Væskebeholdere

Fjernelse af vedligeholdelsespanelet

Fjern vedligeholdelsespanelet for at kontrollere væskestande:

 1. Åbn motorhjelmen.
 2. Træk vedligeholdelsespanelet opad for at løsne de clips, der holder det på plads.
  Køretøj med åben motorhjelm og vedligeholdelsespanel vist.
 3. Når batterikølevæsken kontrolleres, skal beklædningen på kabinens indtag fjernes ved at trække det opad for at løsne de clips, der holder den på plads.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Vedligeholdelsespanelet beskytter det forreste bagagerum mod vand. Sørg for, at det sidder korrekt, når du monterer det igen.

Kontrol af batterikølevæske

Under de fleste omstændigheder bør det ikke være nødvendigt at udskifte batterikølevæsken i køretøjets levetid. Men der vises en advarsel på touchskærmen, hvis væskestanden i kølesystemet falder til under det anbefalede niveau. Stop Model Y, så snart det er sikkert, og kontakt Tesla.

Kontrol af væskestanden

UNDLAD AT FJERNE PÅFYLDNINGSHÆTTEN, OG PÅFYLD IKKE VÆSKE. Det medfører risiko for skade, som ikke er dækket af garantien.

Påfyld ikke batterikølevæske

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Batterikølevæske kan være farligt og kan irritere øjnene og huden. Du bør under ingen omstændigheder fjerne påfyldningshætten og/eller påfylde kølevæske. Kontakt Tesla med det samme, hvis der vises en advarsel om lav væskestand på touchskærmen.

Kølesystemet bruger en særlig blanding af G-48-kølemiddel med ethylenglykol (HOAT), som maksimerer batteriets effektivitet og levetid. Kontakt Tesla for at få flere oplysninger om kølemidlet.

Kontrol af bremsevæske

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontakt Tesla med det samme, hvis bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt, eller hvis bremsevæskestanden er faldet markant. Hvis du kører i bilen under disse forhold, er der risiko for øgede bremselængder eller bremsesvigt.
Rødt ikon med et udråbstegn og ordet "BRAKE" under.
En rød bremseindikator på touchskærmen advarer dig, hvis bremsevæskestanden falder til under det anbefalede niveau. Hvis den begynder at lyse, mens du kører, skal du stoppe med et forsigtigt tryk på bremsen, så snart det er forsvarligt at gøre det. Kør ikke videre. Kontakt Tesla med det samme.

Påfyldning af bremsevæske

Påfyld ikke bremsevæske selv. Følgende anvisninger er udelukkende vejledende og til fremtidig reference:

 1. Rengør påfyldningshætten, før du fjerner den, for at forhindre, at der kommer snavs ned i beholderen.
 2. Skru hætten løs, og fjern den.
 3. Påfyld bremsevæske, der overholder specifikationerne, til MAX-mærket.
 4. Sæt påfyldningshætten på igen og sørg for, at den er helt lukket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun ny væske fra en forseglet, lufttæt beholder. Genbrug aldrig væske, og brug aldrig væske fra en beholder, der har været åbnet. Væske absorberer fugt, som forringer bremseevnen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bremsevæske er meget giftig. Opbevar den i forseglede beholdere og utilgængeligt for børn. Søg straks læge ved indtagelse af bremsevæske.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Bremsevæsker beskadiger lakerede overflader. Tør straks eventuelt spild af med en absorberende klud, og vask området med vand tilsat bilshampoo.

Påfyldning af forrudesprinklervæske

Den eneste beholder, som du kan hælde væske i, er forrudesprinklervæskebeholderen, der er placeret bag det forreste bagagerum. Der vises en meddelelse på touchskærmen, når væskestanden er lav.

Sådan påfylder du sprinklervæske:

 1. Åbn motorhjelmen.
 2. Rengør omkring påfyldningshætten, før du åbner den for at forhindre, at der kommer snavs ned i beholderen.
 3. Åbn påfyldningshætten.
 4. Fyld beholderen, samtidig med at du undgår at spilde, indtil væskeniveauet er synligt umiddelbart under påfyldningsstudsen. Beholderen har en kapacitet på 4,5 liter.
  Påfyldningshætte med zoomfelt, der viser den ønskede mængde.
 5. Tør straks eventuelt spild op, og vask det berørte område med vand.
 6. Sæt påfyldningshætten på igen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nogle nationale eller lokale love begrænser brugen af flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC bruges som frostvæske i mange sprinklervæsker. Brug kun sprinklervæske med begrænset VOC-indhold, hvis væsken er i stand til at modstå frost i alle de klimaer, hvor du kører Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Lokal lovgivning forbyder anvendelsen af methanolbaseret sprinklervæske. Anvend i stedet ethanolbaseret sprinklervæske.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Påfyld ikke sprinklervæske, som indeholder vand- eller insektafvisende midler. Disse væsketyper kan give striber og danne en fedtet hinde på forruden og medføre støj fra vinduesviskerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ved temperaturer under 4 °C skal du bruge frostsikret sprinklervæske. Hvis du bruger en ikke-frostsikker sprinklervæske i koldt vejr, er der risiko for, at der dannes is på forruden, så du ikke kan se gennem den.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og overhold instruktionerne fra producenten af sprinklervæske.