Kamera i kupén

Model S kan vara utrustad med en kupékamera som är placerad ovanför backspegeln.

Zoomruta med en kameralins, pekar mot dess plats ovanför backspegeln

Data från kameran lämnar inte själva fordonet som standard och överförs inte till någon, Tesla inkluderat, såvida du inte aktiverar datadelning. Om du aktiverar datadelning och en säkerhetskritisk händelse uppstår (t.ex. en kollision), delar Model S korta videoklipp från kupékameran med Tesla för att hjälpa oss att utveckla framtida säkerhetsförbättringar och fortlöpande förbättra informationen för de funktioner som använder kameran i kupén. Data kan också komma att delas om funktionsdiagnostik krävs för kupékameran. Ingen ansiktsigenkänning eller annan metod för identitetsverifiering utförs av kupékameran. För personligt sekretesskydd kan data från kupékameran inte kopplas till ditt fordons chassinummer.

Justera dina inställningar för datadelning genom att trycka på Reglage > Programvara > Datadelning > Tillåt analys via kupékamera. Du kan ändra dina inställningar för datadelning när som helst.

Exempel på kameravy när Tillåt analys via kupékamera är aktiverat
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Håll kameralinsen ren och blockera den inte. Ta bort ansamlingar av smuts och damm genom att då och då torka av kameralinsen med en ren trasa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd inte rengöringsmedel som innehåller kemikalier eller slipmedel. Dessa kan skada ytan på kameralinsen.