Dashcam og Sentry-tilstand

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er din bil muligvis ikke udstyret med Dashcam eller Sentry-tilstand, eller funktionerne fungerer ikke nødvendigvis nøjagtigt som beskrevet. Bemærk, at det er alene dit ansvar at konsultere og overholde alle lokale regler samt begrænsninger vedrørende privat ejendom med hensyn til brug af kameraer.

Ud over at understøtte autopilot kan de udvendige kameraer optage og gemme videooptagelser af køretøjets omgivelser på et USB-flashdrev. Dette kan vise sig belejligt i situationer, hvor du ønsker en videooptagelse af en specifik hændelse. Hvis funktionen er indstillet til AUTO, så gemmer Dashcam videooptagelser af kollisioner under kørslen. På den anden side er Sentry-tilstand det alarmsystem, der overvåger omgivelserne omkring dit køretøj, når det er aflåst og står i Parkeringsgear, hvis systemet er aktiveret. Når der registreres en hændelse, så reagerer Sentry-tilstand i overensstemmelse med det registrerede trusselsniveau.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla anbefaler, at du benytter den USB-port, der sidder i handskerummet, til at gemme videooptagelser fra Sentry-tilstand og Dashcam. Det øger sikkerheden og minimerer strømforbruget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse køretøjer produceret efter ca. 1. november 2021 understøtter USB-portene i midterkonsollen muligvis kun opladning af enheder. Benyt USB-porten i handskerummet til alle andre funktioner.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dashcam og Sentry-tilstand vil ikke optage video, når Dashcam er deaktiveret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Videooptagelser gemmes af hensyn til dit privatliv lokalt i den integrerede hukommelse eller på USB-flashdrevet. Optagelser videresendes ikke til Tesla.

Brug af Dashcam

Dashcam optager kun videoer af dit køretøjs omgivelser, når Model Y er tændt (se Start og stop af motoren). Dashcam optager ikke videoer, når bilen er slukket. Benyt Dashcam til at optage videoer af hændelser under kørslen, som f.eks. kollisioner.

Dashcam kræver, at et korrekt formateret USB-flashdrev indsættes i en af de forreste USB-porte (helst i handskerummet) for at kunne lagre og hente optagelser (se Krav til optagelse af videoer på USB-drev).

Aktiver Dashcam ved at gå til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Dashcam, og vælg:

 • Auto: Dashcam gemmer automatisk en optagelse på USB-flashdrevet i situationer, hvor Model Y registrerer en sikkerhedshændelse, som f.eks. en kollision eller hvis en airbag bliver aktiveret. Når Auto vælges, vil evnen til at registrere variere, og den vil være afhængig af dit køretøjs strøm-, dvale- og autopilottilstand.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Flere forskellige faktorer afgør, om hvor vidt Dashcam automatisk gemmer en optagelse af en sikkerhedshændelse (f.eks. mængden af energi, der bliver udløst, om airbags bliver udløst osv.). Stol ikke på, at Dashcam automatisk optager en video af alle sikkerhedshændelser.
 • Manuel: Du skal trykke på Dashcam-ikonet for at gemme en optagelse af de sidste 10 minutters kørsel på USB-flashdrevet.
 • Ved brug af hornet: Når du trykker på hornkontakten, gemmer Dashcam en optagelse af de sidste 10 minutters kørsel på USB-flashdrevet.

Når systemet er aktiveret, kan du manuelt gemme optagelser ved at trykke på:

gråt kameraikon
Dashcam-ikonet i appstarteren, mens køretøjet er i køregear (du kan tilføje dashcam-appen til Mine apper nederst på touchskærmen for nem adgang, se Tilpasning af Mine apper). Touchskærmen viser en besked, som bekræfter, at optagelsen er gemt. Når Model Y er i Parkeringsgear, åbnes fremviseren ved at trykke på Dashcam-ikonet.
Gråt kameraikon med en grå prik til indikation af, at optagelse er sat på pause
Dashcam-ikonet på skærmbilledet Betjeningsknapper.

Betjeningsknapper til Dashcam er:

Gråt kameraikon med en rød cirkel til indikation af optagelse
OPTAGER: Viser, at Dashcam optager. For at gemme videooptagelser, skal du trykke på ikonet. For at sætte optagelse på pause, skal du trykke på ikonet og holde det nede.
Gråt kameraikon med en grå prik til indikation af, at optagelse er sat på pause
PÅ PAUSE: Viser, at Dashcam er sat på pause. For at genoptage optagelse, skal du trykke på ikonet. For at undgå at miste optagelser, skal du sætte Dashcam på pause, før du fjerner flashdrevet.
Gråt kameraikon med et grønt afkrydsningsmærke til indikation af, at videooptagelsen er gemt
GEMT: Viser, at optagelsen er gemt. Du kan også gemme optagelser fra Dashcam ved at trykke på Dashcam-ikonet i appstarteren under kørslen.

