Lygter og lys

Betjening af lygter og lys

Tryk på Betjeningsknapper > Lys på touchskærmen for at få adgang til alle lysbetjeningsknapper – både indvendige og udvendige.

Du kan også trække blinklysarmen mod dig for at få vist en pop op-meddelelse, der giver hurtig adgang til udvendigt lys. F.eks. kan du løbende tænde eller slukke for forlygterne (og derved tilsidesætte indstillingen for Automatisk fjernlys). Pop op-meddelelsen for lys giver dig mulighed for at justere alle udvendige lysindstillinger, herunder parkeringslys, tågelygter (hvis monteret) osv. Den indstilling du vælger, bibeholdes kun for den aktuelle køretur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis touchskærmen allerede viser det fulde betjeningsskærmbillede for lys, så vil pop-op-meddelelsen til hurtig adgang ikke blive vist, når du trækker i blinklysarmen.

Ud over de lygter og det lys, du kan betjene via bilens touchskærm, har Model Y også kabinebelysning, som fungerer automatisk afhængigt af, hvad du foretager dig. I situationer, hvor der er utilstrækkeligt omgivende lys, tændes kabinelys, markeringslygter, baglygter og ud-/indstigningslys for eksempel, når du låser Model Yop, når du åbner en dør, og når du skifter til parkeringsgear (P). De slukkes efter et minut eller to, eller når du skifter eller låser Model Y. Brug disse indstillinger til at styre bilens indvendige og udvendige lygter:

Forlygter

Udvendige lygter (forlygter, baglygter, positionslygter og nummerpladelygter) indstilles til Auto, hver gang du starterModel Y. Hvis du skifter til en anden indstilling, skifter lygterne altid til Auto, næste gang du kører.

Tryk på en af disse indstillinger for at ændre og bibeholde indstillingen for de udvendige lygter, indtil den bliver justeret igen, eller næste gang du kører:

OFF
De udvendige lygter slukkes. Under kørslen vil kørelyset muligvis forblive tændt baseret på lovgivningen i de forskellige markedsregioner.
To lygteikoner
Parkeringslygterne, sidemarkeringslygterne, baglygterne og nummerpladelyset tændes.
Et sort forlygteikon med lysstråler i en vinkel nedad
Nærlys, sidemarkeringslygter, parkeringslygter, baglygter og nummerpladelygter tændes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model Y har en serie lysdioder langs kanten af forlygterne, der også kaldes "signatur"-lygter. Disse lygter tænder automatisk, når Model Y startes, og en køretilstand (kørsel eller bak) vælges.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Baglygterne er slukket, når kørelyset er tændt. Sørg for at baglygterne er tændt, når sigtbarheden er dårlig (for eksempel når det er mørkt, tåget, snevejr eller vejen er våd osv.). Ellers er der risiko for beskadigelse eller alvorlige personskader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for, at forlygterne er tændt, når sigtbarheden er dårlig. I modsat fald er der fare for kollision.

Tågelygter

En separat betjeningsknap til tågelygter er tilgængelig (ekstraudstyr). Når funktionen for tågelygter er slået til, er de aktiverede, når nærlyset er tændt. Tågelygterne slukkes sammen med forlygterne.

Loftslys

Tænd eller sluk for kabinens loftslys (kortlys). Hvis det er indstillet til AUTO, tændes loftslyset, når du låser Model Y op, åbner en dør for at stige ud, eller når du skifter til parkeringsgear (P).

To knapper på hver side af bakspejlet

Du kan også tænde og slukke de individuelle lyskilder i loftet manuelt ved at trykke på den tilhørende linse. Hvis du tænder en loftslampe manuelt, slukker den automatisk, når du stopper motoren på Model Y. Hvis Model Y allerede var slukket, da du manuelt tændte lyset, slukkes det efter et stykke tid.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tryk på Betjeningsknapper > Lygter og lys > Ratlys for at kontrollere baggrundsbelysningen på rattets knapper. Hvis funktionen er aktiveret, så tænder de når forlygterne er aktiverede.

Omgivende lys

Hvis denne funktion er aktiveret, aktiveres det omgivende lys i kabinen (ekstraudstyr), når forlygterne er tændt.

Ratlys

Hvis du aktiverer Ratlys, er pilene, der er knyttet til rulleknapperne, baggrundsbelyste, når der er utilstrækkeligt omgivende lys.

Læselamper

Der er to læselamper på anden sæderække, både over døren og ved siden af bøjlerne (se Bøjler). Du kan tænde og slukke de individuelle læselamper ved at trykke på den tilhørende kontakt. Læselampen slukkes automatisk, når Model Y slukkes.

Fjernlysforlygter

Som standard er Automatisk fjernlys aktiveret, så forlygterne automatisk kan skifte til nærlys, når der registreres lys foran Model Y (f.eks. fra et modkørende køretøj). For at indstille denne funktion skal du trykke på Betjeningsknapper > Lys > Automatisk fjernlys eller trykke på Auto på pop-op-meddelelsen, der vises på touchskærmen, når du trækker blinklysarmen mod dig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk fjernlys aktiveres automatisk, når Autostyring tilkobles. For at skifte til nærlys skal du skubbe blinklysarmen fremad og slippe den igen. Automatisk fjernlys genaktiveres hver gang Autostyring aktiveres.

