Skift

Sådan skifter man gear

Når Model Y er i Parkering, skal du trykke på bremsepedalen for at skifte.

Flyt kørekontaktarmen op eller ned for at skifte til forskellige køretilstande.

Gearstang med pil, linje, pilelinje, der peger op og gentager og peger ned

Hvis du forsøger at skifte, når den aktuelle kørehastighed ikke tillader det, lyder en klokke, og køretilstanden skiftes ikke.

Bakgear (R)

Skub kørekontaktarmen helt op, og slip den. Du kan kun skifte til bakgear, når Model Y er stoppet eller kører mindre end 8 km/t.

Frigear (N)

I frigear kan Model Y rulle frit, når du ikke træder på bremsepedalen:

  • Når køretøjet står i parkeringsgear (P), skal du skifte til frigear ved kortvarigt at skubbe kørekontaktarmen op eller ned til den første position.
  • Når køretøjet står i køregear (D), skal du skifte til frigear ved kortvarigt at skubbe kørekontaktarmen op til den første position. Hvis Autostyring eller Adaptiv fartpilot (ekstraudstyr) er aktiveret, skal du skubbe kørekontaktarmen op til den første position og holde den der i mere end 1 sekund. Dette deaktiverer Autostyring eller Adaptiv fartpilot.
  • Når køretøjet står i bakgear (R), skal du skifte til frigear ved kortvarigt at skubbe kørekontaktarmen ned til den første position.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal træde på bremsepedalen for at skifte ud af neutral, hvis du kører langsommere end ca. 8 km/t.

Model Y skifter automatisk til parkeringsgear, når du forlader førersædet. Hvis du ønsker at forblive i frigear, skal du bruge touchskærmen til at aktivere transporttilstanden (se Anvisninger til vejhjælp).

Køregear (D)

Skub kørekontaktarmen helt ned, og slip den. Du kan skifte til køregear, når Model Y holder stille eller kører under 8 km/t i bakgear.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Mens bilen er i køregear, skubbes kørekontaktarmen helt ned en enkelt gang for at aktivere Adaptiv fartpilot eller to gange hurtigt efter hinanden for at aktivere autostyring. Hvis Aktivering af autopilot er indstillet til Træk én gang, så vil Autostyring (som omfatter Adaptiv fartpilot) blive aktiveret, hvis du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Aktivering af autopilot, og vælg Træk to gange for at kunne bruge Adaptiv fartpilot uafhængigt af Autostyring, når du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang. For yderligere oplysninger henvises til Autopilotindstillinger.

Parkeringsgear (P)

Tryk på enden af kørekontaktarmen, mens Model Y holder stille.

Pil, der peger på knappen på enden af armen

Model Y skifter automatisk til parkeringsgear (P) for at forhindre at køretøjet ruller, når du kører ved lave hastigheder. Dette sker, når du tilslutter et ladekabel, spænder din sikkerhedssele op eller åbner døren, mens køretøjet er i køregear (D) eller frigear (N). Sørg for, at ladekablet er fjernet, spænd din sikkerhedssele og luk døren, før du skifter køretøjet ud af parkeringsgear (P).

Forsøg på at aktivere parkeringsbremsen ved hastigheder på over 8 km/t vil resultere i en katastrofeopbremsning (se Katastrofeopbremsning).

Ved at skifte til parkeringsgear og derefter trykke på knappen Park igen, kan du til enhver tid låse alle døre op for at gøre det nemt at samle passagerer op.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du skal træde på bremsepedalen for at skifte fra parkering.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ovenstående betingelser afspejler ikke en omfattende liste med årsager til, at Model Y kan eller ikke kan skifte automatisk til parkeringsgear, og at det i visse tilfælde er muligt for bilen at skifte til parkeringsgear, når kun én af ovenstående betingelser er opfyldt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model Y skifter ikke ud af parkeringsgear, hvis det forreste bagagerum ikke er forsvarligt lukket, eller hvis ladeporten ikke kan afgøre, om et ladekabel er tilsluttet. Sørg for, at det forreste bagerum er lukket, og at ingen ladekabler er sluttet til, og følg anvisningerne på touchskærmen for at fortsætte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
I nødstilfælde, hvis bremserne ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen Park på kørekontaktarmen og holde den nede for at bringe Model Y til standsning. Brug kun denne metode til at bringe køretøjet til standsning, hvis det absolut er nødvendigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er altid førerens ansvar at sørge for, at køretøjet er i parkeringsgear, inden det forlades. Stol aldrig på, at Model Y automatisk skifter til parkeringsgear for dig. Funktionen fungerer muligvis ikke i alle situationer (f.eks. hvis Krybefunktionen eller en bakke får køretøjet til at køre med en højere hastighed end ca. 2 km/t).