Skift

Sådan skifter man gear

Når Model Y er i Parkering, skal du trykke på bremsepedalen for at skifte.

Flyt kørekontaktarmen op eller ned for at skifte til forskellige køretilstande.

Gearstang med pil, linje, pilelinje, der peger op og gentager og peger ned

Hvis du forsøger at skifte, når den aktuelle kørehastighed ikke tillader det, lyder en klokke, og køretilstanden skiftes ikke.

Reverse

Skub kørekontaktarmen helt op, og slip den. Du kan kun skifte til bakgear, når Model Y er stoppet eller kører mindre end 8 km/t.

Neutral

Skub kørekontaktarmen op eller ned til den første position, og hold den der i mere end 1 sekund for at skifte til frigear. I frigear kan Model Y rulle frit, når du ikke træder på bremsepedalen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal træde på bremsepedalen for at skifte ud af neutral, hvis du kører langsommere end ca. 8 km/t.

Model Y skifter automatisk til parkeringsgear, når du forlader førersædet. Hvis du ønsker at forblive i frigear, skal du bruge touchskærmen til at aktivere transporttilstanden (se Anvisninger til vejhjælp).

Drive

Skub kørekontaktarmen helt ned, og slip den. Du kan skifte til køregear, når Model Y holder stille eller kører under 8 km/t i bakgear.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Mens bilen er i køregear, skubbes kørekontaktarmen helt ned og slippes for at aktivere fartpilot (se Adaptiv fartpilot), og kørekontaktarmen skubbes ned to gange hurtigt efter hinanden for at aktivere Autostyring (se Autostyring).

Park

Tryk på enden af kørekontaktarmen mens Model Y holder stille.

Pil, der peger på knappen på enden af armen

Model Y skifter automatisk til parkeringsgear, når du tilslutter et ladekabel, eller hvis to eller flere af følgende betingelser opstår på samme tid, mens du kører langsommere end ca. 2 km/t:

  • Sikkerhedsselen på førersædet er ikke spændt.
  • Passagersensoren i førersædet registrerer ikke en passager.
  • Døren i førersiden er åben.

Ved at skifte til parkeringsgear og derefter trykke på knappen Park igen, kan du til enhver tid låse alle døre op for at gøre det nemt at samle passagerer op.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal træde på bremsepedalen for at skifte fra parkering.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ovenstående betingelser afspejler ikke en omfattende liste med årsager til, at Model Y kan eller ikke kan skifte automatisk til parkeringsgear, og at det i visse tilfælde er muligt for bilen at skifte til parkeringsgear, når kun én af ovenstående betingelser er opfyldt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model Y skifter ikke ud af parkeringsgear, hvis det forreste bagagerum ikke er forsvarligt lukket, eller hvis ladeporten ikke kan afgøre, om et ladekabel er tilsluttet. Sørg for, at det forreste bagerum er lukket, og at ingen ladekabler er sluttet til, og følg anvisningerne på touchskærmen for at fortsætte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I nødstilfælde, hvis bremserne ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen Park på kørekontaktarmen og holde den nede for at stoppe bilen. Brug kun denne metode til at stoppe bilen, hvis det absolut er nødvendigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er altid førerens ansvar at sørge for, at køretøjet er i parkeringsgear, inden det forlades. Stol aldrig på, at Model Y automatisk skifter til parkeringsgear for dig. Funktionen fungerer muligvis ikke i alle situationer (f.eks. hvis Krybefunktionen eller en bakke får køretøjet til at køre med en højere hastighed end ca. 2 km/t).