Röstkommandon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att underlätta kan Tesla erbjuda ett urval språk att använda för röstkommandon. Om du vill använda ett annat språk trycker du på Reglage > Display > Språk för röstigenkänning.
Du kan använda röstkommandon för att enkelt reglera inställningar och önskemål utan att röra pekskärmen. Röstkommandona är utformade för att förstå naturligt uttalade önskemål. Följande lista behöver inte innehålla alla åtgärder som går att utföra med röstkommandon:
 • Justera klimatönskemål
 • Finjustera vindrutetorkarnas hastighet och frekvens
 • Reglera olika element i fordonet
 • Navigera till en plats
 • Ringa upp en kontakt.
 • Interagera med appar och inställningar

För att initiera ett röstkommando trycker du helt ned mikrofonknappen till höger på fyrkantig ratt (eller ratt). När en ljudsignal hörs uttalar du önskemålen.

Pilen pekar på mikrofonknappen.

Exempel på röstkommandon

Här är en lista över exempel på röstkommandon. Det här är inte en fullständig lista. Tesla arbetar ständigt med att förbättra röstkommandona.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Din bil måste vara i parkeringsläget om du vill aktivera vissa röstkommandon (t.ex. vaktläge, hundläge osv.).

Klimatreglage

Justera klimatönskemålen:

 • ”Gör det svalare”
 • ”Gör det varmare”
 • ”Slå på/av förarsätesvärmaren”
 • ”Gör det svalare för passageraren”
 • ”Rikta luftföde till mitt ansikte”
 • ”Synka klimat”
 • ”Öka/minska fläkthastigheten”
 • ”Slå på/av bakre avfrostare”
 • ”Ställ in temperatur/fläkt ...”
 • ”Aktivera återcirkulation”

Vindrutetorkare

Anpassa vindrutetorkarnas hastighet och frekvens baserat på förändrade väg- och väderförhållanden:

 • ”Snabba upp vindrutetorkarna”
 • ”Öka/minska hastigheten för vindrutetorkarna med ...”
 • ”Slå på/av vindrutetorkarna”

Fordonsreglage

Modifiera olika reglage i fordonet:

 • ”Vaktläge på/av”
 • ”Håll min bil säker”
 • ”Lås/lås upp dörrarna”
 • ”Aktivera hundläge”
 • ”Fäll in/ut speglarna”
 • ”Öppna/stäng laddluckan”
 • ”Starta/stoppa laddning”
 • ”Öppna serviceinställningar”
 • ”Öppna handskfacket”

Kontakter

För att ringa eller skicka textmeddelande till en kontakt från din Bluetooth-anslutna telefon (se Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet), säg:

 • ”Ring [kontaktnamn/telefonnummer]”
 • ”Textmeddela [kontaktnamn/telefonnummer]”

Media

Lyssna på och justera önskemålen om uppspelning:

 • ”Lyssna på [låtnamn]”
 • ”Sänk/höj volymen”
 • ”Gå vidare till nästa”
 • ”Pausa/spela upp låt”
 • ”Ändra källan till [mediekälla]”

Du kan förbättra noggrannheten vid igenkänningen av röstkommandon genom att använda flera ledtrådar i kommandot, som artist och låt.

Appar och inställningar

Navigera enkelt igenom dina appar och inställningar:

 • ”Öppna [leklåda/webbläsare/biograf/telefon]”
 • ”Sök efter ...”
 • ”Skärmen är för ljus”
 • ”Visa mig ägarhandboken”

Du kan även skicka en felrapport genom att säga ”Rapportera” , ”Återkoppla”, eller ”Felrapportera”.

Mer information om röstkommandon finns på https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Som stöd för fortlöpande kvalitetsförbättringar samlar Tesla in och behandlar transkriptioner av röstkommandon (t.ex. “ställ in temperaturen …”). Röstinspelningar i ljudformat samlas inte in och transkriptioner är inte kopplade till ditt Tesla-konto eller till ditt fordons chassinummer. För att ytterligare skydda din integritet insamlas inte röstkommandon som innehåller personliga data (t.ex. "Navigera till ..." eller "Ring ett samtal till ...").