga ratten, tryck och håll in Autopark i körlägesväljaren på pekskärmen. Du kan släppa knappen när Autopark aktiveras.
 5. Autopark visar ett meddelande när parkeringen är slutförd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du trampar på bromspedalen när Autoparkering aktivt parkerar Model S pausas parkeringsprocessen tills du trycker på Återuppta på pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på Autopark för att hitta en parkeringsplats som är laglig, lämplig och säker. Autopark kanske inte alltid upptäcker föremål i parkeringsområdet. Gör alltid en visuell kontroll för att vara säker på att parkeringsplatsen är lämplig och säker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När Autoparkering styr Model S aktivt flyttas fyrkantig ratt i enlighet med Autoparks justeringar. Försök inte påverka rörelserna på fyrkantig ratt. Autopark avbryts om du gör så.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Under parkeringssekvensen ska du hela tiden kontrollera omgivningen. Var beredd på att bromsa för att undvika fordon, fotgängare eller föremål.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När Autopark har aktiverats ska du alltid hålla uppsikt över instrumentpanelen så att du säkert lägger märke till Autoparks anvisningar.

Pausa parkeringen

Pausa Autopark genom att trycka ned bromspedalen en gång. Model S stannar och står stilla tills du trycker på Återuppta på pekskärmen.

Avbryta parkering

Autoparkering avbryter parkeringssekvensen när du flyttar fyrkantig rattmanuellt, växlar eller trycker på Avbryt på pekskärmen. Autopark avbryter även parkeringen om:
 • Parkeringssekvensen överskrider sju förflyttningar.
 • Model S upptäcker att föraren lämnar fordonet.
 • Om en dörr är öppen.
 • Accelerationspedalen trampas ned.
 • Du trampar på bromspedalen när Autopark har pausats.
 • Om en automatisk nödbromssituation uppstår (se Kollisionsavvärjning).

Begränsningar

Autopark kommer troligtvis inte att fungera korrekt i de här situationerna:

 • Vägen lutar. Autopark är utformad för att endast fungera på plan väg.
 • Om sikten är dålig (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Trottoarkanten består av annat material än sten eller går inte att upptäcka.
 • Målparkeringsplatsen ligger direkt vid en vägg eller pelare (till exempel sista parkeringsplatsen i en rad i ett parkeringshus under jord).
 • En eller flera av ultraljudssensorerna eller kamerorna är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas funktion.
 • Sensorerna är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Många oförutsedda omständigheter kan påverka Autoparks förmåga att parkera Model S. Tänk på att detta kan leda till att Autopark inte kan styra Model S på ett lämpligt sätt. Var uppmärksam vid parkering av Model S och var beredd att ta kontrollen omedelbart.