I situationer hvor fjernlysforlygterne er deaktiverede (f.eks. når lygterne er slukkede eller Automatisk fjernlys er aktiv, og der registreres lys foran Model Y), eller du kører i dagslys, så kan du midlertidigt aktivere fjernlys ved at trække blinklysarmen mod dig. Når du slipper armen igen deaktiveres fjernlysforlygterne (med mindre Automatisk fjernlys er aktiveret, og der ikke registreres lys foran dig). Træk blinklysarmen ind mod dig selv, og slip den hurtigt igen, for at blinke kortvarigt med fjernlysforlygterne.

Gearstang med pile, der peger mod dig
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den valgte indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den manuelt.

Følgende lysindikator ses på touchskærmen for at vise status for forlygterne:

Et grønt forlygteikon med lysstråler i en vinkel nedad
Nærlysforlygterne er tændt.
Et blåt forlygteikon med stråler af vandret lys
Fjernlysforlygterne er tændt, og Automatisk fjernlys er deaktiveret eller ikke tilgængeligt lige nu.
Et blåt forlygteikon med et A med vandrette lysstråler
Automatisk fjernlys er aktiveret, og fjernlys er slået til. Model Y er klar til at slå fjernlyset fra, hvis der registreres lys.
Et gråt forlygteikon med et A med vandrette lysstråler
Automatisk fjernlys aktiveres, men fjernlys er ikke slået til, da der registreres lys foran Model Y. Når der ikke længere registreres lys, slås fjernlyset automatisk til igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Automatisk fjernlys er kun et hjælpemiddel, og det har sine begrænsninger. Det er førerens ansvar at sørge for, at forlygterne altid er korrekt justeret efter vejrforholdene og køreforholdene.

Forlygter efter udstigning

Når Forlygter efter udstigning er aktiveret, forbliver de udvendige forlygter tændte, efter du er holdt op med at køre og parkerer Model Y under forhold, hvor det omgivende lys er utilstrækkeligt. De slukkes automatisk igen efter et minut, eller når du låser Model Y. Når funktionen er deaktiveret, slukkes forlygterne, når du aktiverer Parkering og åbner en dør.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du låser Model Y ved hjælp af Tesla-mobilappen eller nøglekortet, så slukker forlygterne med det samme. Men, hvis køretøjet låses, fordi funktionen Låsning af døre, når bilen forlades er aktiveret (se Låsning af døre, når bilen forlades), så slukker forlygterne automatisk efter et minut.

Du slår denne funktion til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Lygter og lys > Forlygter efter udstigning.

Justeringer af forlygter

Når du vil justere vinklen for forlygterne, skal du trykke på Betjeningsknapper > Service > Juster forlygter og følge vejledningen på skærmen. Du kan vælge den forlygte, du vil justere, ved at vælge den på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Forlygter kræver ikke justeringer, når du midlertidigt kører ind i et område, hvor trafikretningen er forskellig (for eksempel ved at køre i et område med højrekørsel og derefter køre ind i et område med venstrekørsel).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Gå forsigtigt frem ved justering af forlygter. Tesla har kalibreret forlygterne omhyggeligt til en optimal position for de fleste former for kørsel. Tesla anbefaler, at du ikke justerer forlygterne, medmindre du er bekendt med, hvordan det skal gøres. Når de først er justeret, vil du ikke automatisk kunne føre dem tilbage til deres oprindeligt kalibrerede position. Kontakt Tesla for at få hjælp til justering af forlygterne.

Blinklys

Blinklysene blinker tre gange eller konstant, afhængigt af hvor langt op eller ned du flytter armen. Skub blinklysarmen let op eller ned for sekvenser med tre blink ad gangen. Hvis du vil have et konstant signal, skal du skubbe armen helt op eller ned.

Gearstang med pil, linje, pil, linje øverst og nederst

Blinklyset holder op med at blinke, når det annulleres af rattet, når armen bevæges i den modsatte retning, eller når armen skubbes let i den samme retning igen.

Hvis Betjeningsknapper > Lygter og lys > Automatisk blinklys er indstillet til Automatisk annullering, annulleres blinklyset automatisk, når Model Y registrerer en afsluttet manøvre som f.eks. fletning, vognbaneskift eller en vejforgrening. Hvis Automatisk blinklys er indstillet til Fra, skal du annullere blinklyset manuelt ved hjælp af blinklyskontakten.

Grøn pil, der peger mod venstre
Den tilhørende blinklysindikator lyser på touchskærmen, når et blinklys er aktiveret. Model Y afgiver også en klikkende lyd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Adaptiv fartpilot er aktiv, kan aktivering af et blinklys få Model Y til at accelerere i specifikke situationer (se Overhalingsacceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis Autostyring er aktiv, kan aktivering af et blinklys få Model Y til at skifte vognbane (se Autostyring).

Advarselsblink

Når du vil tænde for advarselsblinkene, skal du trykke på den knap, der sidder over bakspejlet. Alle blinklys blinker. Tryk på knappen igen for at slukke for advarselsblinkene.

Sort knap med hvid trekant over bakspejlet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Knappen til advarselsblinkene lyser, når Model Y tændes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Advarselsblinkene aktiveres, når du bremser voldsomt ved kørsel over 50 km/t.

Kondens i for- eller baglygter

Som følge af vejrændringer og højere fugtniveauer eller hvis køretøjet for nyligt har været eksponeret over for vand (f.eks. i forbindelse med vask af køretøjet), kan der somme tider samle sig kondens i dit køretøjs for- eller baglygter. Dette er normalt – når vejret bliver varmere og fugtniveauet falder, så forsvinder kondensen ofte af sig selv. Hvis du bemærker ophobning af vand i de udvendige lygteglas, eller hvis kondensen påvirker udsynet med de udvendige lygter, skal du kontakte Tesla Service.