Se Gennemse videooptagelser for informationer om, hvordan du får vist Dashcam-optagelser.

Brug af Sentry-tilstand

Når Sentry-tilstand er aktiveret forbliver kameraer og sensorer aktiverede og parate til at optage mistænkelige aktiviteter omkring dit køretøj, når Model Y er låst og i parkeringsgear (P).

For at gemme og hente optagelser med Sentry-tilstand skal du sikre dig, at Dashcam er tændt, og at et korrekt formateret USB-flashdrev er placeret i en af de forreste USB-porte (helst i handskerummet) (se Brug af Dashcam).

Hvis du vil have at Sentry-tilstand automatisk aktiveres, hver gang du forlader dit køretøj, så skal du trykke på Betjeningsknapper > Sentry-tilstand > Til. Der er tre yderligere indstillinger, der kan tilpasses:

 • Udelad hjem: Sentry-tilstand aktiveres ikke ved den placering, du har angivet som Hjem på din favoritliste (se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer), men den aktiveres ved alle andre placeringer, når du parkerer.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at indstille din hjemmeadresse skal du trykke på Naviger og holde Hjem nede og derefter indtaste din adresse. Tryk på Gem som hjem.
 • Udelad arbejde: Sentry-tilstand aktiveres ikke ved den placering, du har angivet som Arbejde på din favoritliste, men den aktiveres ved alle andre placeringer, når du parkerer. Angiv adressen for din arbejdsplads på samme måde, som du gjorde med din hjemmeadresse.
 • Udelad favoritter: Sentry-tilstand aktiveres ikke ved placeringer, du har angivet på listen Favoritter, men den aktiveres ved alle andre placeringer, når du parkerer.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at kunne genkende en placering som Hjem, Arbejde eller Favorit, skal Model Y være parkeret inden for 10 meter fra den gemte placering.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sentry-tilstand vil ikke optage video, når Dashcam er deaktiveret.
Cirkel i en cirkel
For manuelt at aktivere og deaktivere Sentry-tilstand skal du trykke på ikonet Sentry-tilstand øverst på din touchskærm, når dit køretøj holder parkeret eller trykke på Betjeningsknapper > Sentry.

Manuel aktivering eller deaktivering af Sentry-tilstand ved hjælp af touchskærmen eller mobilappen tilsidesætter dine udeladelsespræferencer for Hjem, Arbejde og Favorit, indtil du kører i din bil næste gang.

Alternativt kan du benytte stemmekommandoer eller Tesla-mobilappen. For at aktivere Sentry-tilstand ved hjælp af stemmekommandoer skal du sige "Sørg for, at min Tesla er sikker", "Sørg for, at min bil er sikker", "Slå Sentry til" eller "Aktiver Sentry" (se Stemmekommandoer).

Sentry-tilstand kræver, at dit batteri er mindst 20 % opladet. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 20 %, så vil Sentry-tilstand blive frakoblet og mobilappen sender dig en besked. Strømforbruget stiger muligvis, når Sentry-tilstand er aktiveret.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Softwareopdateringer kan ikke installeres, mens Sentry-tilstand er aktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Stol ikke på, at Sentry-tilstand beskytter Model Y mod alle tænkelige sikkerhedstrusler. Selv om den hjælper mod nogle trusler, kan intet sikkerhedssystem forhindre ethvert tænkeligt angreb.

Se Gennemse videooptagelser for informationer om, hvordan du får vist optagelser med Sentry-tilstand.

Tilstande for Standby, Advarsel og Alarm

Når Sentry-tilstand er aktiveret, gennemgår Model Y op til tre tilstande afhængigt af omgivelserne – Standby, Advarsel og Alarm:

