Overensstemmelsescertificering

FCC- og ISED-certificering

Komponent Producent Model Driftsfrekvens (MHz) FCC ID IC-ID
B-stolpens endepunkt Tesla 1783148Y

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1783148Y 20098-1783148Y
Midterkonsol Tesla 1089774

13,56

2400-2483,5

2AEIM-1089774

20098-1089774

Bageste endepunkt

Tesla

1509516

2400-2483,5

2AEIM-1509516

20098-1509516

Bilnøgle Tesla 1133148 2400-2483,5 2AEIM-1133148 20098-1133148
TPMS

Tesla

1472547G

2400-2483.5

2AEIM-1472547G

20098-1472547G

Radar i kabinen* (ekstraudstyr) Tesla 1616631 60000-64000 2AEIM-1616631 20098-1616631
Homelink (ekstraudstyr) Gentex ADHL5C 286-440MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
Bil-PC Tesla

1960400

XMR2020AG525RGL XMR202201AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Trådløs oplader Tesla

WC3

127,72KHz

2AEIM-WC3

20098-WC3

*Radaren i kabinen er begrænset til fabriksinstallation.

De ovenfor anførte enheder overholder del 15 i FCC's regler, Industry Canadas RSS-standard(er) for licensfritaget radioudstyr og EU-direktiv 2014/53/EU.

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:
  1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
  2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Tesla, kan medføre bortfald af din ret til at betjene udstyret.

Oplysninger om radiofrekvensenergi

Dette udstyr er blevet testet til at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, skal du forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende forholdsregler:
  • Juster eller flyt modtagerantennen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Dette udstyr og dets antenner må ikke anbringes sammen med eller betjenes med andre antenner eller sendere.

RF-moduler

Enhederne, der er blevet beskrevet nedenfor, er blevet evalueret i overensstemmelse med de for produkterne gældende krav, der er omfattet af 2014/53/EU-direktivet.

Beskrivelse Frekvensbånd Effektniveau Antennens placering Producent
Sikkerhedsstyreenhed 2400-2483,5MHz 2,5 mW PCB-antenne i midterkonsol

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

Sikkerhedsstyreenhed 13,56 MHz Ikke relevant (magnetfelt) PCB-antenne i midterkonsol
Instrumentpanelets bageste endepunkt 2400-2483,5 MHz 2,5 mW PCB-antenne, bag bageste instrumentpanel
Stolpens endepunkt 2400-2483,5MHz 2,5 mW PCB-antenne, bag B-stolpens glas
Stolpens endepunkt 13,56 MHz Ikke relevant (magnetfelt) PCB-antenne, bag B-stolpens glas
TPMS-sensor 2400-2483,5 MHz 2,5 mW Hvert hjul
FM 76-108 MHz Ikke relevant (kun modtag) Bagrude

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becher-Goring-Str.16  
76307 Karlsbad, Tyskland

DAB 174-241 MHz Ikke relevant (kun modtag) Bagrude
Homelink (ekstraudstyr) 433,9 MHz 10 mW Over forreste kofangervange

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA

Radar 76000-77000 MHz 4 W Over forreste kofangervange

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10
88131 Lindau, Tyskland

Bluetooth 2400-2483,5 MHz Maks. 2,5 mW

A-stolpe i venstre side

A-stolpe i højre side, trådløs forbindelse

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

GSM 900

885-915

930-960 MHz

2 W

Send og modtag – A-stolpe i højre side. Benyttes også til eCall

Modtag - A-stolpe i venstre side

A-stolpe (MIMO)

Trådløs forbindelse

GSM 1800

1710-1785
1805-1880 MHz

1 W
WCDMA (bånd 8)

909-915
954-960 MHz

250 mW
WCDMA (bånd 1/3)

1920-1980
2110-2170 MHz

250 mW
LTE (bånd 7/8) til Bil-PC-model 1098058 og 1506277

2500-2570, 909-915 MHz
2620-2690, 954-960 MHz

200 mW
LTE (bånd 20/28) til Bil-PC-model 1098058 og 1506277

832-862, 698-748 MHz
791-821, 758-803 MHz

200 mW
LTE (bånd 1/3) til Bil-PC-model 1098058 og 1506277

1940-1965, 1735-1765 MHz
2130-2155, 1830-1860 MHz

200 mW
LTE (bånd 7/8/34/41) til Bil-PCPC-model 1960100

2500-2570, 2620-2690 MHz
925-960, 880-915 MHz
2010-2025 MHz (TDD)
2496-2690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (bånd 20/28/29/32) til Bil-PC-model 1960100

758-803, 703-748 MHz
791-821, 832-862 MHz
717-728 MHz (Kun RX)
1452-1496 MHz (kun RX)

200 mW
LTE (bånd 1/3/9) til Bil-PC-model 1960100

1805-1880, 1710-1785 MHz
2110-2170, 1920-1980 MHz

200 mW
LTE (bånd 11/17/18) til Bil-PC-model 1960100

1475,9-1495,9, 1427,9-1447,9
860-890, 815-845 MHz

200 mW
Wi-Fi

2400-2483,5 MHz
5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz

100 mW

A-stolpe i venstre side
A-stolpe i højre side, trådløs forbindelse  

GNSS

1563-1587 MHz,
1593-1610 MHz  

ikke relevant (kun modtag) Mellem forrude og bakspejl
Trådløs oplader 127,7KHz Ikke relevant (magnetfelt) PCB-antenne i midterkonsol
Ladeportens antenne RKE 433,9 MHz ikke relevant (kun modtag) Ladeport

Erklæring vedr. strålingseksponering

Produkterne overholder FCC/ISED RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer (RF-eksponering ved forbrugeres trådløse svagstrømsoverførsel). Grænserne for RF-eksponering er angivet for et ukontrolleret miljø og er sikre ved betjening efter hensigten som beskrevet i denne manual. Den fjerneste RF-eksponering hvor overholdelse blev dokumenteret var 20 cm og med længere afstand fra brugerens krop. Indstil enheden til lav udgangseffekt, hvis en sådan funktion er tilgængelig.

EU

Dit køretøj har forskellige typer radioudstyr. Producenterne af radioudstyret erklærer, at ovenstående RF-moduler er blevet vurderet i forhold til de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan læses på følgende internetadresse: https://www.tesla.com/eu-doc.