 • Standby. Model Y er automatisk "på standby", når du aktiverer Sentry-tilstand. Kameraerne overvåger hele tiden omgivelserne for mulige sikkerhedstrusler.
 • Alarm. Hvis Sentry-tilstand registrerer en mulig trussel, for eksempel hvis nogen er meget tæt på eller læner sig op ad Model Y, så skifter Sentry-tilstanden til tilstanden Advarsel, hvor:
  • Forlygterne blinker kortvarigt.
  • Touchskærmen viser en meddelelse, der angiver, at kameraerne optager.
  • Sentry-tilstand gemmer de sidste 10 minutters optagelser op til den udløsende hændelse på USB-flashdrevet (hvis det er installeret og tilgængeligt).
 • Alarm. I forbindelse med større trusler, vil Sentry-tilstand:
  • Aktivere sikkerhedsalarmen, og audiosystemet genererer en høj og uventet lyd.
  • Sende en advarsel til mobilappen på telefoner, der er parret med Model Y for at give dig besked om, at alarmtilstanden er udløst.
  • Gemme de sidste 10 minutters optagelser op til den udløsende hændelse på USB-drevet (hvis det er installeret og tilgængeligt).
  • Returnere til tilstanden Standby efter 30 sekunder.
  • For køretøjer, der er produceret efter ca. april 2018: Gemmer op til to minutters optagelse i køretøjets interne lager til arkivering, og optagelsen kan manuelt gemmes på et USB-flashdrev (hvis et sådant er til rådighed og tilsluttet) ved hjælp af DashCam Viewer.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Det er ikke sikkert, at Sentry-tilstand aktiverer sikkerhedsalarmen i alle situationer, hvor køretøjet bliver beskadiget. Sentry-tilstand benytter flere forskellige faktorer til at afgøre, om sikkerhedsalarmen skal aktiveres – det er ikke sikkert, at alle hændelser registreres, og alarmen vil muligvis ikke blive aktiveret i alle situationer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når det interne lager er fyldt op, vil nye optagelser fra advarsels- og alarmhændelser overskive ældre optagelser.

Sentry-tilstand - Vis livekamera

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Vis livekamera kræver Premium-connectivity. Funktionen kræver derudover, at version 4.2.1 (eller nyere) af Tesla-mobilappen er installeret på en telefon, der er parret som nøgle til Model Y.

Når Sentry-tilstand er aktiveret, kan du bruge mobilappen til fjernvisning af området omkring Model Y, som det ses via de udvendige kameraer.

Aktivér ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sentry-tilstand > Vis livekamera via mobilapp på touchskærmen i Model Y. Når funktionen er aktiveret, skal du sikre dig, at der ikke er nogen passagerer i køretøjet, og at alle døre er lukkede. Derefter skal du i Tesla-mobilappen gå til Sikkerhed > Sentry-tilstand og trykke på Vis Sentry-kamera for at få vist en liveoptagelse af dit køretøjs omgivelser.

Når Vis livekamera bruges aktivt, vil Model Y muligvis lejlighedsvist blinke med lygterne og vise en meddelelse på touchskærmen for at oplyse andre om, at området omkring køretøjet overvåges ved hjælp af kameraerne.

Vis livekamera er begrænset til ca. 15 minutters samlet brug om dagen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Video- og audiokvaliteten kan variere afhængigt af netværksforbindelsen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Signalet fra livekameraerne er krypteret fra ende til anden, og Tesla har ikke adgang til optagelserne.

Gennemse videooptagelser

Du kan få vist optagelser på touchskærmen, når Model Y står i parkeringsgear (P). Tryk på Dashcam-ikonet, som er placeret i appstarteren eller Dashcam-ikonet på skærmbilledet Betjeningsknapper. Tryk på menuikonet i øverste hjørne af skærmen. Fanerne viser en liste over alle videooptagelserne organiseret efter placering og tidspunkt. Sæt på pause, spol tilbage, spol frem, og slet videooptagelserne efter behov. Du kan også navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Slet dashcam-optagelser for at slette alle optagelser fra dashcam og Sentry-tilstand, herunder nylige og gemte optagelser.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dashcam-optagelse sættes på pause, når du starter fremviseren.

Du kan også gennemse videooptagelserne ved at fjerne USB-flashdrevet og sætte det i en computer og navigere til mappen TeslaCam (ekstraudstyr) .

Mappen TeslaCam indeholder tre undermapper:

 • Seneste optagelser: Når Dashcam optager, så gemmes der kontinuerligt optagelser i en sløjfe på 60 minutter i mappen Seneste optagelser. Optagelserne overskrives hver time, medmindre du gemmer dem. Fire videoer optages for hver optagelse – en fra hvert kamera (for, bag, venstre og højre).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Optagelser fra bakkameraet er kun tilgængelige i køretøjer, der er produceret efter ca. februar 2018.
 • Gemte optagelser: Indeholder alle optagelser, der er gemt ved hjælp af Dashcam.
 • Sentry-optagelser: Indeholder de sidste 10 minutters optagelser fra alle Sentry-tilstandshændelser, der har udløst en Advarsels- eller Alarmtilstand. Hvis den tilgængelige lagringsplads på USB-flashdrevet bliver begrænset, så vil de ældste Sentry-optagelser blive slettet for at give plads til nye optagelser. Optagelserne kan ikke gendannes, når først de er blevet slettet.

Når USB-flashdrevet er fyldt op, kan der ikke længere gemmes videooptagelser. For at forhindre flashdrevet i at blive fyldt op, skal du regelmæssigt flytte gemte videoer til en anden enhed og slette dem fra flashdrevet.